در تبسم اتفاق

م. وحیدی (م. صبح)

 

در لابلای فاجعه

به  جستجوی

            تو بودم

در تبسم یک اتفاق

و انعکاس

شبنم دور افتاده

از دشت

تو آن خلیجی

که موجهایت

رودهای خروشان را

                   می بلعد

وحُبابهای تهی را

باخود

        به اعماق می برد

 

   

منبع: نبرد خلق شماره ۴۴۲، پنجشنبه ۱ مهر ۱۴۰۰ - ۲۳ سپتامبر ۲۰۲۱

 

 

http://www.iran-nabard.com/

https://t.me/nabard_khalgh

بازگشت به صفحه اول