فراسوی خبر ....  پنجشنبه ۳ آبان

 

فرصت طلبی حسن روحانی در مورد قتل خاشقچی

زینت میرهاشمی

 

در فراسوی قتل خاشقچی، روزنامه نگار سعودی که به جای کنسولگری به قصاب خانه رفته بود، فرصتی برای عرض اندام بسیاری از حکومتها پیش آمده که در مخالفت با این جنایت به جای دفاع از موازین بدون اما و اگر حقوق بشر، خرده حسابهای خود را روی میز بگذارند. نمونه آن حسن روحانی است.

رژیم ولایت فقیه در درازای عمر ۴۰ ساله اش، قتلهای بی شماری از نوع قتل جمال خاشقچی انجام داده و بسیاری از این قتلها در کشورهای دیگر عملی شده است.  بر همین منظر حرفهای حسن روزحانی در روز چهارشنبه ۲ مهر در رابطه با قتل این روزنامه نگار عرب، نهایت بی شرمی، شیادی و فرصت طلبی است.

زیرا وی در تمامی دوران چهل ساله عمر حکومت از جمله پایوران کلیدی و تصمیم گیرنده بوده و در نتیجه وی باید در برابر  قتلهایی که توسط آتش به اختیاران یا لباس شخصیها و سربازان گمنام امام در داخل و خارج از ایران انجام شده است، پاسخگو باشد. وی و هر پایور دیگر رژیم با سکوت خود و بازنکردن پرونده قتلهای فجیع، در تمامی جنایتهای ۴۰ ساله شریک هستند.

خواست خانواده ها و مردم ایران، بازبینی این قتلها، معرفی و محاکمه آمران و عاملان آن در دادگاهی بی طرف بین المللی است. بنابرین تا روزی که این خواسته روی میز است حسن روحانی و پایوران ریز و درشت رژیم مانند صادق لاریجانی، صلاحیت موضع گیری بر سر این گونه قتلهای ضد بشری ندارند. زیرا خود استاد این گونه سر به نیست کردنها بوده و به قول معروف این کاره هستند.

 

اعدام و ترور مخالفان از طرف هر حکومت و فردی که انجام شود محکوم است و باید توسط نهادهای بین المللی رسیدگی شود تا این گونه فجایع تکرار نشود. در فراسوی این رویداد پر سر و صدا و حتا تبعیض آمیز در رسانه ای شدن آن، حرفهای فرصت طلبانه حسن روحانی را مروری می کنیم.

 حسن روحانی قتل این روزنامه نگار منتقد را آزمایش و امتحان بزرگ برای همه کشورهای جهان دانست. درست از این نظر است که متاسفانه در برابر قتلهایی که رژیم ولایت فقیه انجام داده، کشورهای جهان به خاطر منافع اقتصادی و سیاست مماشات با رژیم، چشمشان را بستند. به همین دلیل خامنه ای به خودش جرات می دهد همچنان دست آتش به اختیاران را برای سربه نیست کردن مخالفان باز گذارد.

با توجه به حجم فراسو، فقط چند مورد قتلهایی شبیه خاشقچی، قتل با ضربات چاقو، تصادف خودرو، تزریق پتاسیم به منظور شبیه سازی سکته قلبی، که توسط رژیم ولایت فقیه که حسن روحانی هم رئیس جمهور آن است بر می شمارم:

پیروز دوانی، سیروس الهی، داریوش فروهر، پروانه فروهر (اسکندری)، محمد جعفر پوینده، محمد مختاری، سعید سیرجانی، زهرا کاظمی، و... در داخل ایران و فریدون فرخزاد، شاهپور بختیار، کاظم رجوی، حسین نقدی، زهرا رجبی، عبدالرحمن قاسملو، شرافکندی، دهکردی و.... در خارج از مرزهای ایران

این قتلها به دستور مقامات بلند پایه رژیم جمهوری اسلامی در ایران و کشورهای فرانسه، آلمان، سوئیس، اطریش و... انجام شده است. آمران و عاملان بخشی از این قتلها با پیگری خانواده های آنها در دادگاه کشور آلمان محکوم شده و زیر پیگرد بین المللی هستند. دادگاه مربوط به ترور در رستوران میکونوس، پایوران رژیم را آمر در قتل مبارزان کرد معرفی کرد.

پس باید به حسن روحانی که خودش را به حماقت زده و تصور نمی کرده که در دنیای امروز و در قرن جدید شاهد این چنین قتل سازمان یافته ای باشد گفت؛ قتل فرشید هکی، که در همین چند روز پیش انفاق افتاده، قتل  و یا ربودن هاشم خواستار، معلم بازنشسته و عضو کانون صنفی معلمان در روز سه شنبه اول آبان نه متعلق به دنیای گذشته که در چند روز پیش اتفاق افتاد.

 
 

 

بازگشت به صفحه نخست