فقدان زنده یاد معصومه جوشقانی

با دریغ و تاسف بسیار فقدان زنده یاد معصومه جوشقانی، زندانی سیاسی و از فعالان جنبش مقاومت را به دوست عزیز دکتر محمد علی شیخی و به مریم و سارا شیخی و به خانواده بزرگ مقاومت ایران علیه استبداد مذهبی تسلیت می گویم.

مهدی سامع 

شنبه 6 اردیبهشت 1399 (25 آوریل 2020)

 

منبع: نبرد خلق شماره ۴۲۵، پنجشنبه اول خرداد ۱۳۹۹ ـ ۲۱ می ۲۰۲۰

بازگشت به صفحه اول