فراسوی خبر یکشنبه 2 فروردین

 

خامنه ای و حسن روحانی سال جدید را با دروغ آغاز کردند.

 

زینت میرهاشمی

 

هنوز شوک دستمزد پایه تصویب شده بر سفره فقیرانه میلیونها کارگر و مزدبگیر تازگی خود را از دست نداده که  ولی فقیه و حسن روحانی با پیام نوروزی خود جهنمی بدتر از شرایط فعلی را نوید می دهند.

اعلام سال 94، به عنوان سال دولت و ملت، همدلی و هم زبانی از طرف ولی فقیه نشان دهنده بحران عظیمی است که سرتاپای ارکان رژیم را فرا گرفته است. از طرفی دیگر در پیام ولی فقیه اثر شعار مردم در قیامهای خیابانی اخیر، مرگ بر اصل ولایت فقیه دیده می شود. ولی فقیه در حالی همدلی را برای سال 94 آرزو می کند که خود او بیش از هر زمان دیگر منفور است. بدون شک میلیونها ایرانی در هنگام آغاز سال نو و در کنار سفره های هفت سین، سزنگونی وی و ازادی زندانیان سیاسی را آرزو کردند.

خامنه ای در پیام نوروزی خود دروغهای بزرگی گفت. حکومتی که در آن اختلاسهای کلان و دزدان دانه درشت بیشمار وجود دارد، عدالت قضایی و اقتصادی و ایمان و معنویت حرف پوچی است.

حسن روحانی که به زور می خواهد نرخ پایین تورم را به دیگران بقبولاند و خود را فاتح بحران تورم بداند، یک سری پیروزیهایی را در پرونده سال گذشته خود ردیف کرد که بیشتر جنبه شوخی داشت. واقعیتهای بازار و زندگی مردم عکس ادعاهای او را نشان می دهد. وی در صحبتهایش خروج از رکود اقتصادی، آغاز رونق اقتصادی، کاهش اتکا به نفت، افزایش صادرات و ... را از جمله موفقیتهایی دولت خود در سال 93 اعلام کرد. وی در نهایت این موفقیتها را مرهون پدیده موهوم به نام اقتصاد مقاومتی دانست که رهبرش توصیه کرده است.

روحانی  به طور آگاهانه فراموش کرد که از افزایش اعدام، شکنجه و آزار، نقض حقوق بشر، نقض حقوق زنان، افزایش تبعیض جنسیتی و.....صحبت کند. ولی فقیه و روحانی هر دو از مثل معروف چیزی که عیان است، چه حاجت به بیان است پیروی کردند. جامعه خود شاهد و ناظر سقوط فاجعه بار زندگی و شرایط ریست است.

 

 

 

بازگشت به صفحه نخست