فراسوی خبر ... شنبه اول فروردین

به خویشان، به دوستان، به یاران، به آنان که پیکار می کنند، بهاران خجسته باد!

لیلا جدیدی

مردم ایران و بسیار دیگر از مردمان در خاورمیانه، آسیای میانه، قفقاز، شبه قاره هند و بالکان نوروز را جشن می گیرند. این روز بر همگی آنان فرخنده باد. در کشور ما ایران، جشن نوروزی و از راه رسیدن بهار یک رویداد ملی است که تکیه بر مذهب، ملیت و زبان ندارد. این جشن ملی را با آرزوی سرنگونی رژیم واپسگرا و قرون وسطایی جمهوری اسلامی که تمامی موجودیت و هستی اش علیه شادی، همبستگی و اتحاد مردم ایران است، پاس می داریم و شادباش می گوییم.

در سال گذشته رژیم استبدادی و مذهبی جمهوری اسلامی از همه سو بر تهاجم خود به زندگی، معیشت، آزادی، شادی و آسایش شهروندان ایران زمین بیشتر و به شکلی هیستریک افزود. همچنان که قیمت اجناس، شمار بیکاران، بی خانمانها، فقر و ... بالا می رفت، موارد بیشتری از دزدی و فساد در دستگاه حکومت خامنه ای نیز افشا شد و همزمان شمار زندانیان سیاسی، به ویژه زندانیان زن و اعدامهای وحشیانه سیر صعودی یافت. آمارهای موجود آینه تمام نمای وضعیت جمهوری اسلامی و مردمی که تحت این حاکمیت زندگی و به طور روزانه و با روشهای گوناگون با آن دست و پنجه نرم می کنند، است.

اعدام 6 جوان زندانی سیاسی جامعه اهل سنت، فشار و تهدید بیشتر نوکیشان مسیحی، فشار بر پیروان دیگر مذاهب، آشکار شدن بی محتوایی و دروغ بودن وعده های روحانی پیرامون "گشایش فضا"، بازداشت، توقیف، دستگیری و محدودیت روزنامه نگاران و سانسور اطلاعات همچنان از نمونه های رفتار قلدر مابانه رژیم باقی ماند.

در سال 93 بحران هسته ای که از شاهکارهای رژیم در بر هم زدن صلح و آرامش و رفاه مردم است و مذاکرات پیرامون آن بدون نتیجه روشن ادامه یافت و هنوز سرنوشت آن مشخص نیست. دست اندازی بیشتر خامنه ای بر سه قوای ناتوان و درمانده و درگیریهای جناحی و بسیاری دیگر از نمونه هایی است که رژیم جمهوری اسلامی را در چشم مردم ایران و جهان متزلزل و منفور تر از سالهای گذشته کرده است. در سال گذشته نقض حقوق کارگران و زحمتکشان و نقض حقوق بشر که بارها در گزارشات احمد شهید بر آنها تاکید شد، افزایش یافت.

در ساعات تحویل سال نو که میلیونها قلب مشتاق با هم پیوند خورده اند، یک آرزو و یک هدف مشترک را در دل فریاد می زنیم. باید باور داشت که زمستان می شکند، زمین نفس می کشد، اقاقیها می رویند و فردای بهتری رقم خواهد خورد. درخت را بیدار کن و سبزه را مژده روییدن ده که بهار در راه است. رژیم جمهوری اسلامی محکوم به نابودی است، باید بذر این امید را در دلها کاشت و آبیاری کرد.

 

 

بازگشت به صفحه نخست