متن سخنان مهدی سامع در اجلاس سه روزه شورای ملی مقاومت ایران

شنبه ۴ مرداد ۱۳۹۹ ـ ۲۵ ژوییه ۲۰۲۰

اعضای محترم شورای ملی مقاومت ایران، خانمها، آقایان، رفقا، خواهران و برادران

از جانب خودم و از سوی رفقایم در سازمان چریکهای فدایی خلق ایران، آغاز چهلمین سال حیات شورای ملی مقاومت ایران را به همه شما و به همه رزمندگان راه آزادی و عدالت و نیروهای انقلاب دمکراتیک مردم ایران شادباش می گویم.

سی و نه سال از حیات شورای ملی مفاومت که به ابتکار همرزم مجاهد، مسعود رجوی پایه گذاری شد می گذرد. چهلمین سال حیات این شورا به عنوان پایدارترین و طولانی ترین ائتلاف سیاسی در تاریخ ایران، همزمان است با آغاز قرن ۱۵ خورشیدی. طی یک صد سال گذشته، زنان و مردان آزادیخواه میهن ما در مبارزه با دیکتاتوریهای سلطنتی و دینی، هزینه های کلانی پرداخته و البته دستاوردهای گرانقدری نیز داشته اند.

از این فرصت استفاده می کنم و یاد و نام همه شهدای راه آزادی از انقلاب مشروطه تا شهدای دهه ۶۰ و قیامهای سالهای ۸۸، ۹۶ و ۹۸را گرامی می دارم.  با ستایش از مقاومت زندانیان سیاسی و عقیدتی كه تحت شدیدترین شكنجه ها و رفتارهای ضد انسانی قرار دارند و ادای احترام به خانواده شهدا و زندانیان سیاسی، به همه آنها درود می فرستم و برای شان موفقیت و سرفرازی آرزو می کنم.

 

دوستان عزیز

خیزش سترگ و پرتوان مردم ایران در هفته آخر آبان سال گدشته یک بار دیگر بر این واقعیت مُهر تایید زد که تضاد اصلی مردم ایران با رژیم حاکم در تمامیت آن است و این تضاد آشتی ناپذیر است.

این نکته اصلی ترین عامل وحدت نیروها و شخصیتهای تشکیل دهنده شورای ملی مقاومت ا است. که برای استقلال، آزادی و حاکمیت مردم مبارزه می کنند و با رژیمهای شیخ و شاه مرزبندی قاطع دارد. تمامی تلاشهای دشمنان داخلی و خارجی مردم ایران و توطئه های ولایت ننگین خامنه ای علیه مقاومت سازمانبافته مردم ایران به خاطر همین مرزبندی است. رفتارهای نرم افزاری جمهوری اسلامی علیه شورا و مقاومت مردم ایران، نشر دروغهای گوناگون، تزریق گفتمانهای انحرافی به درون نیروهای مخالف نظام، پخش روزانه انبوهی اراجیف سخیف علیه مقاومت ایران به خاطر پایداری و پافشاری بر همین مرزبندی است.

حکومت جلادان و شیادان همیشه دروغ می گوید. مساله مهم اما این است که برخی از کسانی که خود را در اپوزیسیون تعریف می کنند، دروغهای حکومت علیه شورای ملی مقاومت و نیروها و شخصیتهای تشکیل دهنده آن را، آگاهانه و یا نا آگاهانه تکرار می کنند.

چپ مارکسیستی به عنوان یکی از سه تهدیدی که خامنه ای در روز یکشنبه ۲۸ اردیبهشت امسال از آن نام برد، باید گفتمانهای تولید شده از جانب نهادهای امنیتی رژیم را به درستی درک کرده و آن را افشا کند. همانگونه که ما چنین کرده ایم.

دستگاههای امنیتی نظام، در یک سلسله دروغهای سخیف، مناسبات درونی شورا را نشانه گرفته که گویا این مناسبات دمکراتیک نیست. به عنوان نماینده یکی از نیروهای عضو شورا گواهی می دهم که اعضای این شورا ضمن تعهد مشترک به امر سرنگونی رژیم ولایت فقیه و مرزبندی با شاه و شیخ، هیچ مانعی برای فعالیت مستقل ایدئولوؤیک، سیاسی و تشکیلاتی دیگر اعضای شورا ایجاد نکرده و نمی کننده و به کثرتگرایی درون شورا متعهد و وفادار بوده و آن را به رسمیت می شناسند.

دوستان عزیز

آن چه اکنون در میهن ما می گذرد، انکشاف بحران و شرایط انقلابی است که از سال ۱۳۸۸ آغاز شد. خیزشهای پُردامنه ی در دی ماه سال ۱۳۹۶ که به گفته یک کارگزار سیاسی امنیتی رژیم در ۱۶۰ شهر جریان داشته، قیام آبان ماه سال ۱۳۹۸ که بنا به اعتراف سرکردگان سپاه و کارگزاران نظام در صدها شهر و در بیش از هزار نقطه جریان داشته، اعتلای شرایط انقلابی است که تهیدستان شهرهای کوچک و بزرگ را وارد عمیق ترین مبارزه شرنوشت سازشان برای «کار، نان، آزادی» کرد. این قیامها و نزدیک به ۲۰ هزار حرکت اعتراضی و جنبشهای کارگران، معلمان، پرستاران، دانشجویان، جوانان، زنان، ملیتها، کامیونداران غارت شدگان، اصناف و بازاریان طی ده سال گذشته، نشان می دهد که مردم ایران رژیم استبدادی مذهبی ولایت فقیه با همه دسته بندیها و باندهای درونی آن را بر نمی تابند و خواستار سرنگونی این نظام جهل و جنایت و تحقق دمکراسی و عدالت و حکومت غیر دینی هستند.

وظیفه خود می دانم که از همه زنان و مردانی که در ایران و سراسر جهان برای تحقق این امر مبارزه می کنند و از تلاشهای خانم مریم رجوی برای به رسمیت شناساندن جهانی حق مردم ایران برای سرنگونی رژیم قدردانی کنم.

سپاسگزارم که به من گوش کردید.

شنبه ۴ مرداد ۱۳۹۹ ـ ۲۵ ژوییه ۲۰۲۰

منبع: نبرد خلق شماره ۴۲۸، شنبه ۱ شهریور ۱۳۹۹ ـ ۲۲ اوت ۲۰۲۰

http://www.iran-nabard.com/

https://t.me/nabard_khalgh

بازگشت به صفحه اول