فهرست مطالب دوره اول نبرد خلق( بهمن 1352- خرداد 1355)

گردآوری و تنظیم: مهدی سامع

 

توضیح:شماره اول دوره اول نبرد خلق در بهمن 1352 انتشار يافت. شماره اول آن دروني بود و پس از آن تا 7 شماره به صورت مخفي و تحت شرايط اختناق دوران ديكتاتوري سلطنتی چاب و انتشار بيروني پيدا كرد. در این گردآوری تیتر مطالب هر شماره به ترتیبی که در آن شماره چاپ شده آورده شده و فقط در مواردی توضیحی کوتاه از متن مطب در زیر تیتر به انتخاب من اضافه شده است. آخرین شماره دوره اول نبرد خلق در خرداد 1355 منتشر می شود و با ضربه 8 تیر همان سال بر مرکزیت سازمان که منجر به شهادت تمامی اعضای کمیته مرکزی شد، انتشار دور اول نبرد خلق متوقف شد. علاوه بر انتشار نبرد خلق، کتابها و جزوه های زیادی از طرف سازمان تا بهمن 1357 منتشر شده است.

در جریان چاپ و پخش 7 شماره دوره اول نبرد خلق، تعدادی از برجسته ترین کادرها و اعضای سازمان چریکهای فدایی خلق ایران به شهادت رسیدند. یادشان گرامی باد.

 

شماره اول- بهمن 1352- دروني

22 صفحه با احتساب روي جلد و پشت جلد، قطع A5

 

1- سرمقاله

در مورد ضرورت انتشار نشريه سازماني

2- بيانبه جريكهاي فدايي خلق در باره نقش امپرياليسم، صهيونيسم و ساير مرتجعين و ضرورت اتحاد نيروهاي انقلابي در منطقه

3- خبرها

4- اثرات مبارزه مسلحانه بر عناصر پيشتاز خلق

5- در باره مبارزات خودبخودي خلق

6- اثر رفيق پويان در كوهستانهاي ظفار

7- اعتصاب كارگران پالايشگاه شهر ري و پالايشگاه آبادان

8- گزارش از اعتصاب كارگران در كارخانه قرقره زيبا

9- شهادت يك رزمنده راستين طبقه كارگر

در مورد شهادت رفيق حسن نوروزي

10- شعر (پرولتاريا)

11- قسمتي از يك شعر ازيك مبارز فلسطيني

در پشت جلد اين شماره جمله زير چاپ شده است:

كارهاي بزرگ آغازهاي كوچك دارند، يك درخت بزرگ از ريشه هاي كوچك سر بر مي آورد، ابتداي بناي چندين طبقه يك تل خاك است، يك سفر هزار فرسنگي با يك قدم شروع مي شود(رفيق مائو)

 

شماره دوم- فروردین 1353

54 صفحه با  احتساب روي جلد و پشت جلد، قطع A5

 

1- سرمقاله

پیرامون ضرورت کار توضیحی. قبل از شروع سرمقاله جمله ای از کتاب ضرورت مبارزه مسلحانه و رد تئوری بقا نوشته فدایی شهید رفیق امیر پرویز پویان چاپ شده است.

2-بیانیه سازمان چرسکهای فدایی خلق به مناسبت سالگرد آغاز جنبش مسلحانه در ایران

این بیانیه به مناسبت آغاز چهارمین سال جنبش نوین انقلابی در ایران منتشر شده است. در این بیانیه به طول مفصل به طرح حمله به پاسگاه سیاهکل و رویدادهای بعد از آن و نیز گزارشی از استقبال روشنفکران انقلابی از مبارزه مسلحانه پرداخته شده است.

3- اخبار داخلی شامل: اخبار عملیات مسلحانه، اخبار ضربات به سازمان و شهادت تنی چند از رفقای فدایی، اخبار سایر گروههایی طرفدار مبارزه مسلحانه، اخبار فعالیتهای تبلیعاتی سازمان، اخبار اعتصابها و تظاهرات و اهبار اقدامات نظامی و امنیتی رژیم.

4- اخبار خارجی شامل: فعالیت دانشجویان ایرانی در خارج از کشور و اخبار مربوط به مبارزات سایر خلقها.

5- یک شعر کوتاه از هوشی مین

6- یک نقل قول از لنین پیرامون ضرورت حمایت از قیامهایی که ارتجاعی نباشند و  نتایج بحث در باره حق نعین سرنوشت.

7- کتن اعلامیه سازمان چریکهای فدایی خلق در باره اعلام همبستگی با جبهه خلق برای آزادی عمان و خلیج اشغال شده.

امضای این اعلامیه همچنان چریکهای فدایی خلق می باشد و هنوز کلمات سازمان و ایران به نام سازمان اضافه نشده است.

8- چهار عکس از رزمندگان مسلح ظفار.

9- اندیشه مائوتسه دون و انقلاب ما.

10- راهی که مرا به لنینیز هدایت کرد. نوشته هوشی مین.

11- فرزندان راستین خلق، نگاهی کوتاه به زندگی رفیق کارگر جلیل انفرادی.

11- یک خبر مهم: درگیری در مشهد. این خبر در مورد دستگیری رفیق مادر است. در متن خبر نام رفیق ماد(فاطمه سعیدی) نیامده است.

12- در پشت جلد این شماره آدرس پستی و آدرس سازمان در یمن نوشته شده است.

 

شماره سوم- خرداد 1353

68 صفحه با  احتساب روي جلد و پشت جلد، قطع A5

 

1- سرمقاله

پیرامون رشد کمی بیسابقه طبقه کارگر ایران و وظایف سازمان در این رابطه.

امضای سرمقاله چریکهای فدایی خلق می باشد.

2- اخبار داخلی شامل: دستگیری رفیق شیرین معاضد، شهادت رفیق مرضیه احمدی اسکویی در کوچخ شترداران در میدان شاه تهران، درگیری و شهادت رفیق حسن نوذوری در لرستان، دستگیریهای دانشجویی، خبر انفجار در مقر گارد دانشگاه صنعتی(دانشگاه آریامهر) در تاریخ 31 فروردین 1353، خبر پخش اعلامیه دانشجویان انقلابی حوزه علمیه قم و اخبار تورم و گرانی بیسابقه در ایران.

3- اخبار خارجی شامل: اخبار جنبشها در آسیا و خاورمیانه، اخبار آفریقا و اخبار آمریکای لاتین به نقل از رسانه های جهان.

3- در باره فدایی شهید رفیق رزمنده شیرین معاضد. این رفیق  مسئول یک بخش از انتشارات سازمان بوده است.

4- مختصری از زندگی انقلابی فدایی شهید رفیق مرضیه احمدی اسکویی.

در پایان این شرح حال شعری به زبان ترکی با نام دالغا سروده این رفیق با ترجمه فارسی آن به نام موج چاپ شده است.

5- مختصری از وضع زندانهای سیاسی رژیم شاه.

در این نوشته اخبارب از زندان قصر و زندان عادل آباد شیراز و تاکتیکهای رژیم شاه برای خرد کردن روحیه مقاومت چاپ شده است.

6- به پنج شهید آرمان خلق.

شعری از مرضیه احمدی اسکویی، سروده شده در پائیز 1351.

7- تحلیلی از اعتصاب کارگران کارخانجات کفش ملی.

در پایان این تحلیل طولانی که به امضای چریکهای فدایی خلق است نوشته شده هرگونه تشکل طبقه کارگر تنها حول مبارزه مسلحانه عملی خواهد بود.

8- چرا فلسطینیها طرح دولت فلسطین در ساحل غربی و بخش غزه را رد می کنند؟

این تحلیل خلاصه نوشته ای از منیر شفیق یکی از کادرهای مارکسیست-لنینیست جبهه الفتح می باشد.

9- نبرد یک چریک فدایی خلق در فلسطین، یاداشتهای رفیق ایرج سپهری.

10- فرزندان راستین خلق، نگاهی کوتاه به زندگی لتقلابی رفیق کارگر یوسف زرکار.

 11- در پشت جلد این شماره آدرس پستی و آدرس سازمان در یمن نوشته شده است.

 

شماره چهارم- شهریور 1353

76 صفحه با  احتساب روي جلد و پشت جلد. قطع A5

 

1- سرمقاله

در ابتدای این سرمقاله نوشته شده:اکنون دیگر مبارزه مسلحانه یک مرحله راهگشایی را پشت سر گذارده و در جامعه تثبیت شده است. و به دنبال توضیحاتی در این مورد این سوال مطرح شده که در چنین شرایطی وظایف سازمان ما چیست؟

در این قسمت وظیفه ما در قبال گروههای انقلابی چیست؟ و چه مسائل و مشکلاتی برای عضوگیری و جذب گروههای داوطلب وجود دارد؟ را مطرح کرده و پاسخ داده است.

2- اجرای موفقیت آمیز طرح اعدام انقلابی فاتح یزدی، طرح (تاری وردی)

3- اعدام یکی از ذشمنان جنایتکار طبقه کارگر. متن اعلامیه ای که در صحنه عملیات پخش شد. این اعلامیه با امضای چریکهای فدایی خلق می باشد.

4- خطابیه توضیحی سازمان چریکهای فدایی خلق به کارگران ایران در رابطه با اعدام صاحب جنایتکار کارخانجات جهان.

5- جنبشهای مسلحانه خلفهای آفریقا

در این مقاله که ترجمه از روزنامه گرانما ارگان کمیته مرکزی حزب کمونیست کوبا است به بررسی جنگهای پرتقال در آفریقا می پردازد.

6- یک خبر

در مورد شهادت رفیق حبیب خسروشاهی.

7- اخبار داخلی شامل: نبرد چریکی در استان لرستان، خبری از رزمندگان دلیر گروه ابوذر، حماسه مقاومت( در مورد مقاومت رفیق شیذین معاضد)، انتشار خبر انقلابی فاتخ خائن در بین خلق، از اخگر شعله بر می خیزد، اعدام یکی از مزذئران رژیم، یک نمونه دیگر از توطئه ی سکوت دولت شاه و در کارخانه جات.

8- اخبار خارجی شامل: ظفار(صوت الثوره)، ویتنام جنوبی در مبارزه، شیلی، تایلند، مالزی، ونزوئلا، گواتمالا، آرژانتین،

9- تقدیم به رفقای در بند (شعر)

10- شهادت یک قهرمان مقاومت. در مورد شهادت رفیق قهرمان عباس جمشیدی

11- فرزندان راستین خلق، شرح مختصری از زندگی رفیق کبیر حسن نوروزی

12 شهادت یک چریک فدایی خلق در جبهه نبرد منطقه ای

در مورد شهادت رفیق فرهاد سپهری

 

شماره پنجم- دی 1353

114 صفحه با  احتساب روي جلد و پشت جلد. قطع A5

این شماره سرمقاله ندارد.

 

1- مختصری در باره اثرات اجتماعی اعدام انقلابی فاتح.

2- اجرای موفقیت آمیز اعدام انقلابی نیک طبع جنایت پیشه (طرح رفیق بهروز دهقانی) در روز دوشنبه 9 دی ماه 1353

3- اعدام یکی از ماموران شکنجه گر سازمان امنیت. اطلاعیه توضیحی با امضای چریکهای فدایی خلق

4- اخبار داخلی شامل: جنبشهای دانشجویی به مناسبت 16 آذر، جنبشهای کارگری، خبرهایی از گروههای انقلابی و اخبار گوناگون.

5- اخبار خارجی شامل: اخباری از سیلان، اسپانیا،شیلی، آلمان غربی، آرژانتین، کامبوج و آفریقا

6- پوزش

در مورد عدم چاپ ادامه مقاله جنبشهای مسلحانه آفریقا در این شماره.

7- پیام سازمان چریکهای فدایی خلق به جبهه خلق برای آزادی عمان.

این اعلامیه با امضای چریکهای فدایی خلق منتشر شده است.

8- متن اعلامیه ای که اخیرا بین کارگران پخش شده است.

زنده باد کارگرانی که برای گرفتن حق خود مبارزه می کنند. مرگ بر دشمنان طبقه کارگر. ماچریکهای فدایی خلق به انتقام خون کارگران شهید کارخانه جهان چیت، فاتح یزدی صاحب کارخانه جهان را کشتیم.

در پایان این اعلامیه مختصری در مورد زندگی تعدادی از رفقای کارگر فدایی که در مبارزه به شهادت رسیده اند چاپ شده است.

اسامی این رفقای شهید عبارتند از: جلیل انفرادی، جواد سلاحی، کاظم سعادتی، بهروز دهقانی، اسکندر صادقی نژاد، اصغر عرب هریسی، محمد تقی زاده، مناف فلکی، احمد زیبرم، ایرج سپهری، حسن نوروزی و یوسف زرکار است.

9- نمونه ای از تجاوزات رژیم ضدخلقی محمد رضا شاه به حقوق زحمتکشان میهن.

گزارش مختصر از آواره کردن آلونک نشینهای شمال غربی تهران.

10- یک نقل قول از رفیق لی دوان، دبیر اول حزب کارگر ویتنام

این نقل قول در مورد ضرورت سازمان دادن است.

11- فرزندان راستین خلق، مختصری از زندگی رفیق دهقانی.

12- در پشت جلد این شماره آدرس پستی و آدرس سازمان در یمن نوشته شده است.

 

شماره ششم- اردیبهشت 1354

192 صفحه با  احتساب روي جلد و پشت جلد. قطع A5

در آرم سازمان که روی جلد چاپ شده علامت داس و چکش وجود ندارد و در نام سازمان در آرم کلمه ایران وجود ندارد. همچنین در روی جلد این شماره این شعار تبلیغ مسلحانه محور تمام اشکال مبارزاتی خلق ما چاپ شده است.

در پشت جلد این شماره عکس فدایی شهید علی اکبر جعفری با عنوان رفیق کبیر و در بالای این عکس شعار کارگران سراسر جهان متحد شوید چاپ شده است.

 

1- سرمقاله، شعارهای وحدت

این مقاله با امضای سازمان چریکهای فدایی خلق می باشد.

2- پیامهای جبهه خلق برای آزادی عمان، جبهه خلق برای آزادی فلسطین، جبهه خلق برای آزادی فلسطین فرماندهی عمومی، حزب انقلابی خلق اردن و ارتش آزادیبخش ترکیه به سازمان چریکهای فدایی خلق.

3- گزارش عملیات بزرگداشت 19 بهمن. گزارش نظامی کوتاه از انفجار در پاسگاه سلیمانیه در تهران، گزارش نظامی کوتاه از انفجار در پایگاه گروهان ژاندارمری لاهیجان(مرکز پاسگاه ژاندارمری سیاهکل)، گزارش نظامی کوتاه از انفجار در استانداری خراسان، گزارش کوتاهی از انفجار در شهربانی بابل.

4- یک نقل قول از استالین

5- متن اعلامیه سازمان چریکهای فدایی خلق به مناسبت بزرگداشت 19 بهمن و انفجار در استانداری خراسان.

6- متن اعلامیه سازمان چریکهای فدایی خلق به مناسبت بزرگداشت 19 بهمن و انفجار در مرکز پاسگاه زاندارمری سیاهکل.

7- اسامی رفقای شهید دسته جنگل

8- گزارش نظامی اجرای طرح رفیق مجید احمدزاده

9- گزارش نظامی عملیات شهدای اسفند: انفجار دو مرکز عمده ی ساواک.

10- گزارش نظامی اجرای طرح رفیق خسرو روزبه.

11- اعلامیه توضیحی سازمان چریکهای فدایی خلق به مناسبت انفجار دو مرکز عمده ساواک.

12- اعلامیه صحنه طرح رفیق مجید احمدزاده.

13- اعدام انقلابی سروان یدالله نوروزی، یکی از فرماندهان مزدور گارد دانشگاهها.

14- اعلامیه صحنه طرح رفیق خسرو روزبه، در مورد اعدام انقلابی عباس شهریاری(اسلامی) در 14 اسفند 1353

15- جنایت بزرگ شاه علیه جنبش نوین انقلابی خلق ایران.

در مورد به رگبار بستن 7 فدایی و 2 مجاهد در تپخ خای اوین در 29 فروردین 1354.

16- در باره وحدت و نقش استراتژیک چریکهای فدایی خلق.

نوشته چریک فدایی خلق، رفیق بیژن جزنی

17- در پیرامون دستگیری رفیق معصوم خانی

18- در پیرامون درگیری واحد آموزشی چریکی در قزوین.

19- اخبار داخلی شامل: دانشجویی، فعالیتهای گروههای انقلابی، کارگری و متفرقه

20- اخبار خارجی شامل: اخباری از مالزی، نیکاراگوا، مکزیک، آرژانتین، ونزوئلا، فیلیپین، اروگوئه، زیمبابویه، تظاهرات دانشجویان آمریکایی.

21- یک نقل قول از رفیق مسعود احمدزاده.

22- پیام سازمان چریکهای فدایی خلق به کنفدراسیون جهانی محصلین و دانشجویان ایرانی.

23- معرفی کتاب: در این مقاله دو کتاب زیر معرفی شده و گفته شده به زودی منتشر می شود.

الف: جنبش دانشجویی ایران و وظایف اصلی آن. 161 صفحه، قطع جیبی

ب:اعدام انقلابی عباس شهریاری، مرد هزار چهره...167 صفحه قطع جیبی

24- فرزندان راستین خلق، مختصری از زندگی رفیق کبیر علی اکبر جعفری (1327-1354)

25- نقل قولی از رفیق پرویز پویان

 

شماره هفتم- خردا 1355

آخرین شماره دوره اول نبرد خلق

192 صفحه با  احتساب روي جلد و پشت جلد به اضافه 2 صفخه فهرست، 2 صفحه توضیح در آستانه چاپ و 2 صفحه غلطنامه. قطع A5

در آرم سازمان که روی جلد چاپ شده علامت داس و چکش وجود اضافه شده و در نام سازمان در آرم کلمه ایران اضافه شده است. همچنین در روی جلد این شماره این شعار تبلیغ مسلحانه محور تمام اشکال مبارزاتی خلق ما چاپ شده است.

در پشت جلد این شماره عکس فدایی شهید رفیق نزهت السادات روحی آهنگران و در بالای این عکس شعار کارگران سراسر جهان متحد شوید چاپ شده است.

 

1- هم میهنان مبارز، رفقای همرزم

در این نوشته واحد انتشاراتی سازمان چریکهای فدایی خلق ایران به تاریخ 16 خرداد 1355 خورشیدی توضیح داده که اولین چاپ شماره هفتم در جریان درگیری در کوی کن نابود می شود و چاپ دوم پس از 15 روز از آن درگیری منتشر می شود.

2-  سرمقاله

در این سرمقاله پس از توضیح در مورد ضرورت مبارزه مسلحانه به نقش رفیق بیژن جزنی در تکامل بخشیدن به تئوری مبارزه مسلحانه و دست آوردهای جنبش مسلحانه پرداخته شده است.

3- عملیات تبلیغ مسلحانه و مفاهیم آن در مرحله ای که گذشت.

4- پیام سازمان چریکهای فدایی خلق ایران به جبهه خلق برای آزادی عمان.

5-  پیام جبهه خلق برای آزادی عمان به سازمان چریکهای فدایی خلق ایران.

6- پیام جبهه خلق برای آزادی فلسطین-فرماندهی عمومی به سازمان چریکهای فدایی خلق ایران.

7- پیام ارتش آزادی بخش ترکیه به سازمان چریکهای فدایی خلق ایران.

8- پیام جبهه خلق بحرین به سازمان چریکهای فدایی خلق ایران.

9- چند مصاحبه با رهبران جنبش آزادی بخش خلق فلسطین

الف: مصاحبه با رفیق جرج حبش

ب:مصاحبه با رفیق احمد جبرئیل

ج: مصاحبه با ماجد ابوشرار، مسئول تبلیغات واحد سازمان آزادیبخش فلسطین و دبیر شورای انقلابی فتح.

10- اعلامیه توضیحی، اعدام انقلابی حسین ناهیدی سربازجو و معاون سازمان امنیت شاه خائن در مشهد.

11- بازتاب اعدام انقلابی ناهیدی در مشهد.

12- متن اعلامیه انفجار در فرمانداری رودسر.

13- اخبار داخلی شامل: اخبار کارگری در تهران، تبریز، هفت تپه و آبادان. اخبار دانشجویی در تهران و شهرستانها و اخبار گوناگون

14- گزارشی از اعتصاب خونین کارگران نساجی مازندران.

15- اعدام یک خائن

16- در پیرامون درگیری واحد آموزشی چریکی در کرج.

17- درگیری در تبریز

18- درگیری در خیابانهای تهران.

19- درگیری در خیابانهای مشهد.

20- انفجار در اداره کار استان خراسان.

21- درگیری در شهر گرگان.

22- فرزندان راستین خلق

مختصری از زندگی رفیق نزهت السادات روحی آهنگران (1325-1354)

23- جنبش مسلحانه ایران و انقلاب منطقه.

24- پیام سازمان چریکهای فدایی خلق ایران به هفدهمین کنگره کنفدراسیون جهانی دانشجویان و محصلین ایراتی.

امضای این پیام سازمان چریکهای فدایی خلق ایران و تاریخ آن دیماه 1354 است.

25- کینه (شعر)

26- اعتصابات کارگری در تهران.

در پایان این تحلیل شعار پیش بسوی توده ای کردن جنبش مسلحانه ایران نوشته شده است.

27- حماسه چریک (شعر)

28- کارگران ایران متحد شوید. پیروزباد اعتصابات حق طلبانه کارگران ایران.(اعلامیه)

29- پیروز باد جنبش ظفرنمون مسلحانه ایران(اعلامیه)

این اعلامیه در مورد ضربات روزهای 26 الی 28 اردیبهشت 1355 بر سازمان است.

با این اعلامیه این شماره و انتشار دور اول نبرد خلق پایان می یابد.