در سوک رفیق مبارز و چهره محبوب مردم کردستان ایران، کاک جلیل گادانی

 

با تاثر فراوان، مبارز برجسته کاک جلیل گادانی امروز در یکی بیمارستانهای اقلیم کردستان درگذشت. زنده یاد کاک جلیل از دوران جوانی به صفوف مبارزه مردم محروم کردستان ایران پیوست و تا پایان عمر در جبهه مردم و علیه مستبدان و غارتگران بود.

کاک جلیل گادانی در دوران رژیم شاه برای مدت طولانی زندانی سیاسی بود. از آستانه سرنگونی رژیم شاه مبارزه علنی کاک جلیل در صفوف حرب دمکرات کردستان ایران آغاز و پس از لشکر کشی مزدوران خمینی به کردستان، دوران جدیدی در مبارزه برای او شروع شد که تا پایان عمر ادامه داشت.

زنده یاد جلیل گادانی چندین دهه برای آزادی، عدالت و رفع هرگونه تبعیض مبارزه کرد. او سرسختانه به سرنگونی رژیم ولایت فقیه و استبداد دینی اعتقاد داشت. انسان دوستی، صبوری و پایداری از خصوصیات برجسته کاک جلیل بود. او که از رهبران جنبش ملی دمکراتیک کردستان ایران بود، همواره به همبستگی با جنبش سراسری مردم ایران تاکید و از آن مهمتر خود را در جبهه طرفداران سوسیالیسم تعریف می کرد.

از طرف خود و رفقایم در سازمان چریکهایی فدایی خلق ایران، فقدان زنده یاد رفیق جلیل گادانی را به خانواده و همرزمان او در حزب دمکرات کردستان ایران، به مردم ایران و به ویژه مردم کردستان به تمام آزادیخواهان تسلیت می گویم.

مهدی سامع

پنجشنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۹ ـ ۶ اگوست ۲۰۲۰

 

منبع: نبرد خلق شماره ۴۲۸، شنبه ۱ شهریور ۱۳۹۹ ـ ۲۲ اوت ۲۰۲۰

http://www.iran-nabard.com/

https://t.me/nabard_khalgh

بازگشت به صفحه اول