فراسوی خبر... شنبه ۱ خرداد

فرصتی دیگر برای همبستگی اجتماعی و اقدام جمعی

لیلا جدیدی

هنگامی که سخن از اقدام مدنی پیش می آید، بدون شک شتافتن به حمایت از مبارزه و مقاومت انسانهای زحمتکشی که خطراتی چند گانه را به جان خریده و سینه سپر کرده اند تا از حقوق خود و دیگر یاران شان دفاع کنند، گامی در جهت ایجاد همبستگی اجتماعی و همزمان بسیجی سیاسی برای فعالان سیاسی خواهد بود.

دو نیروی همبستگی و از هم گسستگی همواره در تقابل با هم قرار گرفته اند. وظیفه و مسوولیت جامعه ایرانی و به ویژه فعالان سیاسی دست زدن و حمایت از فعالیتهایی می باشد که وزنه همبستگی را در برابر از هم گسستگی سنگین تر کرده و آن را ترویج می دهد. یک آزمون عینی و فوری در این زمینه، پاسخ به فراخوان فعال صنفی معلمان، آقای هاشم خواستار است که اقدامی عملی برای تقویت وجدان جمعی می طلبد و نباید در سطح شعار باقی گذاشته شود.

آقای هاشم خواستار در این باره می گوید: "آقایان بهشتی و عبدی آزاد شدند، اما با کدام فرمول؟ با همت خودشان و فشار تشکلهای صنفی فرهنگیان و سایر افراد و گروه ها در شبکه های مجازی."

وی در ادامه می افزاید: "اما این دوستان تا چند بار توانایی دارند که از جانشان مایه گذاشته و اعتصاب غذا کنند تا حاکمیت را مجبور به قبول خواسته های بر حق شان کنند و از زندان آزاد شوند؟ از بهشتی بر اثر اعتصابهای مکرر و آن هم از نوع خشکش چیزی جز پوست و استخوان باقی نمانده است."

آقای خواستار سپس دو راهکار پیشنهاد داده است؛ نخست، حمایت مالی از کارگران و معلمان زندانی که حکومت علاوه بر محکوم کردن آنان به سالهای طولانی زندان، خانواده شان را هم تحت فشار مالی قرار می دهد. دوم، تکیه بر همبستگی شورای مرکزی و شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان برای سازمان دادن تجمع و اعتراض در صورت دستگیری فعالان.

آقای خواستار لیست شماره حسابهای مورد تایید تشکلهای صنفی فرهنگیان و فعالان صنفی در استانهای مختلف کشور را اعلام کرده است و تاکید می کند، می توان از میان آنها انتخاب و کمک رسانی کرد.

از این درخواست حمایت کنیم و در تلاش برای ایجاد همبستگی جمعی در حمایت از زحمتکشان به ستوه آمده، انرژی و شور انقلابی نشان دهیم.

یک نمونه از تلاشهای موفق و ستایش آمیز جمعی، همبستگی با زندانی سیاسی رضا شهابی و همسر او بود که کسب و کار آلترناتیو آنها در برابر فشارهای حکومت مورد استقبال بسیار خوبی قرار گرفت.

به فراخوان آقای هاشم خواستار، نماینده معلمان در کانون صنفی فرهنگیان خراسان پاسخ مثبت بدهیم.

 

برای اطلاعات بیشتر:

www.facebook.com/hashemkhastar?pnref=story

 

 

 

بازگشت به صفحه نخست