فراسوی خبر یکشنبه 3 خرداد

 

نسخه خامنه ای برای بحران لاعلاج

زینت میرهاشمی

 

در حالی که طرح بازبینی توافق هسته ای مصوب مجالس سنا و نمایندگان آمریکا با امضای بارک اوباما تبدیل به قانونی برای اجرا شد، خامنه ای و کارگردانان مذاکرات هسته ای همچنان توافقهای تا کنونی را آن طور که دوست دارند تفسیر و تحلیل می کنند. بر اساس قانونی شدن طرح کنگره آمریکا، اجرایی شدن توافق و برداشتن تحریمها تنها در اختیار ریاست جمهور آمریکا نخواهد بود و نیاز به بازبینی کنگره دارد.

مساله بازدید آژانس ار مراکز هسته ای بدون اطلاع قبلی (پروتکل الحاقی) که از موارد پایه ای توافق لوزان است، همچنان به موضوع مشاجره باندهای حکومتی تبدیل شده است.

برخی از باندها بازرسیهای سر زده را امری ناموسی و خط قرمز قلمداد کرده و طرف مقابل را متهم به سازش می کنند.

روز شنبه 2 خرداد، سرکرده هوافضای سپاه پاسداران در مورد بازرسیهای سر زده گفت؛ بازرسی تحت هر عنوانی در حکم جاسوسی است و پاسخ آن سرب داغ است. 

نسخه خامنه ای برای علاج بحران نشان دهنده شکاف کنونی و ناتوانی وی در مدیریت شرایط بعد از جام زهر است.

خامنه ای که این روزها به طور مرتب از کلمات بصیرت و عزم استفاده می کند، روز شنبه 2 خرداد اعلام کرد که: هر حنجره ای که در جهت اختلاف افکنی کار کند، بلند گوی دشمن است. وی برای بحران لاعلاج نسخه پیچی می کند و می گوید: مبادا فریاد اختلاف سر دهند و بلندگوی دشمنان اسلام و قران شوند. حرفهای خامنه ای جهت مهار جدالهای حکومتی، فقط حنجره های باندهای درونی قدرت را پنهان می کند تا در لحظه مناسب به کار گرفته شود.

 

 

 

 

بازگشت به صفحه نخست