ریشه در نمکزار

م. وحیدی (م. صبح)

 

در پرنیان شب

رویاهایم را

دنبال می کردم

کرانه ها

همسفرم بودند

و تصویرجوانی مرا

                می ساختند

با  دورترین نسل انسان

در برودتی معلق و

دور افتاده

از پُلها می گذشتیم

و به روز

نمی رسیدیم

اما

توقف نکردیم     

درخارزار نشستیم                    

و جراحت خود را

بافتیم

تا از نمکزاران  

              عبور کنیم

برگی لرزان

راهبرمان شد

تاسالها را

پشت سرگذاریم

و به بلوغ جهان رسیم

و پیوستگی دستها

شاید

تجربه نسیم

آواز آخرین پرنده باغ

                        باشد

***

شب زنده داران

 

جوهر خودنویسم را

بر شب می پاشم

صبح می شود

و پیله تنهایی ام

                 می شکند

با شب زنده دارانی

که نان شان را

با زنان گرسنه خیابانی

              تقسیم می کنند

 

 

     

منبع: نبرد خلق شماره ۴۴۱، دوشنبه ۱ شهریور ۱۴۰۰ - ۲۳ اوت ۲۰۲۱

 

 

http://www.iran-nabard.com/

https://t.me/nabard_khalgh

بازگشت به صفحه اول