شهدای فدایی آذر ماه

رفقای فدایی: اسدالله بشردوست - پرویز نصیر مسلم - ابوالقاسم نیكچه همدانی - زهرا آقانبی قلهكی - علیرضا بهاری پور مزکوشی - علی عبدالعلی زاده - محمدرضا شهنواز - غلامرضا تاروردیان چایچی - حمیدرضا سعادتی - مختار قلعه ویسی - احمد اقدسی - بهروز بهروزنیا - حسین تدریسی - فرهود روایی - محسن مدیر شانه چی - محمدعلی پاویار - حمید اشراق -  توکل اسدیان - بیژن حوایی - نسرین محمد پور دهکردی (ناهید ملک محمدی) - جلال پورجعفری آزاد، - خسرو دستاران - حسین غلامی – علی رضا نعمتی - محمد حسین معینی - پیام هنریار - کامیار کریمی - احمد طهماسبی - مجتبی تابا - مسعود فرخی پور – علی مرادی - هوشنگ کیانی – سعید سلیمانی - مجتبی شادمان – ابوالقاسم اصفری صحت – عبدالکریم اجیرایی – آنا گلدی گوکلانی - مسعود صارمی – حسن توکل دوانی - رحیم تشكری - حسن زكی زاده - آذر لطیفی - پیمان هنریار- وحید پیروزنیا – سید کاظم شهیدی ثالث - همایون پریزاده - رشید قرنی حسنی بزرگ آباد - رحمت طالب نژاد و..... در مبارزه علیه دیکتاتوریهای شاه و ولایت فقیه به شهادت رسیدند.

منبع: نبرد خلق شماره ۴۳۱، شنبه اول آذر ۱۳۹۹ ـ ۲۱ نوامبر ۲۰۲۰

http://www.iran-nabard.com/

https://t.me/nabard_khalgh

بازگشت به صفحه اول