شهدای فدایی در شهریور ماه

رفقای فدایی: ایرج سپهری ـ اعظم السادات روحی آهنگران ـ حسن سعادتی ـ هاشم باباعلی رحیمی - حسن جان لنگوری - پروین فاطمی ـ طهمورث اكبری ـ جمیل یخچالی ـ شهریار ناهید - علی میرشكاری ـ یوسف کیشی زاده - محمود باباعلی ـ احسن ناهید ـ محمد مجیدی ـ حمید رضا مالكی ـ احمد صادقی ـ محمدتقی برومند ـ بهنام رهبر ـ بهمن رهبر ـ یعقوب (امیر) تقدیری قزلجه میدانی ـ محمدرضا فریدی ـ سعیده كریمان ـ غلامحسین بیگی ـ حسن صالحی ـ علی رضا شاه بابایی کوتنائی ـ ناصر فتوتی ـ ناصر سلیمی - محمد سپاسی ـ حمیدرضا ماهیگیر ـ عباس كابلی ـ جواد كارشی ـ نادره (جمیله) نوری ـ علی رضا پناهی ـ قاسم معروفی ـ انور اعظمی ـ ابوبكر آرمان - هوشنگ احمدی ـ رشید یزدان پناه (سمكو) ـ بیژن جنتی ـ مرتضی خدامرادی ـ مصطفی شمس الدینی ـ قاسم سید باقری ـ عبدالرضا غفوری ـ عزیز محمد رحیمی- محمد (فرشاد) تمدن ـ اصغر جعفری جزایری ـ خسرو مباركی ـ سعید رهبری ـ علیرضا یراق چی ـ محمدرضا ستوده ـ احمدرضا شعاعی ـ مهدی سمیعی ـ ابوالفضل غزل ایاق ـ زهرا (اشرف) بهکیش - خسرو مبارکی - اکبر صمیمی – محمد علی بهکیش - علی شیرمحمدی – محمود قاضی پور - عباس تهمتنی - نفیسه ناصری (نسترن) - محمد تقی (همایون) فرومند – علیرضا یراقچی – اسد الله اخوان - فریدون (فرید) یزدانیان - یدالله آل کنعان – احمد رضا بیک محمدی – مسعود عرفان - محسن رجب زاده - محمود خاموشیان – همایون آزادی - مریم فرشادفر - نصرت الله کریمی - جواد بنی احمد - یوسف ایمانی دارستانی – نقی (امیر) ظریفی دارستان - صفر لنگرودی - ابوبکر حمیدی – نبی الله عباسی - علی توکلی – علی (مسعود) باختری – مجید ولی - حمیدرضا نصیری مقدم - کریم سعیدزاده – کیوان مصطفوی – عبدالله یزدانی -  اسدالله اخوان اقدم - عبدالله فیض الله بیگی - عبدالرضا ایروانی - مهرداد حیدری فرد - احمد صادقی - محمدرضا مزیدی - محمد چشم به راه - علیرضا شاه بابائی کوتنائی – محمد دانایی فر - کمال بهمنی – مهرداد پناهی شبستری - حمیدرضا مالکی - رشید آهنگری ـ محمد تمدن ـ جمشید میرحیدری ـ یونس رمضانی ـ جلال فتاحی ـ محمدعلی ابرندی ـ سیاوش حسنوند ـ ایرج سلیمانی، از سال ۱۳۵۰ تاكنون در مبارزه علیه امپریالیسم و ارتجاع و به وسیله مزدوران رژیمهای شاه و خمینی به شهادت رسیدند.

 

          

منبع: نبرد خلق شماره ۴۴۱، دوشنبه ۱ شهریور ۱۴۰۰ - ۲۳ اوت ۲۰۲۱

 

 

http://www.iran-nabard.com/

https://t.me/nabard_khalgh

بازگشت به صفحه اول