بیانیه سازمان چریکهای فدایی خلق ایران

به مناسبت

اول ماه مه، روز همبستگی جهانی کارگران

 

اول ماه مه، روز همبستگی جهانی کارگران بر نیروهای کار و ستمدیدگان سراسر گیتی خجسته باد. مبارزه کارگران و فرودستان علیه استثمار، استبداد و عقب ‌ماندگی راهی طولانی همراه با پیروزیها و شکستها را طی کرده و این نبرد خستگی ناپذیر همچنان ادامه دارد. تداوم مبارزه نیروهای کار که سازندگان اصلی جهانی عاری از تمامی اشکال استبداد، ستم، جهل، تبعیض و بهره کشی هستند، نشان می دهد که انسانی شدن جهان میسر و ممکن است و تنها با پیکارهای بی امان و متحد کارورزانِ تمامی کشورها علیه سرمایه داری و قدرتهای مدافع آن و با بر افتادن کار مزدوری ساخته می شود. تاریخ این رسالت را بر عهده استثمار شدگان و ستمدیدگان قرار داده و اینان هستند که با نابودی استثمار، این رسم کهن را به موزه تاریخ می سپارند.

اما ستمگران و نیروهای مدافع استثمار و بردگی، در کانونهای اصلی سرمایه داری و در کشورهای پیرامونی با تعرض مداوم به سطح زندگی و معیشت توده ها به وحشیانه ترین شیوه ها به استثمار و غارت مردم زحمتکش ادامه می دهند. تهاجم سیستماتیک انحصارات سرمایه داری به استانداردهای کار و زندگی زحمتکشان و محرومان، خصوصی کردن اولیه ترین نیازهای انسانها و پایمالی حقوق کارگران و مزدبگیران در ضد انسانی ترین شکل نشان می دهد که نظام حاکم بر جهان نه پایان تاریخ، که آغاز بربریت جدیدی است که اکثریت قاطع مردم جهان آن را بر نمی تابند.

چهره ضد انسانی نظام سرمایه داری جهانی را می توان در هزینه های سرسام آور جنگ، نظامیگری، انباشت سلاحهای مخرب، تروریسم و بنیادگرایی، در کاهش شاخصهای محیط زیست و سقوط زندگی اکثریت مردم و توسعه فقر و بی خانمانی و به طور خاص در همه گیری ویروس کرونا دید. پیرامون این پدیده ویرانگر در بیانیه اول ماه سال پیش نوشتیم: «ویروس کرونا چهره زُمُخت بربریت نظم جهانی نولیبرال را که با تعرض به طبیعت و امکانات همگانی از قبیل آموزش و بهداشت ترسیم شده، چنان عریان کرد که بسیاری از مدافعان سرسخت آن نیز از ضرورت تغییر در پساکرونا حرف می زنند. برای نظم جدید سرمایه داری چه نَنگی بالاتر از این که در کنار فقر، گرسنگی و بی خانمانی، مردم هفته ها بدون ساده ترین امکانات اولیه حفاظتی مثل ماسک، مواد ضد عفونی کننده، دستکش و ... در معرض ویروس وحشی و مهاجم قرار داده شدند.

«هنگامی که سرمایه داری به جای تامین بهداشت عمومی، بازسازی و گسترش مراکز درمانی، استخدام کادر درمانی کافی و رسیدگی به زندگی و معیشت آنان، ایجاد مراکز مجهز برای سالخوردگان و ... هزینه های سرسام آوری به جنگ، نظامیگری، انباشت سلاحهای مخرب، تروریسم و بنیادگرایی اختصاص می دهد و با خصوصی سازی مراکز آموزشی، بهداشتی و منابع طبیعی سودهای سرشار به جیب می زند، پُر واضح است که مردم را در مقابل فجایعی همچون ویروس کرونا بی دفاع می کند. اگر تنها نیمی از بودجه های نظامی و امنیتی در کل جهان به آموزش و بهداشت اختصاص می یافت، ما امروز شاهد این میزان از تلفات انسانی نبودیم. امروز در کشورهایی که کمتر به منابع عمومی تجاوز کرده و کمتر دست به اخراج انبوه پرستاران و کادر درمانی زده اند به طور نسبی شاهد موقعیت بهتری در مقابله با ویروس کرونا هستیم.»

همزمان با تشدید تضاد کار و سرمایه در سراسر گیتی، جبهه نیروهای کار به مبارزه برای رهایی ادامه می دهد و روزی نیست که شاهد اعتراض، اعتصاب، شورش و قیام در گوشه و کنار سرزمینی که باید متعلق به همگان باشد، نباشیم. برای پیروزی در این مبارزه سرنوشت ساز باید متحد و متشکل شد، برآشوبید و نظامهای ستمگر را برانداخت.

 

هموطنان!

کارگران، معلمان، دانشجویان، پرستاران، کشاورزان، بازنشستگان، بیکاران، غارت شدگان، دستفروشان، کولبران، زنان و جوانان!

سازمان چریکهای فدایی خلق ایران مهمترین وظیفه انترناسیونالیستی خود در جهت تحقق جهانی انسانی و رها از ستم و بهره کشی را برانداختن قدرت ستمگر حاکم بر ایران می داند. از این رو ما ضمن پیوند مبارزاتی و طبقاتی با نبرد نیروهای کار در سراسر جهان، خود را با کارگران، مزدبگیران، معلمان، پرستاران، کشاورزان، بازنشستگان، غارت شدگان، دانشجویان، ارتش بیکاران و ... ایران که علیه شرایط فلاکت بار خویش مبارزه می کنند، همبسته می دانیم. ما سرکوبی و دستگیری اعضای سندیکاها، تشکلهای مستقل کارگران، دانشجویان، معلمان و پرستاران و صدور احکام زندان برای فعالان نیروهای کار را محکوم می کنیم و خواستار آزادی بی درنگ تمام زندانیان سندیکایی، سیاسی و اجتماعی هستیم.

در سال گذشته اتحاد جنایتکارانه جمهوری اسلامی با ویروس کرونا، خسرانهای کلانی را به مردم ایران و به ویژه نیروهای کار و تنگدست ترین بخشهای جامعه تحمیل کرد. روز پنجشنبه ۱۰ بهمن ۱۳۹۸ (۳۰ ژانویه ۲۰۲۰)، سازمان جهانی بهداشت در پی جانباختن ۱۷۰ نفر در چین و با توجه با افزایش شمار مرگ و میر ناشی از ویروس کرونا، در مورد همه گیری آن در سراسر جهان هشدار داد. حکومت و در راس آن خامنه ای به دلایل کلی و جزیی از برخورد جدی و علمی با این بلای ویرانگر سر باز زد. برای ولایت خامنه ای کرونا یک فرصت بود، همچنانکه برای خمینی جنگ یک نعمت. از این رو ولی فقیه تا امروز نیز بر اتحاد با کرونا و علیه حیات مردم پافشاری می کند و دستور جنایتکارانه منع خرید واکسن معتبر از آمریکا و انگلیس که تولید کنندگان عمده واکسن معتبر هستند را صادر کرده است. از جنبه خاص، خامنه ای برای رونق بخشیدن به تظاهرات فرمایشی ۲۲ بهمن ۱۳۹۸ و شعبده بازی انتخابات مجلس در دوم اسفند همان سال از اجرای پروتکلهای موثر خودداری کرد. در سیاست کلان اما حاکمان ایران از ویروس کرونا به عنوان سلاحی برای مهار خیزشهای سرنگونی طلب و از مرگ و بیماری و پریشانی ناشی از آن همچون سوپاپی برای تخلیه انرژی انفجاری جامعه بهره گرفتند.  

پنهانکاری، دروغگویی و هزینه نکردن جدی برای مقابله با ویروس کرونا نشان می دهد که حکومت و در راس آن خامنه ای آگاهانه دست به جنایت علیه مردم ایران و بشریت زده اند.

در حالی که واکسینه کردن در کشورهای هم طراز ایران به پیش می رود، رژیم ایران با دستور ولی فقیه از خرید واکسن معتبر خودداری می کند و تازه صحبت از خصوصی کردن توزیع واکسن می کند.

قول و بیانیه های دولت برای کمک به کارگران و زحمتکشان در محدوده وعده باقی مانده و مسئولان برای آرام نگه داشتن و دست بسر کردن مردم هر روز دروغ تازه ای به آنان تحویل داده و مژده در راه بودن بسته بزرگتری از کمک نقدی، سبد کالا، بیمه بیکاری، پرداخت وام و .. را می دهند و همزمان با شیادی، موضوع تحریمها را دستاویز خودداری از کمک به مردم قرار داده اند. واقعیت این است که اگر فقط سود خالص یک سال کارتلهای تحت کنترل ولی فقیه و بودجه یک سال نهادهای مذهبی به موضوع مهار کرونا اختصاص داده می شد، این امکان به دست می آمد که به راحتی به نیروهای کار برای انجام قرنطینه مساعدت نمود.

روز یکشنبه ۲۴ فروردین ۱۳۹۹، مسیح مهاجری، مدیر مسئول روزنامه جمهوری اسلامی، در این روزنامه نوشت: «برای حل قطعی مشکلات باید قدرتهای مالی بزرگی به صحنه بیایند که از تمکن بسیار بالائی برخوردارند و اموال آنها متعلق به مردم است. این قدرتها عبارتند از ستاد اجرائی فرمان امام، بنیاد مستضعفان و آستان قدس رضوی. امکانات و منابع مالی گسترده ای که در اختیار این مراکز وجود دارند اگر به عرصه کمک به اقشار آسیب دیده از کرونا آورده شوند، مشکلات این اقشار در کوتاهترین زمان و به صورت کامل برطرف خواهد شد. آنها اگر پولهائی را که در اختیار دارند برای نجات مردم مستضعف خرج نکنند، فلسفه وجودی شان را چگونه میخواهند توجیه کنند؟.»

در حالی که روزانه صدها تن از مردم بی دفاع در آتش کرونا می سوزند، خامنه ای همچنان به ردیف کردن نامگذاریهای سالانه خود مشغول است. «اقتصاد مقاومتی»، «رونق تولید»، «جهش تولید» و ...؛ ژست بی محتوایی که گرچه هیچ گره ای از مشکلات توده های مردم را باز نکرده، اما سبب انباشت هرچه بیشتر سرمایه و ثروت در نهادها و کارتلهای تحت کنترل ولی فقیه شده است. ما بارها گفته ایم که؛ ماحصل اقتصاد مقاومتی و نامگذاریهای ولی فقیه، برای فرادستان زندگی اشرافی، چپاول، غارت، استثمار بی محابا و برای فرودستان زندگی در مدار فقر و سیه روزی است.

آثار این سیاستهای مخرب در نرخ منفی رشد اقتصادی، فقدان سرمایه گذاری موثر در تولید صنعتی و در حوزه های اشتغال زا در ورشکست شدن شرکتهای صنعتی، رانت خواری باندهای تشکیل دهنده هرم قدرت و گسترش اقتصاد دلالی و سوداگری به نمایش درآمده و انحطاط ناشی از آن، زندگی نیروهای کار را به نابودی سوق داده است.

این در حالی است که سود سالانه چندین امپراطوری بزرگ اقتصادی که عموماً وابسته به نهاد ولایت فقیه و شرکتهای پیرامون و سپاه پاسداران هستند، سالانه میلیاردها دلار ارزیابی می شود. همچنین سود خالص شرکتهای پتروشیمی در هر سال سر به میلیارد دلار می زند. معاون صنایع حمل‌ و نقل وزارت صمت در یک اظهار نظر گفت: «بیش از ١٠ هزار (نزدیک به ١١ هزار) نفر تا به حال شناسایی شده‌ اند که ثروت چند هزار میلیاردی دارند!»

قرارگاه بازسازی خاتم الانبیاء و بنیاد تعاون سپاه پاسداران به طور مستقیم و یا از طریق صدها شرکت اقماری در مهمترین پروژه های کشور مشارکت دارند. این سهم کلان سپاه در اقتصاد در کنار نهادها، موسسات و شرکتهای تحت امر ولی فقیه که به طور کلی هیچ گونه مالیاتی هم پرداخت نمی کنند، در عمل اقتصاد کشور را با معضلات بدون راه حل مواجه کرده است.

نقدینگی به عنوان یکی از مهم ‌ترین شاخصهای اقتصادی که بی واسطه بر افزایش نرخ تورم تاثیر می گذارد، از حدود ۶۰ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۸۴، به بیش از ۳ میلیون میلیارد تومان در ماههای آخر سال پیش افزایش یافت. به گزارش اقتصاد نیوز (۱۷ اسفند ۱۳۹۹) نقدینگی در پایان بهمن ماه از رقم ۳ هزار و ۳۰۰ هزار میلیارد تومان عبور کرد. افزایش نقدینگی و واردات بی رویه کالا چنان ضربه مهلکی به اقتصاد ایران وارد کرده که با هیچ دوران دیگری در تاریخ معاصر قابل مقایسه نیست.

از سوی دیگر، تلاش رژیم برای صدور تروریسم و بنیادگرایی و حمایت بی دریغ از دیکتاتوری بشار اسد، بار سنگینی بر دوش اقتصاد نحیف ایران گذاشته و برای مردم ایران و به ویژه برای زحمتکشان ارمغانی جز توسعه فقر و خانه خرابی نداشته است.

نپرداختن دستمزدها برای ماههای طولانی، اخراجهای دسته جمعی و گسترش شرکتهای چپاولگر پیمانکاری زندگی نیروهای کار را به تباهی کشانده است. فشار و تبعیض جنسیتی علیه کارگران زن و اعمال محرومیت بر فرزندان آنان و کودکان کار به طور تصاعدی افزایش پیدا می کند. در چنین شرایطی حداقل حقوق کارگران برای سال جاری کمتر از یک چهارم میزان خط فقر تعیین شده است.

 

اعترافهای تکاندهنده

توجه به برخی از گفته ها و نوشته های کارگزاران نظام و رسانه های حکومتی، وضعیت کنونی را برجسته تر می کند:

*روزنامه آرمان در شماره روز یکشنبه ۲ شهریور ۱۳۹۹ مطلبی با عنوان «پرواز دلارها» در مورد «معنای ۹۸.۴ میلیارد دلار فرار سرمایه از ایران طی ۹ سال» نوشت: «این مقدار سرمایه با احتساب هر دلار بیست هزار تومان معادل یک ‌میلیون و ۹۶۸ هزار‌ میلیارد تومان است. این رقم را اگر به ۸۴ ‌میلیون جمعیت ایران تقسیم کنیم ۲۳ میلیون و ۴۲۸ هزار ‌و ۵۷۱ تومان می ‌شود. هر ایرانی در سال ۵۴۰ ‌هزار تومان یارانه می ‌گیرد و این رقم معادل چهل و سه سال یارانه هر ایرانی است. مقدار سرمایه خارج ‌شده از کشور معادل سرمایه لازم برای ایجاد ۷ میلیون فرصت شغلی به ‌طور متوسط یا ۶ ‌میلیون و ۱۰۰ هزار فرصت شغلی صنعتی در مناطق شهری (گران ‌ترین نوع مشاغل از نظر سرمایه ‌گذاری) است.»

*حسن روحانی در یک اظهار نظر بی شرمانه گفت؛ «وضعیت اقتصادی ایران نه تنها بد نیست که به نسبت کشوری مانند آلمان بهتر هم هست.» این ادعای سخیف در حالی بیان می شود که زهرا کریمی، مدرس دانشگاه و عضو هیات علمی دانشگاه مازندران، می گوید: «در سال ۹۹ بسیاری از پژوهشها نشان داده که خط فقر در تهران به ۱۰ میلیون تومان رسیده است.» به ‌گفته کریمی، این در حالی است که حداقل حقوق کارگری حتی در سال ۹۹ هم زیر دو میلیون تومان است و بسیاری از افراد شاغل در شهرستانها عملاً با دریافت حداقل حقوق کارگری در زیر خط فقر زندگی می‌ کنند.» (همشهری آنلاین، ۶ آذر 1399)

*روز یکشنبه ۲۷ مهر 1399، حسین راغفر گفت: «در یک سال گذشته به ‌خاطر افزایش قیمت ارز، دولت ۶۰۰ هزار میلیارد تومان درآمد یعنی رانت به جیب بنگاههای خصولتی، پتروشیمیها، خودروسازان، فولادیها و معدنکاران وارد کرد که ظلم در حق مردمی است که تورم ناشی از افزایش قیمتها را تحمل می ‌کنند و سود حاصل از افزایش قیمت ارز را گروه قلیلی کسب می ‌کنند.» (نود اقتصادی)

*روزنامه جهان صنعت در روز سه‌ شنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۹ نوشت: «فقط ۳ دهک جامعه بالای خط فقر هستند!» این روزنامه در ادامه به وضعیت نزار اقتصاد قبل و بعد از همه گیری کرونا اشاره کرد و نوشت: «پیش از همه گیری کرونا حال اقتصاد خوب نبود، البته او سالهاست دچار ذات ‌الریه حاد شده است و با گسترش کووید۱۹ هم حالش وخیم‌ تر شد و در حال حاضر در بخش آی‌ سی ‌یو بیمارستان بستری شده است. در پی بستری شدن آن سفره و جیبهای مردم هم روز به ‌روز خالی ‌تر از قبل شده است. اگر چه به عقیده کارشناسان طبقه متوسط جامعه در شرف نابودی است. همچنین بر اساس گزارشها، خط فقر به ۱۰میلیون تومان رسیده است. با این اوصاف بیش از نیمی از جامعه زیر خط فقر قرار دارند.»

*روزنامه حکومتی کار و کارگر در روز دوشنبه ۲۲ دی سال پیش نوشت: «طبق گزارش مرکز آمار در پاییز امسال ۶۲ میلیون و ۴۴۰ هزار نفر جمعیت از ۱۵ سال بیشتر در کشور داشتیم که ۲۳ میلیون و ۴۱۳ هزار نفر فعال و ۳۶ میلیون و ۵۹۱ هزار نفر غیرفعال بودند.»

*به گزارش فارس، علیرضا زاکانی روز پنجشنبه ۲ بهمن گفت: «۷۰ درصد سپرده ‌های بانکی برای یک درصد و ۹۰ درصد از آنها برای ۴ درصد جامعه است.» این به معنی است که تنها ۱۰ درصد سپرده های بانکی متعلق به ۹۶ درصد جامعه است. به گفته این کارگزار حکومت، «بین کمترین و بیشترین مصرف گوشت در سال به صورت میانگین برای هر نفر در خانواده‌ های فقیر یک کیلو گوشت و برای خانواده ‌های ثروتمند تا ۹۶ کیلو در سال مصرف وجود دارد.» اگر خانواده را چهار نفر در نظر بگیریم، هریک از اعضای خانواده فقیر روزانه کمتر از یک گرم گوشت نصیب شان می شود.

*مسعود خوانساری، رئیس اتاق بازرگانی تهران، در توصیف وضعیت فعلی اقتصاد گفت: «اقتصاد ایران کوچک شده، فقر افزایش یافته، سرمایه‌ گذاری به پایین ‌ترین میزان خود رسیده، خروج سرمایه از کشور افزایش یافته و تعامل با اقتصاد جهانی نیز به حداقل رسیده ‌است .... برای گریز از افق غبارآلود پیشِ رو باید اقدامات شجاعانه‌ ای انجام داد.» (دویچه وله فارسی، سه شنبه ۷ بهمن ۱۳۹۹)

این «افق غبارآلود» همان چشم انداز شورش تهیدستان و قیام گرسنگان است که حکومتیها در هر فرصتی نسبت به وقوع آن هشدار می دهند.

 

یک سال شورش، خیزش و جنبش رنگین کمان بیشماران

در سال گذشته خیزشهای توده ای و جنبش اعتراضی کارگران، مزدبگیران، بازنشستگان، تهیدستان شهری، معلمان، پرستاران، کشاورزان، دانشجویان، جوانان جویای کار، کامیونداران، دستفروشان، کسبه و اصناف، کُنشگران حفاظت از محیط زیست و غارت شدگان با وجود همه گیری کرونا ادامه پیدا کرد.

نیروهای کار، رنج و زحمت علیه شرایط فاجعه بار و سقوط سطح زندگی و معیشت خود علیه سیاستهای ضد بشری و ضد کارگری حکومت مدافع سرمایه داران ساکت ننشستند. آنان برای نجات از گرسنگی، بیکاری، بی خانمانی، استبداد و عقب ماندگی به اشکال گوناگون مبارزه و مقاومت کردند.

حقوق معوقه، اخراج از کار، نپرداختن سهم کارفرما از بیمه کارورزان، خصوصی سازی یا خودمانی کردن، تعرض به محیط زیست، حقآبه کشاورزان، قراردادهای موقت و پایمال کردن حقوق کارگران به وسیله شرکتهای پیمانکاری به ویژه در شهرداریها، ناکافی بودن حقوق در مقایسه با تامین حداقل زندگی، بیکاری و بی آبی، تهدید زندگی بازنشستگان و تعرض حکومت به طبیعت و معیشت مردم و ... از جمله در نوک پیکان اعتراضها و مطالبات قرار دارد.

تجمع، اعتصاب، تحصن، بستن جاده ها، راهپیمایی و... شیوه هایی بود که کارگران در پیکار حق طلبانه خود بدان توسل جستند.

دبیرخانه سازمان چریکهای فدایی خلق ایران ترازنامه برخی از حرکتهای اعتراضی کارگران و مزدبگیران در سال ۱۳۹۹ را منتشر کرده است.* بر اساس این ترازنامه، در سال گذشته ۲۷۴۴

حرکت اعتراضی از جانب نیروهای کار صورت گرفته است.

 

خواسته های فوری و پایه ای نیروهای کار

 

سازمان چریکهای فدایی خلق ایران، بر پایه بیانیه ها و قطعنامه های تشکلهای مستقل کارورزان، خواسته های فوری کارگران، معلمان، بازنشستگان، پرستاران را به شرح زیر اعلام می کند:

 

الف: خواسته های کارگران و مزدبگیران

*حق ایجاد تشکلهای مستقل کارگری برای نیروهای کار یدی و فکری (کارگران صنعتی، کشاورزی، معلمان، پرستاران، کارگران بخش خدمات و...)

*لغو و رفع هرگونه تبعیض بین زن و مرد در حقوق کار و در تمامی شئون سیاسی، اقتصادی و اجتماعی و پـذیرش کنوانسیون جهانی منع تمامی اشکال تبعیض علیه زنان

*توقف بی درنگ خصوصی سازیها

*به رسمیت شناختن حق اعتصاب، تجمع و تظاهرات به عنوان حقوق پایه ای نیروهای کار

*آزادی کلیه زندانیان سیاسی به شمول فعالان کارگری و صنفی

*تامین امنیت شغلی برای همه کارگران، لغو قراردادهای موقت و قراردادهای شرکتهای پیمانکاری و سفید امضا و پرداخت فوری دستمزدهای معوقه به طور کامل

*به رسمیت شناختن حداکثر ۸ ساعت کار در روز، دو روز تعطیل در هفته و یک ماه مرخصی سالانه با حقوق

*تعیین حداقل دستمزد با مشارکت نمایندگان واقعی کارگران و تشکلهای مستقل کارگری، متناسـب بـا افـزایش نـرخ واقعی تورم. محاسبه حداقل حقوق براساس تامین نیازهای زندگی انسانی یک خانوار چهار نفره بر پایه استانداردهای جهانی

*توقف کامل اخراجها و بیکارسازی و ایجاد سیستم بیمه اجتماعی برای تمامی نیروهای کار

*لغو و ممنوع بودن کامل کار کودکان

*تامین حقوق بازنشستگان برای زندگی بدون دغدغه اقتصادی

*تعطیل رسمی و همگانی اول ماه مه و لغو هرگونه ممنوعیت و محدودیت برگزاری مراسم روز جهانی کارگران

 

ب - خواسته‌ های ویژه معلمان

*آموزش رایگان برای همه از کودکستان تا دانشگاه

*توقف سیاست کالاسازی آموزش و‌ پولی‌ سازی مدارس (خصوصی سازی)

*آزادی فعالان صنفی فرهنگی و بسته شدن همه پرونده‌ ها در این زمینه

*رفع تمام موانع قانونی برای فعالیت رسمی و آزاد تشکلهای صنفی فرهنگیان در سراسر کشور

*اختصاص سهم کافی در بودجه به آموزش و پرورش تا سرحد رفع مشکلات پرشمار مدارس، ترمیم اساسی حقوق فرهنگیان و پرداخت تمام معوقات آنها اعم از مطالبات معلمان خرید خدمت و حق‌ التدریسی و استخدام رسمی این دسته از معلمان

*همسان ‌سازی حقوق بازنشستگان فرهنگی با شاغلان و ارتقای آن به بالاتر از خط فقر

*لغو قرارداد با بیمه ناکارآمد تکمیلی فعلی و جایگزینی آن با بیمه ‌ای کارا و پاسخگو برای فرهنگیان شاغل و بازنشسته

 

ج- خواسته های ویژه پرستاران

*اجرای قانون ارتقاء بهره وری کارکنان بالینی نظام سلامت در بخش دولتی و خصوصی

*تخصیص بودجه برای اجرای قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری

*بهره گیری پرستاران از بازنشستگی پیش از موعد

*اجرای قانون مشاغل سخت و زیان آور و بازنشستگی پس از ۲۵ سال کار

*توقف طرح پرستار بیمارستانی و طرح قاصدک

*افزایش حقوق و پرداخت به موقع حقوق و مزایا

*اجرای طرح طبقه بندی مشاغل

*تامین امنیت شغلی برای پرستاران بخش خصوصی، شرکتی، قراردادی و پیمانی

* لغو اضافه کاری

*تامین امکانات رفاهی پرستاران در حین کار (برخورداری از اتاق استراحت و خوابگاه مناسب و ...)

*لغو تبعیض در پرداخت کارانه

 

د - مطالبات پایه ای و عمومی بازنشستگان

*افزایش مستمریها مطابق هزینه های کارشناسی خانوار (سبد معیشت)

*تامین سیستم درمانی کارآمد و رایگان

*پرداخت کلیه دیونِ به روز محاسبه شده دولت به صندوقها، قبل از پایان عمر دولت فعلی

*نظارت و کنترل بر عملکرد صندوقها توسط نمایندگان مستقل و منتخب

*تعیین و تامین بودجه کارشناسی شده برای اجرای همسان سازی

*انحلال کانونهای بازنشستگی فعلی و ایجاد تشکلهای نوین و مستقل بازنشستگان

 

 

 

مردم تحت ستم ایران

*سازمان چریکهای فدایی خلق ایران با تاکید بر اصل تقدم جان و سلامتی شهروندان بر سود، خواهان قرنطینه کامل کشور تا رفع آلودگی ویروس، تعطیلی فوری کلیه فعالیتهای اقتصادی غیر حیاتی و غیر لازم، فراهم شدن تست، واکسن و امکانات حفاظتی رایگان برای همگان و در محل کار، پرداخت حقوق به بیکار شده ها، کمک بلاعوض به خانواده ها و جبران خسارت کسب و کارهای کوچک و مشاغل غیر رسمی است.

 

*سازمان چریکهای فدایی خلق ایران کارورزان یدی و فکری را به مبارزه برای وادار کردن حکومت به انجام تعهدات خود و به رسمیت شناختن حقوق شان فرا می خواند. ما خواستار مصادره اموال کارتلهای ثروتمند و میلیاردی خامنه ای، ارگانهای نظامی و امنیتی و الیگارشی حاکم به نفع تامین نیازمندیهای مردم ایران در شرایط کرونا هستیم.

 

*سازمان چریکهای فدایی خلق ایران یازدهمین شعبده بازی انتخابات ریاست جمهوری که قرار است در بهار خرداد امسال برگزار شود را تحریم کرده و تبلیغ و شرکت در این نمایش ضد مردمی را علیه منافع مردم ایران می داند.

 

*ما تمامی کارگران، کارکنان و مزدبگیران شاغل در مراکز دولتی و خصوصی و تمامی مدافعان آزادی و توسعه پایدار و دمکراتیک را فرا می خوانیم که برای سرنگونی نظام ننگین ولایت فقیه متحد و متشکل شوند.

 

زنده باد اول ماه مه روز همبستگی بین المللی کارگران

سازمان چریکهای فدایی خلق ایران

پنجشنبه 9 اردیبهشت ۱۳۹۹ - ۲۹ آوریل ۲۰۲۱

 

*ترازنامه جنبش رنگین کمان بیشماران در سال ۱۳۹۹ در آدرس زیر:

http://www.iran-nabard.com/BILLAN-KAREGARI/۱۳۹۹%۲۰BILAN.pdf

 

منبع: نبرد خلق شماره ۴۳۸، شنبه اول خرداد ۱۴۰۰ – ۲۲ مه ۲۰۲۱

http://www.iran-nabard.com/

https://t.me/nabard_khalgh

بازگشت به صفحه اول