کرونا حقیقت ظلم بر کارگران و مزدبگیران را برجسته تر کرد!

زینت میرهاشمی

 

شیوع ویروس کرونا، بیش از هر رویداد دیگری، تاثیر خود را بر وضعیت معاش، سلامت و بهداشت نیروهای کار، گذاشته و خواهد گذاشت. نیروهای کار، از کارگران روزمزد، کارگران ساختمانی ، معلمان و فرهنگیان، بیش از هر هنگام زیر پیامدهای این ویروس با خطر رفتن زیر خط فقر مطلق روبرو هستند.

تمامی سیاستهای رژیم از سهمیه بندی بودجه سال ۹۹ که با حکم حکومتی تصویب شد تا  واقعی نکردن مزد کارگران و سبد معیشت با نرخ تورم و قیمتهای مواد مایحتاج در بازار نشان دهنده چشم انداز فقر و تنگدستی بیشتر برای نیروهای کار خواهد بود. رژیم با توجه به وضعیت بحرانی موقعیتش در منطقه و بن بست در عادی سازی روابط بین المللی به دلیل زیر پا گذاشتن تعهدهای برجامی، هزینه این بحران را بر دوش مزدبگیران و کارگران خواهد گذاشت.

رژیم ولایت فقیه در مسیر سقوط خود، هزینه گرم نگاه داشتن تنور جنگهای نیابتی در کشورهای عراق، یمن، سوریه، لبنان و حفظ هلال شیعی ضربه خورده را بر دوش مردم ایران خواهد گذاشت. بر این منظر، رژیم احتیاج شدید به ارز دارد و برای این به طور وسیع مشغول لابی کردن برای لغو و دورزنهای تحریمها است.

سهمیه بندی بودجه برای سال ۹۹ به زیان نیروهای کار تنظیم شده است. سهمیه کلان نهادهای نظامی همچون سپاه، بسیج و نهادهای تربیت کننده تروریست برای جبهه جنگهای نیابتی و همزمان هیچ شماری بازنشستگان، نیروهای کار، آموزش و بهداشت و ...نشان می دهد که زندگی اکثریت شهروندان برای حکومت فاقد ارزش است.

پایان سال با پایان جلسه شورای عالی کار و بدون هیچ تصمیمی برای افزایش حقوق پایه کارگران و مزدبگیران، گوشه ای از هیچ شماری وضعیت بحرانی معیشت نیروهای کار به ویژه در مبارزه با ویروس کرونا برای زنده ماندن شان است. میزانی که حکومت برای افزایش حقوق پایه در نظر گرفته ۱۵ درصد است که نه تنها در زندگی واقعی هیچ به شمار می آید بلکه با توجه به بالا رفتن قیمتها و تورمی که هر روز بالا می رود، این ۱۵ درصد را نه تنها افزایش نمی توان گفت بلکه در واقعیت کاهش مزد خواهد بود. بر اساس خبرهای پخش شده، عدم توافق در آخرین جلسه شورای عالی کار، عدم توافق بر سر درصد افزایش است. دولت و کارفرمایان روی رقم افزایش ۱۵ درصد هستند و نماینده گزینشی کارگران روی ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان بوده است.

رقم پیشنهادی به اصطلاح نماینده  کارگران با ارزیابی کمیته دستمزد اختلاف فاحش دارد. پیشنهاد کمیته دستمزد، برای سبد معیشت کارگران ۴ میلیون و ۹۴۰ هراز تومان است. بر اساس داده های آماری نرخ تورم پیش رو حداقل ۵۰ در صد خواهد بود.

عدم تمدید قراردادهای کاری موقت و بی بهره بودن کارگران قراردادی و کارگران با قراردادهای کوتاه مدت از جمله تاثیرات ویروس کرونا خواهد بود که عملکردهای ضد کارگری رژیم آن را تشدید خواهد کرد.

مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان، در گقتگویی با روزنامه حکومتی ایلنا در روز پنجشنبه ۲۹ اسفند از تمدید نشدن قرارداد حدود ۴۰ هزار کارگر در این استان به دلیل شیوع کرونا خبر داد. وی تاکید کرد که بیمه بیکاری به کسانی که با سابقه کمتر از یک سال بیکار هستند «راهکار خاصی» تعلق نخواهد گرفت.

عضو مجمع نمایندگان سیستان و بلوچستان از مبتلا شدن ۸۰ درصد مردم سیستان و بلوچستان به ویروس کرونا خبر داده است. وی علت این میزان مبتلا را «بودن ۸۰ درصد مردم این منطقه زیر خط فقر امنیت غذایی» دانسته است. این کارگزار رژیم می افزاید: «اغلب مردم این منطقه کارگر بوده و ناچار هستند حتی برای تهیه یک قرص نان، روزانه فعالیت کنند؛ بنابراین به دلیل حضور مستمر در بازار، در معرض خطر ابتلا به کرونا قرار دارند.»

فقدان آب و امکانات بهداشتی، مردم این استان و شهرهای مرزی از جمله فراموش شدگانی هستند که با ویروس کرونا از بین خواهند رفت.

حاشیه نشینان، کودکان کار، زباله گردها و بی خانمانها علاوه بر ظلم رژیم بیشتر از همه قربانی ویروس کرونا خواهند بود. از ماسک و حفاظتهای بهداشتی که بگذریم، خانه ای برای قرنطینه شدن و آب و صابونی برای شستوی دستهای خود ندارند.

رئیس کمیسیون اجتماعی و محیط زیست شورای شهر اصفهان، گفت:«شیوع کرونا ، جان دستکم ۴۵۰ هزار نفر از ساکنان مناطق حاشیه ای و کم برخوردار استان اصفهان را تهدید میکند.» معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی وزارت راه و شهرسازی گفته است؛ نیم میلیون نفر در استان اصفهان حاشیه نشین هستند. (خبرگزاری حکومتی ایرنا ۱۸ اسفند)

در حالی که قیام خونین آبان تبلور شورش و قیام علیه تحمیل فقر و تنگدستی به مردم بود، حسن روحانی رئیس جمهور ارتجاع، سال ۹۸ را سال افتخار حکومت و ریاستش بر قدرت نامید. روحانی با افتخار کردن به تحمیل فقر و تنگدستی به مردم و سرکوب قیام گرسنگان، بیکاران و فرودستان و کشتن ۱۵۰۰ نفر از مردم فقط در یک هفته و زندانی کردن هزاران نفر از مردم به دلیل شورش علیه فقر، مدال وقاحت و بی شرمی را بر سنیه خود کوبید.

منبع: نبرد خلق ۴۲۳، آدینه ا فروردین ۱۳۹۹ ـ ۲۰ مارس ۲۰۲۰

 بازگشت به نبردخلق

بازگشت به صفحه اول