یادواره شهیدان فدایی

گرامی باد یاد و نام رفیق مسعود دانیالی

گردآوری و تنظیم: امیر ابراهیمی

 

رفیق مسعود دانیالی در سال ۱۳۳۵در ده حوض از روستاهای اطراف ایذه متولد شد.

قبل از انقلاب خدمت سربازی را در زنجان به عنوان سپاه دانش می گذارند. در همان زمان او محل خدمت را ترک و به صفوف جنبش پیوست و با سازمان چریکهای فدایی خلق ایران ارتباط برقرار کرده و فعالیت گسترده ای را سازماندهی کرد. رفیق مسعود در جنبش دانشجویی و کارگری (در صنعت فولاد) فعال بود. براساس توانایی و اعتماد مردم به این رفیق  و وجهه اجتماعی وی اعتراضات دیپلمه های بیکار نقش مهمی داشت.

با شروع حمله به دانشگاهها و راه انداختن ارتجاع فرهنگی تحت نام انقلاب فرهنگی  تعداد زیادی از فعالان منطقه از جمله رفیق مسعود دستگیر و بعد از محاکمه چند دقیقه ای تیرباران شدند.

یک نفر از جان به در بردگان آن زمان در سالهای اخیر طی مصاحبه ای گوشه هایی از جنایت رژیم در سالن سرپوشیده شهرداری اهواز را افشا کرده که در آنجا پاسداران به طرف بازداشتیها شلیک کرده و تعداد زیادی را کشته و افراد باقیمانده را در روزهای بعد تیرباران کرده اند.

براساس گفته های این شاهد عینی  رفیق مسعود روز ۱۲ اردیبهشت سال ۱۳۵۹ به دست پاسداران جهل و جنایت همراه تنی چند از مبارزان جنبش دانشجویی تیرباران شده است.

یاد و خاطره آنان را گرامی باد.

 

 بازگشت به نبردخلق

بازگشت به صفحه اول