برخی از بیانیه های «کمیته برگزاری تظاهرات انقلاب اکتبر» (فروردین ۹۹)

 

منبع: توئیتر و فیس بوک ثوره تشرین (انقلاب اکتبر)

 

تحصنها ادامه دارد و انقلاب متوقف نخواهد شد!

شماره: ۲۲۰ - پنجشنبه ۷ فروردین ۱۳۹۹ ـ ۲۶ مارس ۲۰۲۰

بسم الله الرحمن الرحیم - احزاب فاسد و نفرات (عدنان) الزرفی با اقدامات مالی، دنبال پخش شایعاتی از این دست هستند که متحصنان صلح جو در بغداد و استانهای ب‌پاخاسته میدانهای تحصن را ترک کرده اند. این تلاشی برای فریب افکار عمومی و مردم عراق، برای پذیرش (عدنان) الزرفی فاسد و مامور به تشکیل دولت جدید و القاء این موضوع است که دیگر به این تحصنها نیازی نیست. کمیته برگزاری تظاهرات انقلاب اکتبر به مردم انقلابی عراق اعلام می کند: آنچه مبنی بر ترک تحصنها و میدانهای انقلاب گفته می شود، دروغ و تلاشی برای قلب واقعیتها است و این موضوع جدیدی در رابطه با این باند فاسد نیست. بنابراین تحصنهای مسالمت آمیز ادامه دارد و قیام کنندگان روی اصول خود ثابت قدم هستند. ولی راهپیماییهای بزرگ و فشرده انقلابیون بنا بر رهنمودهای کادرهای پزشکی، متوقف شده است که این امر نیز بیانگر تلاش دلسوزانه برای سلامتی تظاهر کنندگان، به دلیل شیوع اپیدمی کرونا است. کماکان متحصنان در چادرهای شان در میدانهای تظاهرات و به طور سازمانیافته حضور دارند تا به محض پایان یافتن این بحران گذرا، تظاهرات را با آهنگی وسیع تر و با عزم و اراده همیشگی ادامه دهند و خواسته های مردم عراق در پایان دادن به رژیم سهمیه ای فرقه گرای شکست خورده را محقق نمایند و کانون فساد که پارلمان احزاب فرقه گرا و شبه نظامیان مزدور آن در آن لانه کرده اند را ریشه کن کنند.

در انتها چنانچه شبه نظامیان و ارگانهای سرکوبگر دولتی تلاش کردند که تحصن را پراکنده و یا با زور به میدانها حمله کنند، کمیته سازمانده به مردم عراق و افرادی که به خانه های شان برگشته اند، فراخوان خواهد داد که به میدانها برگردند.

 

تشکر وسپاس

شماره: ۲۲۲- پنجشنبه ۱۴ فروردین ۱۳۹۹ ـ ۲ آوریل ۲۰۲۰

کمیته برگزاری تظاهرات انقلاب اکتبر مراتب تشکر و سپاس خود را از تمامی کسانی که با اعضای این کمیته تماس گرفته و حمله مجرمانه به خانم أم علی و بقیه اعضای کمیته خدمات را محکوم کردند، ابراز می دارد. این حمله روز دوشنبه ۱۱ فروردین (۳۰ مارس ۲۰۲۰) از سوی باند بیگانگان، شبه نظامیان کلاه آبی صورت گرفت. جنایتکاران در تلاش مذبوحانه برای ضربه زدن به کمیته خدمات و متحصنان صلح جو بودند. فعالان سیاسی و شخصیتهای ملی و رسانه ای و مردمی در تماسهای شان، جویای وضعیت برادرانی شدند که با سلاح سرد و باج خواهی و فشار برای گرفتن اعترافات بی پایه و اساس مورد تهدید قرار گرفته بودند.

برای اطمینان خاطر آنها: کمیته سازمانده مجدداً به مردم عراق عزیز تاکید می کند که متحصنان صلح جو این مسیر را با عزم و اراده و ثبات قدم که از ابتدای اکتبر ۲۰۱۹ شروع شد، ادامه می دهند. این کمیته در هماهنگی با بقیه متحصنان در استانهای بپا خاسته، شتابان، این مسیر را برای تحقق خواسته های مردم عراق بی وقفه ادامه می دهد. این خواسته ها شامل به زیر کشیدن رژیم سهمیه ای فرقه گرا و باندهای فاسد و تحقق پیروزی با بازپسگیری حاکمیت سلب شده عراق است.

کمیته برگزاری تظاهرات انقلاب اکتبر

دکتر احمد عبدالهادی الحبوبی، الشیخ جمال الضاری، القاضی رحیم العکیلی استاد، محمد الداینی هنرمند، دکتر مکی عواد، خانم دکتر اسماء الحیدری روزنامه نگار، جلال النداوی روزنامه نگار، اسماعیل الجنابی شاعر، اسعد العزیری، خانم دکتر آلاء المصطاف، سرلشگر بازنشسته، مازن الدلیمی شاعر، محمد ناصیف شاعر، حامد الدلیمی.

 

ترور فعال مدنی «انوار جاسم  مهوس» و دو نفر از تظاهرکنندگان در ناصریه

شماره:۲۲۷ - دوشنبه ۱۸ فروردین ۱۳۹۹ ـ ۶ آوریل ۲۰۲۰

 

نظامیان مسلح مرتبط با یکی از فراکسیونهای سیاسی که قبلا اهالی ناصریه را  به ارتکاب جرمی بزرگ یعنی عدم شرکت در تشییع جنازه قاسم سلیمانی و جمال جعفر ملقب به ابومهدی المهندس و چند [مزدور] ایرانی دیگر که در بغداد کشته شدند، متهم کرده بودند، برای اهالی ناصریه خط و نشان می کشیدند که تاوان آن کار را خواهند پرداخت. ابتدا این شبه نظامیان تلاش کردند که به میدان حبوبی حمله کنند، اما تظاهرکنندگان با فعالیتهای مسالمت آمیزشان به مقابله با آنها پرداختند و آنها را مجبور به عقب نشینی و شکست کردند. در ادامه آنها مرتکب جنایت فجیعی شدند  و دو نفر از تظاهر کنندگان صلح جو را به قتل رساندند و ۱۰ نفر دیگر را مجروح نمودند. آنها این جنایت شان را با متهم کردن تظاهر کنندگان به نقض منع تردد توجیه کردند، درحالیکه ناصریه و تظاهرکنندگان، بیش از شهرهای دیگر به منع تردد ملتزم بودند، ضمن اینکه کدام قانون به شبه نظامیان جنایتکار چنین اجازه ای می دهد که بر جانهای مردم حکمروایی کرده و نقش قاضی و متهم را بازی کنند. این موضوع به همین جا ختم نشد، بلکه این شبه نظامیان جنایتکار به خانه فعال مدنی «انوار جاسم مهوس» معروف به «أم عباس» یورش برده و او را ترور و فرزندان او را با تمامی دنائت و رذالت مجروح کردند. حمله به منزل او صبح روز یکشنبه ۱۷ فروزدین (۵ آوریل ۲۰۲۰) و در شهر ناصریه و در زمان منع تردد و استقرار انبوه  نیروهای دولتی در تمامی خیابانهای ناصریه، صورت گرفت.

کمیته برگزاری تظاهرات انقلاب اکتبر ضمن محکوم کردن این جنایت زبونانه، تاکید می کند که این جنایت در همدستی ارگانهای امنیتی با شبه نظامیان وفادار به رژیم ایران انجام گرفته است. نیروهای دولتی واستاندار ذی قار مسئولیت کامل این جنایات را به عهده دارند. آنها به شبه نظامیان و باندها در زمان تردد ممنوع، اجازه تردد دادند تا این جنایات را درحق تظاهر کنندگان صلح جو از اهالی ذی قار که باعث ترس و وحشت رژیم ایران و اهرمهای آن درعراق شده اند انجام دهند. همچنین کمیته سازمانده از اهالی غیرتمند ذی قار می خواهد که جنایتکاران را تعقیب و دنبال کنند. آنها کرامت عراقیان را با حمله به خانه این زن آزاده عراقی و کشتن او با خونسردی تمام  مخدوش نموده‌ اند، زیرا  این خانم آزاده خواهان بازپس گیری میهن از فاسدان و جنایتکاران بود. او کسی بود که صدایش در عشق به عراق و مردم آن همواره بلند و رسا بود.

خداوند شهید ما را مورد رحمت و مغفرت خود قرار داده و او را  چراغی برای روشن کردن مسیر انقلابیون قرار دهد و ننگ و عار بر قاتلان بزدل او.

شکوه و جاودانگی از آن شهدای انقلاب اکتبر و بهبودی عاجل برای مجروحان مان و آزادی ناپدید شدگان اجباری از زندانهای شبه نظامیان.

 

مصطفی کاظمی، کاندیدای مامور شده را مردود می شماریم

شماره:۲۳۰ - پنجشنبه ۲۱ فروردین ۱۳۹۹ - ۱۰ آوریل ۲۰۲۰

احزاب سهمیه بندی فرقه گرا و شبه نظامیان جنایتکار، عامدانه با بازی سفت کن، شل کن، خواسته های متحصنان صلح جو در کاندیداتوری منصب نخست وزیری را در نظر نگرفته و افکار عراقیان را مورد توهین قرار می دهند. آنها این بازی را از چهارماه قبل تا کنون ادامه داده اند که طی آن نه تنها به خواسته های مردم عراق توجهی نمی کنند بلکه  آشکارا آن را تحقیر می نمایند. هدف از تمامی این اعمال ادامه حکومت دزد، عادل عبدالمهدی است که به اهداف آنها در چپاول سرمایه ها و فقیرتر شدن مردم عراق پاسخ مثبت می دهد و به شبه نظامیان جنایتکار این امکان را می دهد که بر سرنوشت امنیتی کشور و کنترل ارتش و نیروهای امنیتی، مسلط گردند. توده های عراق که تظاهرات سراسری و مردمی خود را از ابتدای اکتبر ۲۰۱۹ شروع کردند، بر این زنجیره معیوب، کاندیداتوری شبه نظامیان چیره خواهند شد. آنها مصمم به تغییر دولت منطقه سبز با تمامی نهادهای مقننه و مجریه (به همراه رئیس جمهور و نخست وزیر و رئیس پارلمان) هستند. آنها استمراردولت دزد عادل عبدالمهدی را نخواهند پذیرفت. همچنین آنها قاطعانه مصطفی کاظمی کاندیدای شبه نظامیان احزاب جنایتکار را نمی پذیرند. برهم صالح نیز با تمسخر و ریشخند به همگی، عامدانه و با منظورهایی خاص و منافع گروهی که برای کوچک و بزرگ شناخته شده است، از خط مشی حفظ وضعیت موجود پیروی می کند. کمیته سازمانده درمناسبتهای متعددی تاکید کرده که کاندیدای نخست وزیری باید یک شخصیت ملی مستقل و خارج از دولت فرقه گرای منطقه سبز باشد و ماموریت او تشکیل دولت موقت از افراد مستقل توانمند باشد که هدف اول آنها، بلوکه کردن قانون اساسی و انحلال پارلمان فاسد و اجرای انتخابات آزاد و سالم تحت نظارت بین المللی، مطابق با قانون انتخابات جدید و عادلانه باشد.

 

آتش زدن چادرها، عملی زبونانه است

شماره: ۲۳۲ - سه شنبه ۲۶ فروردین ۱۳۹۹ ـ ۱۴ آوریل ۲۰۲۰

کمیته برگزاری تظاهرات انقلاب پربرکت اکتبر به آتش کشیدن چادرها در «حدیقة الأمه»/ میدان تحریر، توسط گروهی به ظاهر عراقی از شبه نظامیان جنایتکار وابسته به احزاب سهمیه ای فرقه گرای فاسد را محکوم می کند. این حمله در کادر بسیج حملات رذیلانه و شکست خورده برای تحریک متحصنان در میدان تحریر است. عمل زبونانه فوق بیانگر پیروزی قاطع متحصنان صلح جو در رساندن پیام شرافتمندانه ‌شان به تمامی مردم عراق و آزادگان جهان است که منجر به گردآمدن تمامی جوانان خّیر مردم غیور عراق حول انقلاب اکتبر شده است. انقلابی که هدف آن ریشه کنی حاکمیت منطقه سبز متبلور در ریاستهای سه قوه آن است، که تماماً درخدمت رژیم شرور ایران و منافع گروهی و ذاتی خودشان است.

کمیته سازمانده تاکید می کند که با پشتیبانی تمامی متحصنان صلح جو این مسیر را ادامه می دهد و در تدارک افزایش فعالیتهای مسالمت آمیز بعد از پایان قرنطینه  (کرونا) است. این کمیته با راه اندازی حرکات میلیونی سراسری با مشارکت تمامی مردم عراق، به مثابه بازوان شورشی، در پی ریشه کن کردن رژیم خونریز و تروریستی  حاکم است که بیش از ۱۷سال بر گُرده مردم عراق سوار شده است.

 

 

 بازگشت به نبردخلق

بازگشت به صفحه اول