شرکت فعالان سازمان در مراسم اول ماه مه کلن آلمان

 

به دعوت اتحادیه سراسری آلمان (DGB) جشن روز کارگر در مرکز شهر کلن آلمان برگزار شد. فعالان سازمان چریکهای فدایی خلق ایران نیز با بر پایی غرفه کتاب و ارایه اطلاعات در باره شرایط زیست و معاش کارگران ایران و سرکوب مطالبات و فعالان کارگری، به استقبال روز جهانی کارگر رفتند.

روی میز فعالان، انتشارات سازمان، اطلاعیه ها و همچنین جزوه "ترازنامه جنبش رنگین کمان بیشماران در سال ۱۳۹۷" به چشم می خورد.

مراسم با تظاهرات از برابر ساختمان مرکزی اتحادیه آغاز گردید و شرکت کنندگان که جمعیت آنها بیش از هشت هزار تن اعلام شد، پس از عبور از خیابانهای مرکزی شهر، در میدان "هوی مارکت" تجمع کردند. در این تظاهرات و تجمع بعدی، افزوده بر کارورزان آلمانی، شمار زیادی از کارگران و فعالان کارگری کشورهای مختلف دیده می شدند که با شعارها و پلاکاردهای خود حضور یافته بودند.

شعاری که اتحادیه سراسری آلمان امسال خط راهنمای مراسم خود قرار داده بود، "اروپا، اکنون اما دوچندان" بود و بر محور انتخابات پارلمان اروپا و مبارزه با ناسیونالیسم، پوپولیسم راست و دیگر هراسی قرار داشت. سخنرانان مراسم دو تن از مسوولان اتحادیه، یک کارشناس حقوق کارگری و یکی از فعالان محیط زیست بودند.

در محل تجمع میز و غرفه های اطلاعاتی مختلفی به چشم می خورد که احزاب و گروههای چپ آلمان، فعالان اتحادیه ای و کارگری، کوشندگان محیط زیست و انتشاراتیهای چپ و مترقی برپا کرده بودند. ملیتهای رنگارنگی از برزیل تا کوبا و ترکیه نیز به همین گونه به ارایه مطالب، روزنامه و کتاب در معرفی شرایط کشور خود می پرداختند. از ایران نیز چند سازمان و گروه نیز شرکت داشتند.

هفتاد و سومین مراسم روز کارگر در شهر کلن با بخش فرهنگی شامل اجرای برنامه از سوی چند گروه موسیقی و طنز انتقادی توسط دو تن از کاباره تیستهای مشهور به پایان رسید.

به گزارش اتحادیه سراسری آلمان، در سراسر آلمان بیش از 380 هزار نفر در تظاهراتها و تجمعهای روز جهانی کارگر شرکت کردند.

 

منبع: نبرد خلق شماره ۴۱۲، چهار شنبه اول خرداد ۱۳۹۸ ـ ۲۲ مه ۲۰۱۹ 

 بازگشت به نبردخلق

بازگشت به صفحه اول