در اندوه درگذشت مجاهد خلق حمید اسدیان

با تاسف بسیار حمید اسدیان رزمنده سلحشور و مجاهد خستگی ناپذیر ما را ترک کرد. زنده یاد حمید اسدیان با کارنامه درخشان در مبارزه با شاه و شیخ، با تلاش پیگیر برای افشای جنایتهای رژیم ولایت فقیه در زندانها، با ثبت زندگی عاشقان آزادی و برابری و با پیکار برای تحقق رهایی مردم ایران، به راستی از چهره های درخشان جنبش مقاومت مردم ایران بود. او مجاهدی شفاف و صریح و دوستی مهربان با عمیق ترین عواطف انسانی بود. طی نزدیک به پنجاه سال آشنایی با این رزمنده انقلابی همیشه او را همانگونه دیدم که بود.

از جانب خود و رفقایم در سازمان چریکهای فدایی خلق ایران، فقدان اندوه بار زنده یاد حمید اسدیان را به سازمان مجاهدین خلق ایران، به فعالان و رزمندگان جنبش مقاومت مردم ایران، به خانواده و بستگان او و به همه آزادیخواهان تسلیت می گویم.

مهدی سامع

دوشنبه ۲۴ آذر ۱۳۹۹ ـ ۱۴ دسامبر ۲۰۲۰

 

منبع: نبرد خلق شماره ۴۳۲، دوشنبه ۱ دی ۱۳۹۹ ـ ۲۱ دسامبر ۲۰۲۰

http://www.iran-nabard.com/

https://t.me/nabard_khalgh

بازگشت به صفحه اول