چهلمین روز شهدای قیام آبان

 

این که با وجود تمام بگیر و ببندها و نظامی- امنیتی کردن فضای کشور، حکومت نتوانست مانع برگزاری مراسم یادمان شهدای قیام در روز پنجشنبه ۵ دی شود، یک نشانه بسیار مهم از شرایطی است که قیام نیرومند آبان ۱۳۸۹ به وجود آورده است.

روز پنجشنبه ۵ دی ۱۳۸۹، در بسیاری از شهرهای ایران چهلمین روز شهدای قیام سترگ آبان برگزار شد. فیلمهای منتشر شده در شبکه های اجتماعی نشان می دهد که مراسم چهلمین روز شهادت زنده یادان پویا بختیاری، آرشام ابراهیمی، نوید بهبودی مهویزانی، نادر مؤمني، محمود و مهرداد دشتي نيا، سجاد رضایی، اسماعیل رضایی، ساسان عیدی وندی، علیرضا نوری، فرزاد انصاری فر، ایوب بهرامیان، محمد امین الله قلی، احسان عبدالله ‌نژاد، محمدحسین قنواتی و ... در نقاط مختلف کشور با شرکت زنان و مردان آزادیخواه ایران زمین برگزار شده است. در گورستان بهشت سکینه در کرج بر سر مزار پویا بختیاری مردم شعار دادند: «کشته ندادیم که سازش کنیم، رهبر قاتل را ستایش کنیم».

در رویدادی دیگر پاسدار جنایتکار حسین نجات، از سرکردگان سپاه منفور پاسداران

در تبعیت از خامنه ای که از فرودستان بِرائت جُست، گفت: «در مُدِل جدید براندازی، تکیه بر افراد فرودست جامعه و کسانی است که محصول حاشیه ‌نشینی و بی‌ سوادی هستند و در فضای مجازی آلوده شده ‌اند.» در این که سپاه منفور پاسداران هیچ زمان مدافع منافع فرودستان و به حاشیه رانده شدگان نبوده جای تردیدی وجود ندارد. اما این موضوع که خامنه ای و به دنبال او  سرکرده بخش فرهنگی سپاه از فرودستان برائت می جویند، نشان می دهد که حاکمیت پرده ها را کنار زده و در مقابل «گفتمان پوچِ و مُزورانه جنگ خارجی»، جنگ چهل ساله علیه فرودستان و تهیدستان را به طور آشکار و عریان اعلام کرده است.

مهدی سامع

جمعه ۶ دی ۱۳۹۸/ دهمین سالگرد قیام ۶ دی ۱۳۸۸ (روز عاشورا)

منبع: نبرد خلق شماره ۴۲۰، سه شنبه ۱ بهمن ۱۳۹۸ ـ ۲۱ ژانویه ۲۰۲۰

 بازگشت به نبردخلق

بازگشت به صفحه اول