فراسوی خبر سه شنبه 2 تیر

 

بربریت رژیم در یورش وحشیانه به کارگران

زینت میرهاشمی

 

یورش وحشیانه و زخمی کردن کارگرانی که فقط برای دریافت مزدشان اعتراض می کنند، نهایت بیشرمی و دَدمنشی است. چگونه می توان حمله گارد ویژه ولایت فقیه به اعتراض کارگرانی که خواستار رسیدگی به شرایط کاری و دریافت 16 ماه حقوق معوقه خود هستند را توجیه کرد؟

پایوران رزیم حتا به قانون کار موجود عمل نمی کنند. نپرداختن مزد کارگران و قراردادن آنها در شرایط بلاتکلیفی، ارتجاعی ترین و ضد انسانی ترین نوع روابط کار است. این شیوه برخورد، مجبور به کار بدون مزذ کردن است. متاسفانه حکومت تمام قد حامی کلان سرمایه داران و نهادینه کردن برده واری در مورد نیروی کار است.

روز یکشنبه 31 خرداد، تجمع اعتراضی کارگران ذوب آهن اردبیل در برابر استانداری مورد یورش نیروهای گارد ویژه قرار گرفت و در نتیجه تعدادی از معترضان زخمی و به بیمارستان منتقل شدند. در رویدادی دیگر روز یکشنبه 31 خرداد، کارگران کارخانه فارسیت درود به تهران آمده و در برابر وزارت کار دست به تجمع اعتراضی زدند. این تجمع اعتراضی هم مورد یورش ماموران سرکوبگر قرار گرفت و 8 نفر از کارگران بازداشت شدند.

حرکتهای اعتراضی کارگران و مزدبگیران که بیس از هر زمان گسترده شده، از دو سو مورد تهاجم قرار می گیرد. از طرف کارفرما و مدیریت واحد تولیدی و از طرف حکومت.

مدیریت واحدهای تولیدی، با اخراج کارگران معترض، با قراردادهای کاری که از پیش روشن می کند که کارگر در صورت اعتراض اخراج خواهد شد و یا این که هنگام پایان قرارداد با او تسویه حساب نخواهد شد، نیروی کار را به سکوت اجباری در برابر بردگی خود وا می دارد. حکومت هم با کتک زدن، زندانی کردن و با حمله سرکوبگرانه به شیوه های استثمارگرانه سرمایه داران یاری می رساند. در چنین شرایطی برای کارگران راهی جز همبستگی و مبارزه متحد برای کسب حقوق خود وجود ندارد.

 

 

 

بازگشت به صفحه نخست