فراسوی خبر شنبه ۳ شهریور

 

مردم سودی از بسته اتحادیه اروپا نخواهند برد

زینت میرهاشمی

 

در حالی که رژیم ولایت فقیه به دلیل تامین مالی حزب الله لبنان، حوثیهای یمن، بشار اسد و... تاکنون حاضر به امضای معاهده گروه ویژه اقدام مالی (مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم) نشده است، در حالی که بیشتر ثروت مردم ایران توسط سپاه قدس، بخش تروریستی سپاه پاسداران، برای امنیت امپراتوری خامنه ای و دیکتاتوری مذهبی حاکم بر ایران هزینه می شود، از آن جایی که خشونت در داخل و تروریسم در خارج ساختار رژیم را تشکیل می دهد، بسته اتحادیه اروپا نه خدمت به مردم ایران بلکه خدمت به تقویت رژیم خواهد بود.

در حالی که شرکتهای طرف قرارداد با رژیم، به دلیل تحریمهای ایالات متحده قراردادهای خود را لغو می کنند، کمیسیون اتحادیه اروپا خبر از تصویب بسته حمایتی ۱۸ میلیون یورویی به رژیم داد. هدف از ارائه این کمک که بخشی از بودجه ۵۰ میلیون یورویی اختصاص داده شده به این امر است، چنین است:

حمایت از فعالیتهای بخش خصوصی، کمک فنی به سازمان توسعه و تجارت ایران، حمایت فنی در زمینه چالشهای محیط زیستی و حمایت برای کاهش آسیب مواد مخدر ...

اهدافی که برای این بسته حمایتی بر شمرده است بر همه روشن است که نه تنها به بهبود زندگی و معیشت مردم کمک نخواهد شد بلکه جیب رانت خواران و پایوران فاسد حکومت را پرتر خواهد کرد.

شرکتها و صنایعی که امروزه مشکل اساسی دارند و زندگی مردم را دچار بحران کرده اند همانهایی هستند که در بذل و بخششهای دولت به خودیها واگذار شده است. به خاطر همین است که بخش خصوصی در ایران خصولتی نامیده می شود.

شرکت نیشکر هفت تپه و عدم پرداخت ماهها حقوق به کارگران یکی از این نمونه ها است. گرفتن شریانهای اقتصادی دست سپاه پاسداران و وابستگان آنچنان گندش در آمده که در ماه گذشته رئیس دفتر روحانی خبر از واگذاری بنگاههای اقتصادی سپاه و ارتش به بخش خصوصی را داد. می توان تصور کرد که این واگذاری چه نوع بخش خصوصی را تولید خواهد کرد.

در مورد حمایت از محیط زیست، حرف بسیار مسخره است. وجود بی شمار فعالان محیط زیست در زندان، پوچی استدلال بسته اتحادیه اروپا را بر ملا می کند.

از همه مهمتر این که حکومتی که چه از طرف مردم و چه از زبان و آمار حکومتگران به اختلاسگری، دزدی، فساد و... شهره است چگونه می تواند میلیونها پول را خرج این اهداف کند. اگر این اهداف برای رژیم مهم بود یا مردم برایش مهم بودند مگر ثروت ملی کم وجود دارد که از اتحادیه اروپا گدایی کند. چه تضمیمی اتحادیه اروپا می تواند بدهد که این پول در خدمت سرکوبگری و تروریسم هزینه نشود.

صحبتهای اسحاق جهانگیری در میانه جنگ و دعوای باندهای حکومتی گواه شرایط روز از زبان خودشان است. اسحاق جهانگیری معاون روحانی، گفت: متاسفانه فساد به برخی از مسئولان بالایی کشور رسیده است ... برخی مسئولان کشور را به فساد آلوده کردند. شعار کارگر هفت تپه مبنی خاک بر سر همه مسئولان بی لیاقت، وضعیت حکومتی را نشان می دهد که اتحادیه اروپا به آن کمک مالی می کند.   

 
 

 

بازگشت به صفحه نخست