فراسوی خبر ... چهارشنبه 2 اردیبهشت

"فکت شیت" روسیه، بلای جان تازه "نظام"

منصور امان

پروژه پنهان سازی شکست مُفتضحانه هسته ای "نظام" با هر روزی که از عُمر آن می گذرد، دُشوارتر می شود. گفته های یک مُذاکره کننده ارشد روسی در مُذاکرات اتُمی، تازه ترین ضربه ای است که به روایت سُست و آرایش شده حُکومت از توافُق لوزان وارد می آید و جمع کردن مُقدمه و موخره آن را نامُمکن تر می سازد.   

آقای سرگی ربابکوف، مُعاون وزارت روسیه، روز دوشنبه (31 فروردین)، مُفاد سند مُنتشر شده از سوی آمریکا پیرامون توافُق لوزان را تایید کرد و آن را مُنعکس کننده نتیجه مُذاکرات سویس دانست. وی تاکید کرد: "اطلاعات مُنتشر شده از سوی کاخ سفید در مورد جُزییات توافُق لوزان صحیح است. این فکت شیت مُشخص می کند که توافُق به دست آمده در لوزان در باره چه چیزی بوده است."

آقای علی خامنه ای و مُذاکره کنندگان تحت امر وی، پس از انتشار محورهای عقب نشینی "نظام" از سوی واشنگتُن، به گونه مُضحکی تلاش کردند آن را "برداشت شخصی" طرف آمریکایی جلوه دهند. همزمان، آنها سرسختانه از ارایه "برداشت عینی" خود از ماجرا طفره می روند.

آیت الله خامنه ای که ابتدا ترجیح داده بود با سُکوت از کنار لوزان عُبور کند و تنها پس از بالا گرفتن جدالها ناچار به پیوستن به معرکه گردید، اکنون تاکتیک خود را تغییر داده است. آنگونه که می نماید، او کوشش خود را بر این مُتمرکز ساخته که با گُفتار درمانی، زیرمجموعه خویش را آرام سازد و آنها را ساکت نگه دارد. در این راستا، وی در همان حال که از طریق بُلندگوی یک محفل عُمومی، با هدف سرگرم کردن نظامیها به آنها "آماده باش" می دهد، همزمان برای آسایش روانی آنان، به تُند و غلیظ کردن ادبیات خود علیه آمریکا روی آورده است.  

آنهایی که مشکوک هستند حمله های اغراق آمیز شفاهی آیت الله علی خامنه ای علیه طرفهای خارجی "نظام"، اغلب علامتی از عقب نشینی پنهانی صورت گرفته یا در حال انجام وی است، اکنون و پس از گفته های آقای ربابکوف می بایست گمانه خود را تایید شده یافته باشند.

به مُوازات این و روی یک ریل دیگر، آقای خامنه ای و نزدیکان وی تلاش می کنند با به میان کشیدن پای "مصلحت و امنیت نظام" به میدان مُناقشه، مُخالفان را راضی و یا مجبور به چشم پوشی از بالا زده شدن پرده پستوی محرمانه توافُقات هسته ای کنند.

با این وجود، ادامه درگیری پیرامون لوزان و باز شدن مُداوم میدانهای جدید نزاع، نشانه مُطمئنی از توانایی "رهبر" برای مُدیریت اوضاع نیست. بر این واقعیت، گذاشته شدن مساله بازرسی از مراکز و تاسیسات نظامی روی میز جدال و وارد شدن نظامی امنیتیها از این پنجره به حیاط خلوط "آقا"، گواهی می دهد. ترکش گفته های تردید آمیز یا انتقادی گوناگونی که در این زمینه طرح می شود، پیش از هر مقامی به آقای خامنه ای اصابت کرده و او را که صحنه گردان اصلی عقب نشینی در همه زمینه ها است، تضعیف می کند.

تاکتیک بلاهت بار آیت الله علی خامنه ای برای فرار ظاهری از سرکشیدن جام زهر و میانه بازی نمایشی، باند ولایت را به یک درگیری درونی آشکار کشانده است که نوک آن با هر بار باز شدن بیشتر نخ کلاف "فک شیت" امروز و "توافُق جامع" فردا، به گونه فزاینده ای به سمت او متوجه می شود.      

 

 

بازگشت به صفحه نخست