پیام تسلیت به مناسبت درگذشت رفیق هادی جفرودی

با تاثر بسیار، رفیق هادی جفرودی، فعال سیاسی جنبش چپ و از زندانیان مقاوم در زندانهای شاه در روز یکشنبه ۱۲ آبان (۳ نوامبر ۲۰۱۹) ما را ترک کرد. زنده یاد رفیق هادی در دوران رژیم سلطنتی یکی از کادرهای برجسته کنفدراسیون و از رهبران فعال سازمان توفان بود و به هین علت پس از دستکیری و شکنجه های زیاد، در بیدادگاههای نظامی رژیم سلطنتی به ده سال زندان محکوم شد.

رفیق هادی پس از انقلاب نیر به فعالیتهای خود علیه استبداد دینی و برای آزادی و عدالت را ادامه داد. او یکی از مبارزان پیگیر راه دمکراسی و سوسیالیسم بود و همواره بر اعتقادات خود پافشاری می کرد.

فقدان اندوهبار این رفیق و دوست پر احساس و صمیمی را به خانواده و بستگان او و به تمامی آزادیخواهان تسلیت می گویم.

مهدی سامع

دوشنبه ۱۳ آبان ۱۳۹۸ ـ ۴ نوامبر ۲۰۱۹

منبع نبردخلق شماره ۴۱۸، آدینه اول آذر ۱۳۹۸ ـ  ۲۲ نوامبر ۲۰۱۹

 بازگشت به نبردخلق

بازگشت به صفحه اول