تجاوز نظامی به کردستان سوریه، جنایت جنگی است!

مهدی سامع

 

ارتش ترکیه به دستور اردوغان اقدام به تجاوز نظامی و لشگر کشی به کردستان سوریه (روژاوا) کرده است. در مقابل این عمل جنایت کارانه، زنان و مردان این منطقه دست به مقاومت قهرمانانه زده و افکار عمومی جهان، نیروهای ترقیخواه، نهاد های مدافع حقوق بشر و به ویژه کردها در سراسر جهان به شمول هموطنان کرد در شهرهای کردستان ایران دست به اعتراضهای گسترده زده و به حق این جنایت جنگی را محکوم کرده اند.

دولت اردوغان مدافع تفکر جریان اخوان المسلمین است و با تفکر شوونیستی در رویای احیای امپراطوری عثمانی. این راهکار همچون خط مشی رژیم ولایت فقیه برای ایجاد «جماهیر اسلامی» و «هلال شیعی» که قلب و مغز آن در بیت خامنه ای باشد، علیه تمامی مردم خاورمیانه و در ابعادی علیه مردم جهان است.

ایجاد نوار مرزی تحت تسلط ارتش ترکیه در خاک کردستان سوریه و جا دادن میلیونها تن از پناهندگان بی خانمان سوریه که به خاطر سرکوبگری قصاب دمشق کشور خود را ترک کرده اند، در این منطقه، سبب تشدید تنشها و نفرت قومی و قربانی کردن پناهندگان سوریه ای می شود. تجاوز ترکیه به خاک سوریه همچنین دست رژیم ایران برای ادامه حمایت از بشار اسد را بازتر خواهد کرد.

با محکوم کردن لشگر کشی به کردستان سوریه، به گمانم خواست برقراری «پرواز ممنوع» که از طرف شماری از فعالان «ی پ گ» مطرح شده، عاجل ترین اقدام برای مهار تجاوزگری دولت اردوغان و جلوگیری از کشتار مردم غیرنطامی است. این خواست عادلانه میسر است و می توان به جامعه جهانی برای تحقق آن فشار وارد کرد.

یکشنبه ۲۱ مهر ۱۳۹۸ ـ ۱۳ اکتبر ۲۰۱۹

منبع: نبردخلق شماره ۴۱۷، چهار شنبه اول آبان ۱۳۹۸ ـ ۲۳ اکتبر ۲۰۱۹

 بازگشت به نبردخلق

بازگشت به صفحه اول