فراسوی خبر....  چهارشنبه اول دی

 

انشا نویسی روحانی در مورد حقوق شهروندی

 

زینت میرهاشمی

 

رئیس دولت کلیددار، سرانجام پس از چهار سال، فیل تبلیغاتی خود را هوا کرد. حسن روحانی روز دوشنبه 29 آذر متن منشور به اصطلاح حقوق شهروندی شامل 120 ماده را اعلام کرد. انتشار این منشور در شرایطی که هر روز شاهد اعدام شهروندان هستیم و جان تعدادی از زندانیان سیاسی به خاطر اعتصاب غذا در خطر است و در شرایطی که تبعیض مذهبی، جنسیتی و ملی بیداد می کند و در هنگامی که مجمع عمومی سازمان ملل متحد رژیم را برای شصت و سومین بار به خاطر نقض حقوق بشر محکوم کرده است، توهینی به حقوق شهروندی و بهانه برای خنده در شب یلدا است.

این منشور مصرف تبلیغاتی برای نمایش انتخاباتی پیش رو و مصرف خارجی برای خرج کردن مماشاتگران دارد. این انشا که رونویسی از قانون اساسی ارتجاعی رژیم است حتا در حد شعار هم به روحانی آبرویی نخواهد بخشید. روحانی اگر عرضه و توانی داشت حداقل در مورد لغو حصر زهرا رهنورد، میرحسین موسوی و مهدی کروبی اقدامی انجام می داد. به روحانی باید مثل قاچ زین را بچسب، اسب سواری پیشکش را یادآوری کرد شاید او بتواند برای وزرایش حداقل اختیار را به دست آورد که امامان جمعه نتوانند دستورات آنان را در سطل زباله بریزند.

از سویی دیگر در ایران تحت حاکمیت استبدادی مذهبی که هر لحظه حقوق شهروندی نقض می شود، شرایط زندانیان سیاسی به شدت وخیم است، شلاق و حبس کارگران به دلیل دفاع از حقوق صنفی خود رایج است، تبعیض مذهبی بیداد می کند، دگر اندیشان و اقلیتهای مذهبی سرکوب می شوند، تبعیض جنسیتی نهادینه شده است، مدافعان حقوق بشر، حقوق کودکان و طرفداران محیط زیست زندانی می شوند، حرف زدن در مورد حقوق شهروندی آن هم بر پایه قانون اساسی جمهوری اسلامی، در بهترین حالت حرفی پوچ و بی معنی است.

حقوق شهروندی روحانی همچون گفتگوی تمدنهای محمد خاتمی ممکن است آبی برای آنان گرم کند، اما به مردم نانی نخواهد رساند.

بررسی موارد مطرح شده در منشور روحانی در حجم فراسوی خبر نمی گنجد. کلمات و جملاتی بی در و دروازه ای همچون حق شهروندی حق الهی است، حق حیات، سلامت و کیفیت زندگی، حق آزادی و امنیت شهروندی و... شعارهای تبلیغاتی بی محتوا است که روحانی فکر می کند با آن می تواند تنور نمایش انتخابات آینده را به سود خود گرم کند.

 

 
 

 

بازگشت به صفحه نخست