اطلاعيه جلسه مياندوره يي شوراي ملي مقاومت ايران

جلسة فوق العاده مياندوره يي شوراي ملي مقاومت در روز جمعه 17خرداد با شركت اعضاي در دسترس شورا براي رسيدگي به استعفاي غير مترقبه آقايان روحاني و قصيم برگزارشد.
به گزارش دبير ارشد شورا، دبيرخانه حدود ساعت22 چهارشنبه 15خرداد 1392به طور ناگهاني متن اين استعفانامه را از طريق ايميل دريافت كرد كه حدود سي دقيقه بعد در سايتهاي اينترنتي منتشر شد. اين درحالي بود كه دبيرخانه حدود 6 ساعت قبل از آن (حوالي ساعت 16) تلفني با آقاي قصيم گفتگو داشت و وي هيچگونه اشاره يي به استعفا يا طرح گلايه يا سئوالي پيرامون موضوعات ذكرشده در استعفانامه نكرد. در همان روز و همچنين روزها و هفته هاي قبل، دبيرخانه ارتباطات ايميلي و تلفني متعددي با آقايان داشت كه در آنها هيچ‌كدام از آنان هيچ اشاره‌يي به اين موضوعات نكردند. در اين تماسها چندبار هم براي جلسات و صحبتهاي جاري شورايي به پاريس دعوت شدند، ولي با طرح موضوع بيماري از آمدن عذر خواستند.
درچنين وضعيتي، دريافت غيرمترقبة استعفانامه و انتشار بلافاصلة آن در سايتهاي اينترنتي و قائل نشدن كمترين فرصتي حتي براي مطلع كردن اعضاي شورا، بسيار شك برانگيز است. آنهم در شرايطي كه مقاومت در آستانة انتخابات رژيم و تهديداتي كه متوجه ساكنان اشرف و ليبرتي است، براي گردهمايي بزرگ سالانة خود آماده مي شود.
متأسفانه در استعفانامة آقايان به مسائل تكراري زيادي پرداخته شده، اما به سئوالات اصلي، كه ادعاي مرگهاي مشكوك در داخل مجاهدين و طلاق اجباري است و دعوت از مدعيان به شكايت قضايي هيچ اشاره‌يي نشده، و مهمتر از آن، همة توطئه هايي كه مشخصاً جان مسئول شورا را مورد تهديد رژيم و همدستان و ايادي آن با مشاركت كوبلر قرار داده، عامدانه ناديده گرفته شده است.
شركت كنندگان در جلسة مياندوره يي اصرار كردند كه اين مراتب در بيانية جداگانه يي با امضاي كلية اعضاي شورا متعاقباً به اطلاع عموم برسد تا در اين شرايط، صف دوست و دشمن از يكديگر به خوبي قابل تميز باشد.
تا زمان صدور و انتشار بيانية تفصيلي شوراي ملي مقاومت، شركت كنندگان بر موارد زير تأكيد مي ورزند:
1-افشا و محكوم كردن سناريويي كه از نيمة ارديبهشت گذشته با عناصر نادم و تواب مانند مصداقي و يغمايي شروع شد و با استعفاي غيرمترقبة اين دو تن كه بايد طبق آئيننامة داخلي شورا پاسخگوي سكوت و اقدامات پيشين خود در ارتباط با افراد يادشده مي بودند، به مرحلة جديدي رسيد كه از چنگ انداختن بيش از پيش دشمن ضدبشري بر شوراي ملي مقاومت ايران به عنوان تنها جايگزين دموكراتيك پرده برمي دارد.
2-شناعت و شقاوت به حدي رسيده است كه معني سياسي اقدامهاي فوق الذكر به كلي ناديده گرفته شده و دشمن در سربريدن مجاهدان اشرف و ليبرتي و به ويژه در رديابي و حذف فيزيكي مسئول شوراي ملي مقاومت تشجيع مي‌شود.
3-ما اين اقدام غافلگيركننده را كه با طرح موضوع بيماري طي يكماه گذشته و با بي‌جواب گذاشتن همة دعوتها و تماسهاي دبيرخانه صورت گرفته است، حاكي از فقدان اخلاق شورايي و جمعي، خنجر زدن از پشت و خيانت به عاليترين مصالح جنبش مقاومت در برابر رژيم آخوندها مي دانيم، به خصوص كه جلسات مياندوره يي و جلسات هفتگي اعضاي شورا در محل دبيرخانه پيوسته در دسترس آنها براي طرح همة مطالبشان بوده است.
غايبين جلسة مياندوره يي متعاقباً در جريان قرار گرفتند و برگه ها ي امضا شده رأي گيري را براي دبير‌خانه ارسال كردند.

محمود ائمي - صديقه ابراهيم پور-سپيده ابراهيمي- جميله ابريشمچي- حسين ابريشمچي- مهدي ابريشمچي (سازمان مجاهدين خلق ايران) - زهرا ابوحمزه-معصومه احتشام -فرشته اخلاقي-گيتا احمدخان بيگي-زهرا احمدي-محمود احمدي-جواد احمدي - رويا احمدي موسوي- علي اصغر اخوان ليلي آبادي- زهره اخياني- اصغر اديبي- طوبي ارجمندي-معصومه ارديخاني- منوچهر ارسطوپور-فهيمه ارواني-محمد صالح اسحاق تبار اندواري- حميد اسديان- افسانه اسعدي- مسلم اسكندر فيلابي-حسين اسكندريان- علي اصغر اسلامي- نصرالله اسماعيل زاده- مرتضي اسماعيليان- ناطقه اشرفي- فاطمه افتخار- احمد افشار- كبري افشار- مهين افشار- محمد اقبال - مريم اكبرزادگان-مريم اكبري - فرهاد الفت- محمد علي الهي- شهره امامي- مصطفي امامي- فخري امير عليپور- احسان امين الرعايا- محسن اميني- علي اكبر انباز- اطهر انوري- اسدالله اوسطي- محمدرضا اوليا- كاميار ايزدپناه- فاطمه آدرسي- اشرف آذرنگي- سلا آذري - امير آرام - آندرانيك آساطوريان- جمعه آل حمودي-عليرضا بابا خاني- مرضيه باباخاني- نفيسه بادامچي لار- نيره بازگونه- شاپور باستان سير- حميد باطبي- مريم باغبان خطيبي-عبدالرضا باقرزاده- ميترا باقرزاده- ميترا باقري- زهرا بخشايي- شهين بديع زادگان- جواد برائي- مهدي براعي- نسرين برنجي- اميد برومند- محمد جواد برومند جاهد اول- نجمه برومند جاهد اول- مهناز بزازي- زهرا بزرگانفرد- معصومه بلورچي-لعيا اميرخيزي- زهره بني جمالي- حجت الله بني عامري- سوسن بني هاشمي- محمود بني هاشمي- مهري بهبودي مينو بهنام- فهيمه بوداغي- احمد بوستاني- رباب بوستاني- ماندانا بيدرنگ- مژگان پارسايي- عزيز پاك نژاد- زهرا پاكدل- جلال پراش منزه- فاطمه پروري- عليرضا پناهي- اصغر پوريامفرد- محبوبه پورتولمي- بدري پور طباخ- هاله پوركرامتي- ام كلثوم پيچگاه- معصومه پيرهادي- مهرافروز پيكرنگار- همايون تجلي- عذرا تخشيد- مريم تديني - محمد علي تسليمي- محمد حسين تسوجي-علي محمد تشيد- صديقه تقي آبادي- اقدس تهراني- محمد علي توحيدي - علاءالدين توران- زينب توكلي- زهرا توكلي - فريده توكلي طرقي- حشمت تيفتكچي- زهرا تيفتكچي- اكرم تيمور- محمدرضا ثاني- محمد علي جابرزاده - ابراهيم جدي- سيما جراحي- عبدالله جعفرزاده- عليرضا جعفرزاده- خديجه جلوخاني - محبوبه جمشيدي- محسن جمشيدي- حسين جهان سوز- ياسر جهان نژادي- حشمت الله جوادي- عفت جوادي - مريم جوان خوشدل- گلناز جواهري - مهرناز جواهري - اسماعيل جوراب باف خسروشاهي- سروناز چيت ساز- شهين حائري- -نجمه حاج حيدري- فرح حاج يوسف مختار- هنگامه حاجي حسن- مريم حاجي خانيان- ناهيد حاجي سيد صادقي- مهري حاجي نژاد- علي حامد رنجي- اكرم حبيب خاني- طناز حجتي - مهين حري- مجيد حريري- مريم حسن زاده - حسن محصل-كبري حسنوند- زهره حسني پور- شهلا حسين تاش - صديقه حسيني - حسنيه حق وردي- هدايت الله حكيمي نژاد- زهرا حلمي- احمد حنيف نژاد- محمد حياتي- قدرت الله حيدري- ناديا حيدري- حشمت حيدريان طاري- نيكو خائفي - محمد علي خادمي - مسعود خدابنده- فريبا خداپرستي- علي خدايي صفت- مهدي خدايي صفت-قدسي خرازيان- فاطمه خردمند- پرويز خزايي- حسين خسروشاهي- علي خلخالي - زيبا خورسندي - عليرضا خوشنويس- لعيا خياباني-مينا خياباني - فائزه خياط حصاري - سيما دادجو- حسين دادخواه- علي اصغر دارايي- حسين داعي الاسلام- فاطمه داعي الاسلام- ترانه داوران- عباس داوري - محمد جواد دبيران- فرشته دشتي- ليلا دشتي- مشهود ديانتي- ژيلا ديهيم- زينب ذبيحي- رويا ذبيحيان - معصومه رئوف - مژگان رادمان- حسين ربوبي- احمد رجوي- صالح رجوي- هوشنگ رجوي- طيبه رحماني - سودابه رحمانيان- بيژن رحيمي - رعنا رحيمي- مليحه رحيمي- كبري رحيمي - فاضله رسولي- عبدالناصر رشيدي-فاطمه رضا زاده - فرهاد رضا فرد-ابوالقاسم رضايي- آزاده رضايي- سليمه رضايي- فاطمه رضايي- ابوالقاسم رضواني- عاتقه رضويان - ميترا رفيعي- فاطمه رمضاني- زهره رمضاني -حسن رودباري- هادي روشن روان- هاجر ريحاني - زهرا زارع پور- سنابرق زاهدي - عبدالرضا زبيد فروغ زركش -محمد تقي زشتي- رخساره زماني - افسانه زهري- حوريه زين العابديني چرندابي - راضيه ژياني - عبدالصمد ساجديان- محمد سادات خوانساري - محمد سادات دربند- افسر ساعتچي- زهره ساعتچي- مهدي سامع (سازمان چريكهاي فدايي خلق ايران)- مهوش سپهري- پرنيان سرآمد- حشمت سريري- حكيمه سعادت نژاد- ليلا سعادت نژاد- شمسي سعادتي- قباد سعيد پور محمد طاهر سعيدي- حسين سعيديان- نير سلطاني - فريدون سليمي- مهناز سليميان- محسن سياهكلاه- محمد سيد المحدثين- احمد سيدي علوي- محمد سيدي كاشاني- حوريه سيدي - منير سيدي - نبي سيف- نسرين سيفي- علي محمد سينكي- بهشته شادرو- عباس شاكري- پروين شاه محمديان- حميده شاهرخي - سعيده شاهرخي -صديقه شاهرخي - عباس شاهي- زهرا شبستري- فرشته شجاع - اصغر شريفي- محمد شريفي- سهيلا شعباني- محمد شعباني -زهره شفايي- احمد شكراني- حليمه شكيبايي - محمد شمس اكرم شهرابي - ثريا شهري- مهناز شهنازي- حسين شهيد زاده- محمد علي شيخي (استادان متعهد دانشگاهها و مدارس عالي كشور)- سهيلا صادق- شيوا صادق- مهران صادق- رباب صادقپور - مريم صالح- ميمنت صانعي- محبوب صباحتي- محمدرضا صباحي- عليرضا صبور - سعيده صبوري- شهرزاد صدر- سعيد صدريه- فلور صدودي- بهزاد صفاري -پروين صفايي- اعظم صمدي- مهناز صمدي- سونا صمصامي- عباس صنوبري- طاهره ضيايي - حميده طاعتي - امير طاقتي - بهروز طاهرزاده- حميدرضا طاهرزاده -محمد علي طاهري- حبيبه طاولي- مجتبي طايفه حسينلو- احمد طبايي- محمود طريقت- سهيلا طريقي- ژيلا طلوع- كبري طهماسبي- حسن طهماسبي خياباني- فاطمه طهوري- محمود عابديان - عبدالمجيد عالميان- محبوبه عالي - رقيه عباسي- علي اكبر عباسيان- عبدالعزيز عبد شاهزاده- فاطمه عبدالعلي- عليرضا عبدالي- نسرين كوشالي- غلامعلي عرب خزائلي- رباب عزيزي - سوسن عضدانلو - محسن عضدانلو- محمود عضدانلو - محمود عطايي- گلي جان عطايي - زهره عطريان- الهه عظيم فر- حميدرضا عظيمي- فاطمه عفتي اردكان- مهدي عقبايي - افشين علوي- بتول علوي طالقاني- عذرا علوي طالقاني- مريم علوي طالقاني- نوزاد علي نژاد- فاطمه علي زاده- بيژن عليزاده - مهري عليقلي- سهيلا عليقلي - حسن عنايت- فتانه عوض پور- شهره عين اليقين- مرضيه غفاري- ابوالقاسم غفوري - معصومه غياثي- مهدي فتح الله نژاد - صمد فتح پور- عبدالوهاب فرجي نژاد - رضيه فرخنده كامكار- حسين فرزانه سا- حسين فرشيد- محمد حسين فرصت-پروين فرهمند - احمد فروغي- زهرا فريبرزي- مريم فضل - فرزانه فكوري - زهرا فياضي - مهدي فيروزيان- جميله فيضي- علي فيضي - زهره قائمي-مرتضي قائمي- شاهين قبادي-منصور قدرخواه-علي اصغر قديري-محمد جواد قديري مدرس-محمد قرايي-مهدي قربانپور مقدم- محمد قرباني- قاسم قريشي- نصرت قشقايي- سهيلا قنبرنژاديان - ليلا قنبري- زيبا قوامي - عبدالله قيطاني- فروزنده كاكاوند- زهره كامياب شريفي-وجيهه كربلايي - راضيه كرمانشاهي- مهناز كرمي- آذر كريمپور- منيژه كريمي- شهلاكريمي- فرشته كريمي سنجاني- پرويز كريميان- مسعود كلاني- فرزانه كمانگير -سعيده كيهاني - منصوره گالستان- زهرا گرابيان- انسيه گلدوست - انسيه گلشاهي- جلال گنجه اي (جمعيت دفاع از دمكراسي و استقلال ايران)- جواد گوگردي- زهرا گوهريان-گيتي گيوه چين- محبوبه لشكري- مهين لطيف- منصور لوايي- فهيمه ماهوزي- ابراهيم مازندراني (كانون توحيدي اصناف)- زهرا مازوچيان- اسدالله مثني- فائزه محبت كار- محمد علي محتسبي- ميرمحمد محدث- محمدرضا محمد زاده - محمد علي محمد صالحي-حسين محمد زاده- سعيد محمدي فاتح- فيروز محوي- مهدي مددي- عباس مدرسي فر- هادي مدقالچي- مير حسين مدني- محمدرضا مرادي- محمدرضا مرادي نسب- اسماعيل مرتضايي- زهرا مريخي- مهرانه مستاني-هدايت الله مستوفي- حسين مسيح- مهين مشفق نيا- مهين مشكين فام- غلامعلي مصباح- عليرضا معدنچي- بيژن معدني- بهزاد معزي- بتول معصومي- عبدالعلي معصومي- مجيد معيني- اكبر معيني - سعيدمغاره عابد- محمد مهدي مفيدي- شهره مقدس - علي مقدم- سيمين ملازاده - رقيه ملك محمدي- سيمين منافي- محمدرضا مناني- رباب منتظري- جلال منتظمي- حسني منصوري- رسول مهدلو تركمان- محمد حسين مهدوي مژگان مهدوي-رباب مهدويه- ژاله مهرام نيا- لادن مهرام نيا -بهرام مودت اكرم موسوي- فرزانه ميدانشاهي- بهروز ميرزايي- بيژن ميرزايي- فاطمه ميرسيدي - حسين ميرعابديني - نظام ميرمحمدي- عشرت ميرنژاد - زينت ميرهاشمي- مهناز ميمنت- عباس ميناچي - محسن نادي شبستري- عبدالحليم نارويي- هايده ناصر حجتي - محمد مهدي ناهيد- حسن نايب آقا- عفت نجاتي - حسن نظام الملكي-مهين نظري - بهزاد نظيري- علي نفيسي- پريچهر نكوگويان- علي نواب صفوي- دولت نوروزي - زهرا خاتون نوري- مرضيه نوري - انسيه نويد- عباس نوين روزگار- محسن نيكنامي- محمد علي نيك نيا- فرزين هاشمي- منوچهر هزارخاني-فاطمه همافر- ناهيد همت آبادي- زهرا همداني- فاطمه همداني- احمد هوشي- منشوروارسته- محمد وثوق - طيبه وحدت نيا- جهانگير وزير قائم مقامي- محمدرضا وشاق- فاطمه وطنخواه - ميترا وطني- مينا وطني- علي ولي پور- فريده ونايي- ام البنين يزدان سپاس- كبري يزديان آزاد- نرگس يعقوبيان-طيبه يگانه- فرشته يگانه - جواد يوسف معمار- بتول يوسفي- منيره يوسفي