اجلاس دو روزه شورای ملی مقاومت ایران

«اجلاس خوزستان به ‌پاخاسته»

اجلاس شورای ملی مقاومت ایران به مناسبت چهلمین سالگرد تأسیس شورا، با حضور رئیس جمهور برگزیده برای دوران انتقال حاکمیت به مردم ایران برگزار شد.

این اجلاس دو روزه که از یكشنبه ۲۷ تیر آغاز شده بود و در ۵۵ نقطه در ۱۲ كشور؛ فرانسه، آلمان، انگلستان،آمریكا، سوئد، نروژ، اطریش، هلند، بلژیك، ایتالیا، سوئیس و آلبانی جریان داشت؛ حوالی نیمه ‌شب دوشنبه ۲۸ تیر به پایان رسید.

در آغاز اجلاس، خانم مریم رجوی با گرمترین درودها به قیام آفرینان خوزستان و هموطنان عربمان در این استان، اجلاس شورای ملی مقاومت را «اجلاس خوزستان به ‌پاخاسته» نامید و گفت:«خوزستان کارون و کرخه، خوزستان نفت و ثروت، در حاکمیت آخوندها خوزستان رنج و تشنگی است. اما حالا، با فریاد العطش به‌ پاخاسته‌ است. این عطش آب و عطش آزادی است که همه جا را فرا گرفته است؛ از اهواز تا ماهشهر و دشت آزادگان و بستان و شاوور و کرخه و سوسنگرد و کوت عبدالله و حمیدیه و شوش. اجازه بدهید اجلاس میاندوره ‌یی شورای ملی مقاومت را اجلاس خوزستان به ‌پاخاسته نام‌ گذاری کنیم و به‌ یاد ‌شهیدان مظلوم این قیام و به ‌یاد فدیه ‌های خوزستان رنج‌ کشیده ما برای آزادی، یک دقیقه کف بزنیم».

خانم رجوی افزود: «امروز ۲۷ تیر، از قضا همزمان با روز آتش بس تحمیلی به خمینی هم هست. آتش بسی كه همین مقاومت با ارتش آزادیبخش ملی در سال ۱۳۶۷ آن را بعد از یكصد رشته عملیات درخشان با فدیه های بسیار، به خمینی تحمیل كرد و خمینی آن را زهر آتش ‌بس نام گذاشت. یك جنگ ضد میهنی با یك میلیون كشته و دو میلیون معلول و مجروح فقط در طرف ایران با شعار فتح قدس از طریق كربلا. در این روزگار مردم ایران به سادگی و روشنی می‌ گویند: دشمن ما همینجاست، دروغ میگن آمریكاست. در آن روزگارهم همه می‌ دانیم كه خمینی به دروغ می‌ گفت دشمن ما عراق است و تنها این مقاومت بود كه با شعار صلح و آزادی یارای ایستادگی در برابر آن دجالیت بزرگ و ریختن خون جوانان و تلف كردن منابع و سرمایه های ایران در تنور جنگ را داشت.

به راستی که تداوم و تكامل تاریخی راه مصدق بزرگ، تأسیس شورای ملی مقاومت ایران است كه در ۳۰ تیر۱۳۶۰ توسط مسئول شورا در تهران اعلام شد. از این‌ رو به مناسبت سالگرد قیام ملی ۳۰ تیر در سال ۱۳۳۱ ابتدا به تجلیل از مصدق بزرگ می ‌پردازیم و ادای احترام می کنیم به شهیدان و ‌همه هموطنانی كه آن روز برای حمایت از پیشوای نهضت ملی ایران قیام كردند. مایه مباهات است كه شورای ملی مقاومت در چهار دهه مبارزه بی ‌امان با ارتجاع و استبداد دینی، مواریث دموكراتیك انقلاب مشروطیت و نهضت ملی ایران را ارتقا داده است. و جایگزین مناسبی عرضه كرده كه خواست مردم ایران برای سرنگونی این رژیم و برپایی یك ایران آزاد را نمایندگی می کند. یك نظام دموكراتیك جمهوری، بر اساس رأی مردم و انتخابات آزاد با جدایی دین از دولت، با برابری و عدالت، با نفی تبعیض جنسی و قومی و دینی، که از خودمختاری ملیتهای تحت ستم در چارچوب وحدت و تمامیت ارضی ایران دفاع می کند. مبارزات بی‌ امان این شورا و مسئول آن، در دفاع از مرزهای حیاتی جنبش آزادی ‌خواهی ایران در برابر هجوم و تاراجگری استبداد وحشی و باندها و متحدان داخلی و خارجی آن دستاورد بزرگ مردم ایران است. راستی كه این جایگزین بعد از ۴۰ سال نبرد و مجاهدت بی وقفه، سرمایه امروز و فردای ایران است».

اجلاس شورا، قیام تشنگان در خوزستان و آتش گشودن پاسداران ولایت خامنه ای به روی معترضان به ویژه هموطنان عربمان در این استان را، مانند قیام سوختبران بلوچ درسراوان، نه اعتراضی مقطعی و محلی، بلکه شعله کشیدن آتش قیام و فوران خشم فروخورده مردم به ستوه آمده در سراسر ایران ارزیابی کرد.

شورا به مردم و جوانان به پاخاسته خوزستان به ویژه جوانان مقاوم در سوسنگرد و دیگر شهرهای استان، و هم‌ چنین مردم خرم آباد و لرستان درود فرستاد و خواستار حمایت و پشتیبانی مردم سایر مناطق و استانها از آنها شد. شورا به جامعه بین‌المللی فراخوان داد از خیزشهای مردم ایران علیه دیكتاتوری فاسد و غارتگر آخوندی كه حتی آب را از مردم ایران دریغ می ‌كند، حمایت كنند.

اعضای شورا تأکید کردند که این خیزشها از شكست استراتژی شوم خامنه ای برای جلوگیری از قیامها با فرصت سازی از کلان تلفات کرونا خبر می دهد و نشانه های روشنی از  غلیان شرایط عینی و موقعیت انقلابی است؛ به خصوص که کانونهای شورشی با عملیات فزاینده ضد اختناق و تهاجمهای بی وقفه به مراکز سرکوب و جنایت، آتش قیامهای آبان و دی ماه ۹۸ را شعله ور نگهداشتند.

در این روزها سرکردگان رژیم حاكم و اعضای مجلس آخوندی یکی پس از دیگری خیزشهای خوزستان را به قیامهای آبان ۹۸ و دی ماه ۹۶ متصل و مرتبط می دانند و از خطر تکرار «فتنه» های بزرگتر به خود می لرزند.

شورا سایر تحولات و رخدادهای میهنمان، به ویژه مختصات سیاسی رژیم پس از بیرون آوردن رئیسی، جلاد منفور قتل عام ۶۷، از صندوقهای نمایش انتخابات را مورد بحث و بررسی قرار داد. این نمایش که همزمان با تحریم ۹۰ درصدی نمایش انتخابات و حذف و سلاخی رقبای حکومتی به روی صحنه رفت، چنان رسوا بود که رژیم در رقم سازیهای حکومتی نیز  به ناگزیر، با اذعان به کسادی بی سابقه و کمترین درصد مشارکت در تاریخچه نمایشهای انتخاباتی سرو ته آن را هم آورد.  

اعضای شورا سیاست انقباضی رژیم و تلاش برای یکدست کردن حاکمیت را اقتضای ماهیت قرون وسطایی و ضد تاریخی حاكمیت و اثبات نظرگاه شورای ملی مقاومت دانستند و تأکید کردند که گذشت زمان، هم درستی تحلیل شورا از ماهیت و هویت رژیم آخوندها، و هم  اصالت و درستی انقلاب برای سرنگونی تام و تمام این رژیم را ثابت کرد.

تصریحات مکرر قطعنامه ها و بیانیه های شورا  به خصوص در مقاطعی که مانورهای شیادانه میانه‌ روی و اصلاحات قلابی از رفسنجانی تا خاتمی و روحانی دود و دم به پا می کرد، اکنون در برابر دید و قضاوت عموم است و افشاگر تلاشهای شكست خورده رژیم.

شورا درهمین مبحث نتیجه گیری کرد که رژیم ولایت فقیه پس از گماشتن رئیسی در رأس قوه اجرایی و اژه ای در رأس قضائیه و پاسدار قالیباف در رأس مقننه و برچیدن بساط اصلاحات قلابی و به دورانداختن تمامی عروسکهای خیمه شب بازی، به ظاهر یک دست و به قول  خامنه ای «دولت جوان حزب اللهی» شده تا در برابر قیامهایی که نظام را تهدید می کند سد ببندد و بحران درونی را مهار کند. اما آینده نشان خواهد داد که رژیم در مقابل قیام و مقاومت سازمانیافته ضعیف تر و شکننده تر شده و بحران درونی آن نیز به دلیل تضاد مشتعل بین رژیم و خواست یك پارچه جامعه، سازش پذیر نیست.  

در اجلاس شورا، گزارشهایی درباره برگزاری گردهماییهای جهانی ایران آزاد توسط خانم بدری پورطباخ همردیف مسئول اول سازمان مجاهدین خلق ایران و شماری دیگر از دست اندرکاران ارائه شد.

هم چنین نمایندگیهای شورا گزارش فعالیتهای خود را دركشورهای محل ماموریت به اطلاع شورا رساندند.

شورا برگزاری اجلاس جهانی ایران آزاد را که طی روزهای۱۹، ۲۰و ۲۱ تیر در ارتباط زنده بین ۵۰ هزار نقطه در ۱۰۵ کشور با مجاهدین در اشرف۳ و با هموطنان و ۱۰۰۰ شورشگر در داخل ایران، برگزارشد مورد بحث قرار داد و تلاشهای خلاقانه و خستگی ناپذیر برگزار کنندگان به ویژه در حل و فصل بی نقص ارتباطات را ستود که، به گفته متخصصان، حتی نسبت به ارتباطات بین۳۰هزار نقطه در گردهماییهای سال۹۹ یک جهش خارق العاده به شمار می‌رود.

در گردهمایی جهانی ایران ‌آزاد،  بیش از ۱۰۰۰ شخصیت سیاسی، ۱۱ نخست وزیر ، ۵ رئیس پارلمان و ۷۰ وزیر پیشی از كشورهای مختلف جهان، شامل ۳۳سناتور و نماینده کنگره آمریکا،۳۰ شخصیت برجسته آمریكایی و۲۵۰ قانونگذار از کشورهای اروپایی و عربی و كانادا شرکت داشتند.

اجلاس شورا حمایت چنین طیف عالیرتبه و متنوع  سیاسی از برپایی یک جمهوری دموکراتیک و مبتنی بر جدایی دین و دولت و استقبال آنها از برنامه ده ماده یی خانم مریم رجوی را که در بیانیه دو حزبی اکثریت کنگره آمریکا هم خاطر نشان شده است، دستاوردی درخشان و گواه موقعیت و اعتبار جایگزین دموکراتیک رو در روی انزوای جهانی دیکتاتوری آخوندی ارزیابی کرد.

 اعضای شورا در سخنان پیش از دستور خود بارز شدن قطب بندی سیاسی بین دیکتاتوری تکپایه ولایت فقیه با خامنه ای و جلاد قتل عام ۶۷ از یکسو و مقاومت سازمانیافته ویگانه جایگزین دموکراتیک(شورا) را نقطه عطفی در اعتلا و درخشش مرزبندی «نه شاه، نه شیخ» توصیف کردند. پوکیدن صنایع مونتاژ آلترناتیو چه از درون استبداد محتضر دینی یا نبش قبر دیکتاتوری سلطنتی و برملاشدن کارگردانی اطلاعات آخوندها و مزدوران نفوذی دشمن در فصل مشترک آنها، آن روی سکه همین واقعیت است.

اجلاس شورای ملی مقاومت ایران با حضور ۱۳۲ تن از ناظران و سخنرانی شماری از آنان برگزار شد. در اجلاس دو روزه در مجموع ۶۰ تن سخنرانی كردند.

 

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

 ۳۰ تیر ۱۴۰۰

            

 منبع: نبرد خلق شماره ۴۴۰، آدینه ۱ مرداد ۱۴۰۰- ۲۳ ژوئیه ۲۰۲۱

 

http://www.iran-nabard.com/

https://t.me/nabard_khalgh

بازگشت به صفحه اول