فراسوی خبر .... پنجشنبه ۳ خرداد

 

پاسخ مردم به خیال بافی خامنه ای

زینت میرهاشمی

 

روز چهارشنبه دوم خرداد، ولی فقیه در واکنش به ۱۲ خواسته دولت آمریکا از حکومت ایران که از طرف وزیر خارجه آمریکا در روز دوشنبه ۳۱ اردیبهشت اعلام شد، حرفهای خود را به عنوان تجربه در ۶ ماده جمعبندی کرد. وزیر خارجه آمریکا چه گفت و واکنش خامنه ای و روحانی در برابر آن چیست؟ صرف نظر از ماهیت و جایگاه دو طرف، نیروی سومی وجود دارد که در میانه این دعوا حرف خود را دارد و تا آن جا که به جدال اتمی مربوط می شود، هرگز زیر بار انرژی اتمی حق مسلم ماست نرفته و در مقابل آن شعار زندگی انسانی حق مسلم ماست را طرح کرده و البته حرفهای دیگر را هم از دیماه سال ۹۶ تاکنون در کف خیابان بیان کرده است.

 

جایگاه وزیر خارجه آمریکا و وابستگی طبقاتی ترامپ به انحصارات بزرگ و نقش امپریالیسم در منطقه که تاکنون در جهت تقویت نیروهای ارتجاعی بنیادگرا به شمول رژیم ولایت فقیه بوده روشن است.  ما تا کنون شاهد ۴ دهه مماشات و سازش با جمهوری اسلامی و فرش قرمز پهن کردن برای سران آن و بستن چشم به روی نقض حقوق بشر، نقض حقوق کار و نهادینه شدن فقر و برده داری در ایران بوده ایم.

دفاع رژیم از نیروهای تروریستی در منطقه، هزینه کردن پول مردم ایران برای سوخت رسانی به تنور جنگی بشار اسد، حمایت از حشدالشعبی در عراق و کمک مالی و تسلیحاتی به حوثیها از جمله مواردی است که بارها مردم ایران علیه آن فریاد زده اند و اکنون این مسایل در خواسته های ۱۲ گانه دولت آمریکا گنجانده شده است.

با تاکید بر این که تغییر رژیم ولایت فقیه تنها به دست توانای مردم ایران صورت خواهد گرفت و تا روزی که رژیم بر جاست خطر سازش و مصالحه بر سر منافع مردم پابرجاست، می توان شرایط جامعه ایران که از هر گوشه آن آتشی علیه تمامیت رژیم سر برآورده است را دید. این شرایطی که بر خیال بافیهای ۶ ماده ای خامنه ای خط بطلان می کشد.

خامنه ای در جمعبندی ۶ ماده ای خود، نظام حاکم بر ایران را فاتح دوره پسا برجام یا فاتح اثرات تحریمها و دشمنان را شکست خورده می داند.

وی شرایط برجام شکست خورده را خبر جدیدی نمی داند و مدعی می شود: همه این توطئه ها هم شکست خواهد خورده، شما جمهوری اسلامی را مقایسه کنید که بعد از ۴۰ سال با توانائیهای گوناگون دارد حرکت می کند و پیش می رود..

اکنون همین پیش رفتن است که به موضع روز تبدیل شده است و همه در انتظار پرش از نرمش قهرمانانه به سمت لغزش قهرمانانه و پذیرفتن ۱۲ خواسته آمریکا هستند.

دست کشیدن از تولید انبوه موشک، قطع کمکهای مالی و نظامی به تروریستها، دست کشیدن از مداخله در کشورهای دیگر، آزاد کردن زندانیان سیاسی و رعایت حقوق بشر و هزینه کردن ثروت مردم برای مردم جهت از بین بردن فقر و بی خانمانی و ....خواسته های مردم ایران بوده که اکنون دولت آمریکا به برخی از آنها اذعان می کند.

تجمع کارگران سهام دار معدن کرومیت در کرمان، تجمع اعتراضی کارگران سد لرستان، تجمع اعتراضی کارگران شهرداری آبادان، تجمعهای غارت شدگان، اعتراض سراسری و همزمان کامیونداران در بیش از ۹۰ شهر که در طی چند روز گذشته جریان داشته ، نشان دهنده شرایطی است که از آبستنی حوادث، گذشته و هر روز در حال زایش و خلق رویدادهایی است که سرنوشت رژیم را تعیین خواهد کرد.  

 
 

 

بازگشت به صفحه نخست