فراسوی خبر ....  شنبه ۲ دی

 

حسن روحانی شیادی با ماسک چالشگر!

زینت میرهاشمی

 

اگر کسی تاریخچه خدمات حسن روحانی به رژیم ولایت فقیه را نداند و از جایگاه او در تقویت سیاستهای سرکوبگرانه نظام خبر نداشته باشد، فکر می کند وی از کره مریخ به درون نظام پرتاب شده و از هسته اصلی رژیم جمهوری اسلامی که رکن اصلی و قانون اساسی آن با ولایت فقیه و استبداد دینی بنا شده، نیست.

 

حرف حسن روحانی در رابطه با مسایل اقتصادی، سیاسی و حقوق شهروندی و... که در روز سه شنبه ۲۸ آذر بر زبان آورد با کنش و واکنشهای زیادی روبرو شد. وی شیادانه همه چیز را سر هم بافت و از پیامبر هم کمک طلبید تا به جای مَرهَم، نمک بر زخم مردم بپاشد. یادداشت نویس روزنامه جوان وابسته به سپاه پاسداران، حسن روحانی را در برابر آیینه ای قرار داد که چهره خودش را در آن ببیند. یادداشت نویس این روزنامه در توصیه به حسن روحانی نوشت: چرا شعری را بگوییم که در قافیه اش گرفتار شویم.

سخن پراکنی حسن روحانی در نخستین اجلاس ملی گزارش حقوق شهروندی، در روز سه شنبه ۲۸ آذر، واکنشی در برابر شرایط فعلی و موج تنفری است که حتا به میان رای دهندگان به روحانی ایجاد شده است.

این گفته حسن روحانی که هر کسی در کشور مسئولیتی دارد و کسی بالاتر از قانون نیست ... و ما انقلاب کردیم که رعیت نباشیم و شهروند باشیم ... و همه باید بدانند چه خبر است و چه اتفاقی می افتد ... و آن دوره گذشت والله بالله آن دوره گذشت ... ول کنید....در امور مردم تفحص نکنید ... والله پیامبر هم شنود نمی گذاشت ... باید مشخص شود که بودجه دستگاهها در کجاها خرج می شود... هیچ چیز نقدی عاید مردم نمی کند.

 

واقعا چرا حسن روحانی هر چند گاه روی تضاد کار می کند؟ وی برای حفظ موقعیت خود در برخی موارد به کار کردن روی تضاد درون قدرت نیاز دارد و این در حالی است که وی را از چوپان دروغگو هم درغگوتر کرده است. در حالی که در لایحه بودجه سال ۹۷ که به مجلس ارائه کرده، تقویت جنگ طلبی، تقویت نهادهای فرهنگی ارتجاعی وابسته به افراد خاص، تقویت سپاه پاسداران و بسیج و پایین آوردن سهمیه آموزش و پرورش، سلامت و زنان و.... را گنجانده و از همین منظر با هسته سخت نظام خود را همآهنگ کرده، در حرف مدعی حقوق شهروندی می شود.

روحانی در همین سخن پراکنی افکار ارتجاعی اش در مورد زنان را برملا کرد و به وزیرانش توصیه کرد که  یک زن را در سطح معاون یا مشاور به کار گیرند.

بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی مردم از دخالت در سرنوشت خود محروم شده و حتی وقتی در یک نمایش انتخاباتی فردی رئیس جمهوری می شود، رای داده شده به او فقط با تنفیذ ولی فقیه مشروعیت پیدا می کند.

اما روحانی اگر وفادار به حرفهای خودش هم باشد برای فرهنگ سازی حقوق شهروندی به چند نکته توجه کند.

حق مردم ایران است که از کشتار زندانیان سیاسی در دهه ۶۰ و قتل عام زندانیان سیاسی در سال ۶۷ با خبر شوند. مردم باید همه چیز را اطلاع داشته باشند. حق مردم ایران است که بدانند در زندانهای ایران چه خبر است. حق مردم ایران است که بدانند چرا به زندانیان سیاسی تجاوز شد، حق مردم ایران است که از بودجه های محرمانه که صرف امور امنیتی و نظامی می شود و یا در کشورهای دیگر هزینه می شود اطلاع داشته باشند و....

حسن روحانی نه می تواند و نه می خواهد که این اولیه ترین و ساده ترین حقوق را به رسمیت شناسد.

 
 

 

بازگشت به صفحه نخست