منشور گروه اتحاد بازنشستگان

هدف: ایجاد تشکلی سراسری از بازنشستگان کشوری، لشگری و تامین اجتماعی و همچنین گروهی حامی از قبیل شاغلان، دانشجویان و... که در جهت رسیدن به مطالبات معیشتی و اجتماعی تلاش می کنند. این مطالبات در شرایط گوناگون باز تعریف می شوند.

 

در حال حاضر عمده مطالبات به شرح زیر است:

۱- دفاع از سطح معیشت سالانه هر خانوار، مطابق آمارهای کارشناسان مستقل و غیر دولتی و نرخ تورم واقعی برای هرسال در سطح جامعه محاسبه و اعلام گردد.

۲- تلاش در جهت انحلال بیمه های تکمیلی و ابقاء بیمه های پایه و کارآمد در جهت درمان رایگان به‌منظور تامین سلامت.

۳- با توجه به ورشکستگی صندوقهای بازنشستگی:

 الف- حفظ کارآمدی صندوقها در هر موقعیت اقتصادی و تضمین پرداخت به موقع حقوق و مستمری ماهیانه بازنشستگان.

ب- کنترل و نظارت نمایندگان منتخب و واقعی بازنشستگان و شاغلان بر صندوقهای بیمه و بازنشستگی ضروری است.( رسیدگی به اختلاسهای انجام شده)

۴- حق داشتن تشکلهای مستقل، تجمع، تحصن و اعتصاب بدون امنیتی کردن آن.

 

ساختار

با توجه به اهداف گروه بر امر مشارکت تمامی بازنشستگان در تعیین اهداف و راهبردهای نظری و عملی، ساختار گروه غیرهرمی و براساس شورایی اداره خواهد شد. تمامی افراد در تعیین اهداف و برنامه ریزیها مشارکت خواهند نمود تا از شکل گیری نهاد قدرت و مرکزگرایی اجتناب گردد.

 

*گروه اتحاد به هیچ سازمان و حزب و... چه در قدرت و چه در بیرون از آن وابسته نیست و در عین حال حاضر به اتحاد عمل با جریاناتی است که با اصول گروه و اهداف آن همخوانی داشته باشند.

*گروه با هرگونه تبعیض نژادی، قومی، جنسیتی و مذهبی مخالف است. ما معتقدیم منافع همه گروههای بازنشستگی، شاغلان و بیکاران به هم گره خورده است، بنابراین امر اتحاد عمل گسترده با گروههای همراه را برای احقاق مطالباتمان بدیهی می دانیم.

 

 

 

منبع: نبردخلق شماره ۴۰۹،ششم فروردین ۱۳۹۸

 

 بازگشت به نبردخلق

بازگشت به صفحه اول