گرامی باد خاطره رفیق شهید، مجتبی خرم آبادی

تهیه و تنظیم: امیر ابراهیمی

خانواده بزرگ خرم آبادی، در بروجرد شناخته شده و با فعالیت سیاسی، زندان و جامعه اشنایی و ارتباط گسترده داشت و از سنین جوانی وارد فعالیت می شدند.

رفیق مجتبی خرم آبادی توسط برادر بزرگترش، رفیق محمود به عضویت گروه زنده یاد رفیق دکتر اعظمی درامد که پس از مدتی بسیاری از اعضای این گروه دستگیر و تعدادی از آنها نیز به سازمان چریکهای فدایی خلق ایران پیوست. پسر عموی آنها،  فدایی شهید رفیق احمد خرم ابادی که سال ۱۳۵۰ اعدام شد نامه و نامش در جنبش انقلابی بسیار مشهور و معروف است.

جسارت و دلاوری مجتبی آنچنان بود که با اطلاع از دستگیری عده ای از رفقای گروه، توجه به اینکه بازرسی منزل دستگیرشدگان می تواند مدارک و مهمات موجود در خانه به اعدام آنها منجر شود، تصمیم می گیرند به آن خانه رفته و مدارک را نابود کند. او همراه و تحت حمایت رفیق محمود در روز ۱۲ اسفند ۱۳۵۲ به آدرس مورد نظر رفته و وارد خانه می شود. ماموران ساواک متوجه  این موضوع شده و تلاش می کنند وی را دستگیر کنند، کار به درگیری و تیراندازی کشیده می شود و رفیق مجتبی طی درگیری و کشتن چند ساواکی، توسط اتشباری ماموران کمیته مشترک به شهادت می رسد و برادرش رفیق محمود موفق به فرار می شود.

در همان موقع روزنامه ها خبر این درگیری را منتشر کردند و سازمان چریکهای فدایی خلق ایران یکی دیگر از یارانش را که به طور پیگیر علیه دیکتاتوری و در راه خلق مبارزه می کرد، از دست داد.

یاد و نامش جاودان

 

 بازگشت به نبردخلق

بازگشت به صفحه اول