متن سخنان مهدی سامع در تظاهرات روز ۱۹ بهمن در پاریس

 

خانمها ، آقایان، دوستان و رفقا، خواهران و برادران

ما امروز یک صحنه نبرد علیه نظام جهل و جنایت حاکم بر کشورمان را به جهانیان نشان می دهیم. حرکت امروز ما برای دفاع از حق مردم ایران برای تغییر، برای دفاع از زندانییان سیاسی و عقیدتی، برای ادای احترام به خانواده شهدا و زندانیان سیاسی و پشتیبانی از جنبش دادخواهی آنان، برای اعلام انزجار و تنفر از استبداد دینی حاکم بر کشور مان، برای دفاع از تهیدستان، فرودستان و نادیده شدگان، برای پشتیبانی از جنبش رو به رشد کارگران و مزدبگیران، برای رساندن صدای کشاورزان اصفهان که حقآبه آنان را چپاول کرده اند، برای دفاع از سپرده گذاران غارت شده، برای همبستگی با زنان شجاع ایران که علیه تبعیض جنسیتی مبارزه می کنند، برای حمایت از خواست رفع تبعیض دینی و ملی و قومی و برای رساندن صدای زنان و مردانی که در ۱۳ ماه گذشته پرشورترین قیامها، خیزشها و جنبشها را آفریدند و برای نشان دادن آن چه در میهن ما می گذرد، است.

پیرامون همه این موارد صحبت های زیادی می توان کرد که در این فرصت کوتاه امکان آن وجود ندارد.

بنابرین من فقط به دونکته که در سپهر سیاست ایران تعیین کننده است اشاره می کنم.

اول خروش مردم ایران برای آزادی از سرفصلهای مهمی عبور کرده و پش از قیامهای ده روزه دی ماه سال پیش در بیش از ۱۵۰ شهر، اعتلای نوینی پیدا کرد و افق امید بخشی را نوید می دهد.

دوم  تضادهای درونی در هرم قدرت با خواست این یا آن جناح و باند ایجاد نشده و با تصمیم آنها نیز مهار نمی شود.

از این رو مبارزه برای سرنگونی رژیم ولایت فقیه در کلیت آن یک امر ممکن و تاکید می کنم؛ کم هزینه ترین راه برای استقرار آزادی و عدالت در ایران است.

امروز ما در ۱۹ بهمن سال ۱۳۹۷ خورشیدی در این جا گردهم آمده ایم. می خواهم یادی کنم از حماسه و رستاخیز سترگ سیاهکل که در شب تیره و تار میهن در ۱۹ بهمن سال ۱۳۴۹ مشعل مبارزه برای رهایی را برافروخت و اعلام کرد: آن که می گفت حرکت مُرد در این وادی خاموش و سیاه، برود شرم کند.

و یادی کنم از ۱۹ بهمن سال ۱۳۶۰ از رزم محاهدان دلیر موسی خیابانی و اشرف رجوی و همرزمان شان و بالاخره یادآوری کنم که ما، مقاومت سازمانیافته مردم ایران خود را ادامه راهی می دانیم که از آستانه انقلاب مشروطه آغاز شد و چهل سال پیش با انقلاب پرشکوه ۲۲ بهمن ۱۳۵۷ به نظام سلطنتی و موروثی برای همیشه خاتمه داد.

سپاسگزارم که به من گوش کردید

پیروز باشید

جمعه ۱۹ بهمن ۱۳۹۷ -۸ فوریه ۲۰۱۹/ پاریس

 

منبع: نبردخلق شماره ۴۰۸، چهار شنبه اول اسفند ۱۳۹۷ - ۲۰ فوریه ۲۰۱۹

 

 بازگشت به نبردخلق

بازگشت به صفحه اول