۷ :
یی یǘӘی یʡ یԡ یی یӡ ی یӘی یј ی

ѐ: ی ی

ی
یی
ی ی
ی
ی

یی یǘӘی

***
јی
ی
ی یی ی
јی

ی ی ی

ی

***
ی

یی ی
ی
ی ی ی
ی ی
یی ی ی
...
ی ی

ی

***

ی ی ی ی
Ԙی Ͽ
یی ی
ʿ
ی
ی ی ی ی ی
یی ی
ی ی!
یی ی
ی ی...

یی ی

***

ی یی
( 1367)
ی ی ی ی
ی!
ی ی ی
ی ی

ی ی

ǘ

ی ی ی ϐ :
ی ی ی
ی ی ی ی
ی ی


ی

ʘ ...***
ی یی
ی

ی
ی !
یی
ی ی ی یی
ی ی
ی ی ی
- ی-
ی ی ی
ی ی
یی
:
ی ی ی
ی ޘی ی
ی
ی ی
ی ی یی ی
:
ی
ی ی
ی
ی ی!

ی
ی ی
ی :
ی ی
ی ی Ӂ
ی ی
ی یӘی

***

ی
- یی -
ی

Ϙ یی ی
ی
ʘ ی
ی ی
:

ی
ی ...
ی
ی
ی
ی ی
ی ی ی!

ی ی ی
ی :
ی ی
Ԙ ی ی
Ϙ ѐ ی ѐ
ی
ی ی ی
ی
ی ی ی ی: Ȑیی:
ʐی ی

ی
ی ی Ԙ
ی
ی ی
یی ی ی: Ȑیی:
ی!
... ی
ی ی ی ی ی یی
ی :
ی ی

یј ی 

 

: ۴۱۶ ۱ ۱۳۹۸ ۲۳ Ӂ ۲۰۱۹

 

Ґ