برزیل: انتخابات به پایان رسید، مبارزه تازه آغاز می شود

 

نخستین موضعگیری ائتلاف مقاومت پس از پیروزی نامزد راست افراطی، "ژائیر بولسونارو" (Jair Bolsonaro)

 

آمریکا ۲۴

برگردان: بابک

 

بیانیه مشترک "جبهه خلق برزیل" (Frente Brasil Popular) و "جبهه خلق بی هراس" (Frente Povo sem medo)

 

ما همچنان با سر افراشته برای برزیل مقاومت می کنیم

ما یک پروسه انتخاباتی به کلی غیرمعمول را تجربه کردیم. از هنگام دیکتاتوری نظامی، هیچ رهبر حزبی همچون "لولا دا سیلوا" (Lula da Silva) به زندان افکنده نشد، به طور ناعادلانه محکوم نگردید و نامزدی اش برای انتخابات ریاست جمهوری از سوی دیوان عالی لغو نشده است. پروسه ای که در آن نیروهایی که تاکنون در زیرزمینهای کشور فعالیت می کردند، هنگام انتخابات آفتابی شدند و موجی از نفرت و خشونت علیه خلق برزیل به راه انداختند.

نامزدی ما یک پاسخ دموکراتیک به خودکامگی ای بود که از هنگام کودتای پارلمانی علیه رییس جمهور "دیلما روسف" (Dilma Rousseff) در سال ۲۰۱۶، فضای سیاسی را مسموم کرده است. ما با فحاشی و رذالتی روبرو هستیم که از طرف گرایشهایی اعمال می شود که تامین منافع دون صفتانه ضد مردمی، ضد دموکراتیک و ضد ملی را بر پرچم خود نوشته اند. 

انتخاب بولسونارو یک گسل سیاسی را به تصویر کشیده که ویژگیهای آن در قتل "ماریل" (Marielle)(۱)، رهبر سیاه پوستان، "موا دو کاتنده" (Moa do Katendê)، "کاپویریسته" (Capoeirista) در استان "باهیا" (Bahia)، "شارولونی" (Charlione)، مرد جوانی از استان "سرا" (Ceará) که در کاروان انتخاباتی در حمایت از نامزد انتخابات، "حداد" (Haddad)، شرکت کرده بود. آنها جان ما را تهدید می کنند، زیرا ما برای یک کشور برابر و عدالت محور مبارزه می کنیم.

ما حتی زیر گلوله هم دست به مقاومت برای دفاع از استقلال ملی ای زدیم که در دو سال گذشته به اشکال گوناگون نقض شده است. نمایندگان مجلس و بولسونارو زیر حمایت بخشهای از سیستم قضایی و رسانه های انحصاری دست باز داشتند که با پول کثیف ماشین دروغ خود را تامین مالی کنند، علیه رقیبانشان تحریک به خشونت کنند، از بحثهای عمومی فرار کنند و قوانین انتخاباتی را دور بزنند. 

این نیروها با دروغ و داستانهای ترسناک، با مانورهایی که هنوز موضوع تحقیقات و دادرسی است، به ریاست جمهوری رسیدند. ائتلاف ما با وجود موانع بسیار مقاومتی نیرومند را در سراسر کشور در دور دوم انتخابات و جنبشی شکوهمند را برای دفاع از تمدن علیه بربریت، دموکراسی علیه دیکتاتوری و عشق علیه نفرت رهبری کرد. 

در دور دوم انتخابات، که روز ۲۷ اکتبر به پایان رسید، زنان و مردان از همه بخشها در دفاع از بنیادهای پایه ای کشور مان تظاهرات کردند. این روز بدون حرکت و شجاعت جنبشهای اجتماعی و بخشهای دموکراتیک جامعه هرگز ممکن نمی شد.

ما همچنان از قانون اساسی، گونه گونی اجتماعی، حقوق همه و یک برزیل برای همگان دفاع خواهیم کرد و علیه خطر دیکتاتوری، حذف دستاوردهای اجتماعی، فروش داراییهای عمومی، حراج منابع طبیعی، نژاد پرستی و زن ستیزی، همجنسگرا ستیزی و تهدید خشونت نهادینه شده مبارزه خواهیم کرد.

در این لحظه، ادامه کاری و همیاری در دفاع از دموکراسی، استقلال ملی و حقوق مان دارای اهمیت پایه ای است

ما نباید به ترس میدان بدهیم، زیرا یکدیگر را داریم. برخلاف آنچه که آنها می اندیشند، خلق برزیل به مقاومت برخواهد خواست.

 

۲۸ اکتبر ۲۰۱۸

جبهه خلق برزیل

جبهه خلق بی هراس

 

 

منبع: نبرد خلق شماره ۴۰۵، پنجشنبه اول آذر ۱۳۹۷ - ۲۲ نوامبر ۲۰۱۸

 

 بازگشت به نبردخلق

بازگشت به صفحه اول