فراسوی خبر چهارشنبه 2 دی

 

کارناوال انتخابات به راه افتاد

زینت میرهاشمی

 

روز سه شنبه اول دی ماه، رئیس ستاد انتخابات رژیم اعلام کرد که تا ساعت 4 بعد از ظهر سه شنبه، سه هزار و نهصد و ده نفر برای انتخابات مجلس و چهار صد و هفتاد و چهار نفر برای انتخابات مجلس خبرگان، خود را کاندیدا کرده اند. دست اندرکاران این کارناوال تعداد زنان ثبت نام کننده برای مجلس را 289 نفر و برای خبرگان را 6 نفر اعلام کرده اند.

وبگاه حکومتی ایلنا در گزارش خود از ازدهام ثبت نام کنندگان در این کارناوال، از خواب رفتن افراد در محوطه وزارت کشور تا خستگی افراد گزارش منتشر کرده است.

ازدحام کنندگان در وزارت کشور برای نشستن بر صندلی مجلس در حالی خود را کاندیدا می کنند که به خوبی می دانند شورای نگهبان برای قَلع و قَمع کردن کاندیداها اختیارات فراوانی دارد و همیشه از جانب ولی فقیه کارت سبز دریافت کرده است. این واقعیت در همه دوره های نمایش انتخاباتی برای همه بازیگران به اثبات رسیده است. بر هم زدن جلسات تبلیغاتی جناحهای رانده شده از قدرت که البته بدون شکاف به ولایت فقیه و شخص خامنه ای لَبیک گفته اند، نشان می دهد که در این نمایش حتی برای بسیاری از خودیها هم میدان مانور و بازی وجود ندارد.

برای باندهای جکومتی سهمگیری از قدرت مساله اصلی است و دست آورد آن برای مردم همان فقر و فلاکت و بی حقوقی همیشگی است.

 

نکته دیگر در نمایش پیش رو بازی رفسنجانی و باند او است که برای ثبت نقش خود در حیات رژیم خیز برداشته است. حرفهای حسن روحانی، از این باند، در روز سه شنبه اول دی ماه تاکیدی بر ضد دموکراتیک بودن این انتخابات و حکومتی بودن آن است. روحانی که وظیفه دولت خودش را برقراری امنیت برای کسانی که در چارچوب قانون اساسی فعالیت می کنند می داند تا کنون حتا جرعت اقدام عملی برای پایان حَصر سید حسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی و یا آزادی زندانیان هوادار این طیف نداشته است. روحانی ولایت فقیه را به عنوان سقف و خیمه ای در جامعه دانست و همه را به جمع شدن در زیر آن فراخواند. در زیر این سقف است که مجلس نشینیان آینده همه نامیده می شوند. اما برای همه مردم هر مجلسی در نظام ولایت فقیه به معنی بی حقوقی آنان است. این بی حقوقی را باید با تحریم فعال با صدای بلند فریاد زد.

 

 

 
 

 

بازگشت به صفحه نخست