فراسوی خبر .... پنجشنبه اول شهریور

 

کارگر هفت تپه گفت: خاک بر سر مسئولان

زینت میرهاشمی

 

یکی از کارگران نیشکر هفت تپه در واکنش به عکس العمل مسئولان پیرامون خودسوزی کارگران گفت: چیزی که به ذهنم می رسد این است که همه مسئولان را، هر مسئولیتی که دارند، یک جا جمع کنیم و بگوییم خاک بر سر تان، بی لیاقتها... نمی خواهیم مسئولان پشت این کارگرها باشند خودمون پشت آنها هستیم...اگر می خواهیم مسایل مان حل بشود باید با هم باشیم. (منبع ویدئوی پخش شده از اعتصاب کارگران نیشکر هفت تپه)

کارگران نیشکر هفت تپه که کار آنها از جمله کارهای سخت به شمار می آید، روز چهارشنبه ۳۱ مرداد پنجمین روز اعتصاب خود را از سر گذراندند. کارگران نیشکر هفت تپه بارها برای تحقق خواسته های بر حق خود دست به اعتصاب زدند. قولهایی که مسئولان مربوطه به آنها داده بودند تاکنون اجرایی نشده و در نتیجه صدها کارگران نیشکر هفت تپه از روز شنبه ۲۷ مرداد برای چندمین بار دست به اعتصاب زدند. دخالت مزدوران رژیم و کتک زدن وحشیانه تعدادی از کارگران اخراج شده و سپس دستگیری آنها، در دومین روز اعتصاب، نهایت وحشیگری رژیم ضد کارگری ولایی است. البته در حکومتی که فساد مانند موریانه آن را جویده است، حکومتی که شریانهای اقتصادی آن بین فاسدان، آقازاده ها، رانت خواران و بورژواهای اَنگَلی تقسیم شده، رعایت حقوق نیروی کار و حتا رعایت قوانین کار دست ساخته خودشان هم معنا نمی دهد. یکی از مشکلات کارگران در واحدهای مختلف تولیدی عدم پرداخت ماهها مزدشان است. در حالی که با توجه به کاهش ارزش ریال، حقوق تعیین شده در شورای عالی کار در پایان سال ۹۶، برای سال ۹۷ هم به آنها داده نمی شود.

قدرت خرید کارگران و مزدبگیران آنقدر پایین آمده که پایوران رژیم به خاطر ترس از شورش همگانی مرتب وعده های دروغ و حرفهای ضد و نقیض می زنند. قرار است که کمیته مزد برای بررسی حداقل مزد تعیین شده در شورای عالی کار، که در حال حاضر یک میلیون و ۱۱۵ هزار تومان است، تشکیل شود. یکی از اعضای این کمیته گفته است که قدرت خرید کارکران ۴۸ درصد پایین آمده است. در حالی که انوشیروان محسنی، سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، گفته است وزارتخانه اش تصمیمی برای افزایش حقوق کارکران ندارد. وی وعده توزیع سبد غذایی از اول شهریور ماه را داد. کمیته مزد همان ترکیبی است که همیشه در هنگام تعیین مزد پایه، رقمی بر اساس سبد معیشت کارگران را مطرح می کند که هیچگاه در تصمیم شورای عالی کار به حساب نیامده و سرانجام همین افراد به همان رقم شورای عالی کار تسلیم شده اند. کاهش هر چه بیشتر قدرت خرید نیروی کار و شکاف بیشتر بین حداقل دستمزد با هزینه واقعی زندگی نیروی کار، اعتصابهای بزرگتر و همبسته تری را پیش رو خواهد داشت. رژیم نه با سیاست گداپروری مانند پخش بسته های غذایی و نه خبرهای دستگیری احتکارگران و دادن وعده های دروغین و نه حتا با سرکوب نمی تواند جلوی اعتصابها و اعتراضهای برحق کارگرانی را بگیرد که چیزی جز زنجیرهای شان برای از دست دادن ندارند.

 
 

 

بازگشت به صفحه نخست