مرد آرزوهای بزرگ، مهندس یزدان حاج حمزه ما را ترک کرد

با اندوه فراوان آقای یزدان حاج حمزه در بامداد روز دوشنبه ۲۷ آبان درگذشت.

زنده یاد یزدان حاج حمزه، عضو شورای ملی مقاومت ایران، از مبارزان پرسابقه و از مدافعان جنبش انقلابی در دوران شاه و شیخ بود که مبارزه سیاسی را در نهضت آزادی شروع کرد و پس از بنیانگذاری سازمان مجاهدین خلق ایران از این سازمان پشتیبانی کرد. پس از انقلاب بهمن، آقای حاج حمزه همزمان با مبارزه برای آزادی، چند مسئولیت دولتی به عهده گرفت و پس از مدتی کوتاه با مشاهده اقدامات ضد دمکراتیک و ضد مردمی حاکمیت، از شغل دولتی کناره گیری کرد و به مبارزه برای آزادی به شیوه های گوناگون و منجمله در «جمعیت اقامه» ادامه داد.  

زنده یاد یزدان حاج حمزه پس از ۳۰ خرداد سال ۱۳۶۰، با شور و شوق بسیار از مقاومت مسلحانه انقلابی حمایت کرد و تا پایان عمر در شورای ملی مقاومت ایران علیه رژیم استبدادی مذهبی ولایت فقیه و برای رهایی مبارزه پیگیر کرد. وی یکی از مدافعان پیگیر منافع نیروهای کار و زحمت بود و در این رابطه مقاله های بسیار علیه سیاستهای اقتصادی رژیم نوشت.

فقدان مهندس یزدان حاج حمزه را از جانب خود و رفقایم در سازمان چریکهای فدایی خلق ایران به خانواده وی، به شورای ملی مقاومت ایران و به تمامی آزادیخواهان تسلیت می گویم.

مهدی سامع

دوشنبه ۲۷ آبان ۱۳۹۸ ـ ۱۸ نوامبر ۲۰۱۹

منبع نبردخلق شماره ۴۱۸، آدینه اول آذر ۱۳۹۸ ـ  ۲۲ نوامبر ۲۰۱۹

 بازگشت به نبردخلق

بازگشت به صفحه اول