خطاب به دولتها، سازمان جهانی بهداشت، صلیب سرخ و نهادهای کمک کننده بهداشتی

 

برای مردم ایران روشن است که حکومت با پنهانکاری موجب شیوع گسترده ویروس کرونا (کوئید ۱۹) در سراسر ایران شده است. جمهوری اسلامی در جهت منافع سیاسی حکومت با قرنطینه نکردن آگاهانه شهر قم که کانون اولیه و اصلی آن در ایران است، جنایتی بزرگ در حق مردم ایران مرتکب شده است.

اکنون نیز این پنهانکاری با لاپوشانی کردن تعداد جانباختگان این ویروس ادامه دارد.

براساس دریافت گزارشهای مستقیم و اخبار منتشر شده در رسانه های جهانی و شبکه های اجتماعی تا کنون چندین هزار تن، شامل تعدادی پزشک، بهیار و پرستار به علت آلوده شدن به این ویروس جان خود را از دست داده اند.

رژیم ایران نه فقط امکانات کشور به شمول امکانات گسترده سپاه پاسداران را در اختیار مراکز درمانی قرار نمی دهد، حتی کمکهای جهانی را یا به بازار آزاد با قیمتهای کلان روانه می کند و یا به کارگزاران درجه اول حکومت اختصاص می دهد.

از اینرو ما خواستار آن هستیم که سازمان جهانی بهداشت و صلیب سرخ به طور جدی به این مساله توجه کرده و چند گروه امدادگر را برای نظارت بر توزیع درست کمکهای خارجی اختصاص دهند. کمکهای جهانی اگر با نظارت سازمان جهانی بهداشت و یا یک کمیته از جانب شورای امنیت نظارت شود، نقش مهمی در کمک به مردم ایران و جلوگیری از شیوع گسترده این ویروس خواهد داشت.

از آن جا که رفتار حکومت ایران با شهروندان ایرانی جنایت علیه بشریت است، ما خواستار ورود شورای امنیت ملل متحد به این مساله هستیم.

سازمان چریکهای فدایی خلق ایران

چهار شنبه ۲۱ اسفند ۱۳۹۸ ـ ۱۱ مارس ۲۰۲۰

منبع: نبرد خلق ۴۲۳، آدینه ا فروردین ۱۳۹۹ ـ ۲۰ مارس ۲۰۲۰

 بازگشت به نبردخلق

بازگشت به صفحه اول