یادواره فدایی شهید رفیق اسدالله بشردوست

گردآوری و تنظیم: امیر ابراهیمی

رفیق اسدالله بشر دوست متولد لاهیجان و تحصیلکرده دانشسرای عالی از جمله اولین فعالان سازمان محسوب می شود که باعشق و علاقه زیاد و پشتکاری عجیب در فعالیت های خود مورد تحسین رفقا و اطرافیانش بود.

در ضربات تابستان سال پنجاه که ارتباط تشکیلاتی اش قطع و مجبور به زندگی مخفی گردید با رفتن به اصفهان آغاز زندگی کارگری تجربیات مهمی را در فعالیتهای کارگری کسب نمود و در این ارتباط جزواتی تهیه نمود. این رفیق قبلا هم نوشته هایی در رابطه با چایکاران گیلان تهیه و تدوین نموده بود که متاسفانه در حمله امنیتیها به پایگاههای سازمان از دست رفته و شاید در مرکز اسناد رژیم جمهوری اسلامی موجود باشد.

درباره نحوه درگیری و شهید شدن این رفیق نظرات مختلفی است که برخی معتقدند وی طی درگیری ۷ آذر ۱۳۵۱ مجروح به دست ساواک می افتد و بعد در زیر شکنجه جانش را از دست می دهد و ساواک برای فریب دیگر رفقا خبر کشته شدن وی را منتشر کرده است. اما چیزی که مشخص است این رفیق طی زندگی در اصفهان موفق شده یک هسته چریکی ایجاد کرده و تا مرز آمادگی عملیاتی هم پیش رفته و موفق به وصل ارتباط با سازمان می شود  و در همین دوران است که به طور تصادفی محل و هویت واقعی این رفیق شناسایی شده و در محاصره ماموران امنیتی قرار می گیرد که با درگیری دلیرانه در مقابل ماموران پُر تعداد ساواک تا اخرین گلوله ایستادگی کرده و فدایی وار کشته می شود. خبر درگیری و کشته شدن این فرزند دلاور و فدایی خلق در روزنامه دولتی اطلاعات در تاریخ ۸ آذر ۱۳۵۱ منتشر می شود.

(منابع: سایت سیاهکل، روزنامه اطلاعات)

منبع نبردخلق شماره ۴۱۸، آدینه اول آذر ۱۳۹۸ ـ  ۲۲ نوامبر ۲۰۱۹

 بازگشت به نبردخلق

بازگشت به صفحه اول