یادواره شهیدان فدایی

رفیق مهدی فضیلت کلام

رفیق مهدی فضیلت کلام در سال ۱۳۲۶ در خانواده ای سیاسی فرهنگی متولد شد. پدر، دایی و بسیار کسانی که با خانواده این رفیق ارتباط داشتند فعال سیاسی و یا فرهنگی بودند.

رفیق مهدی تحصیلات ابتدایی را در سمنان و تهران گذراند و در دبیرستان بود که به فعالیت سیاسی روی آورد و با دوستان خود گروه مخفی شکل داد و سپس از طریق رفیق شیرین معاضد (فضیلت کلام) به سازمان پیوست. در پی ضربات گسترده سال ۱۳۵۰ تلاش بسیار گسترده برای بازسازی و ترمیم سازماندهی داشت که این نکته در بیانیه سازمان  پس از شهادت رفقا  مهدی فضیلت کلام، فرامرز شریفی و فرخ سپهری ذکر شده که؛ رفیق مهدی پس از ضربات سال ۱۳۵۰ دربازسازی سازمان نقش برجسته ای دارد.

یازدهم اردیبهشت ۱۳۵۰ تظاهراتی علیه جشنهای ۲۵۰۰ ساله شاهنشاهی توسط دانشجویان  دانشگاه تهران برگزار شد که رفیق در سازماندهی آن نقش مهمی داشت. همچنین در تظاهرات نمایشی حکومت که همزمان با اعدام تعدادی از رهبران و کادرهای چریکهای فدایی خلق در ۱۰ اسفند ۱۳۵۰ برگزار شد مسئولیت تیمهای را به عهده داشت در مسیر این تظاهرات فرمایشی اخلال ایجاد کرد.

روز ششم مرداد ۱۳۵۱ خانه تیمی رفقا در منطقه سلیمانیه در جنوب شرقی تهران توسط ماموران ساواک محاصره شد و رفقا مهدی فضیلت کلام، فرخ سپهری و فرامرز شریفی جانانه مقاومت کرده و تا آخرین گلوله در این درگیری سخت و طولانی با دشمن جنگیدند و رفیق مهدی در آخرین لحظه با انفجار نرنجک به زندگی پرافتخار خود خاتمه داد تا زنده به دست عوامل شکنجه گر ساواک نیفتد.

یادش و نامش جاودان

 منبع: نبرد خلق شماره ۴۴۰، آدینه ۱ مرداد ۱۴۰۰- ۲۳ ژوئیه ۲۰۲۱

 

http://www.iran-nabard.com/

https://t.me/nabard_khalgh

بازگشت به صفحه اول