فراسوی خبر آدینه 3 اردیبهشت

 

از کرامات شیخ حسن روحانی، ویران کردن کسب و کار بهاییان

زینت میرهاشمی

 

تشکیل یک نیروی سرکوبگر مخفی موسوم به گشت اخلاقی نامحسوس که وظیفه آن مثل بقیه ارگانهای نظامی و انتظامی رژیم، سرکوب مردم و به خصوص زنان و جوانان است، فرصتی برای حسن روحانی به وجود آورده تا مزورانه مدعی "کرامت انسانی" شود.

حسن روحانی در پایان سفر به استان سمنان در این مورد گفت: کرامت انسانی را خدا به انسانها داده و این کرامت مقدم بر دین است؛ کرامت همه باید حفظ شود. او در جلسه هیات دولت گفت: آزادی مردم به غیر از قانون با هیچ چیز دیگری محدود نمی شود. نکته مهم در سخن پراکنیهای او مساله قانون است. درست در مورد همین نکته مهم است که روحانی حقیقت را بیان نمی کند.

 

مهمترین قانون در نظام جمهوری اسلامی "ولایت مطلقه فقیه" است. بر اساس این اصل یک استبداد دینی بر مردم ایران حاکم شده که سرکوبی و تبعیض، بی حقوقی و پایمال شدن کرامت مردم از عملکردهای روزانه اصل ولایت فقیه است. هر قانون دیگر در جمهوری اسلامی نباید با اصل ولایت فقیه و حکومت دینی در تناقص باشد.

بر اساس همین اصل و اختیارات ولی فقیه بود که خمینی فرمان کشتار هزاران هزار زندانی سیاسی را صادر کرد. بر طبق همین قانون کهریزک خون آلود شد. بر اساس همین قانون است که حجاب اجباری بر زنان تحمیل می شود. و بر اساس همین قانون است که بهاییان ایران از هرگونه حقوقی محروم می شوند.

در روزی که روحانی مدعی کرامت انسانی شد، مغازه های بهاییان در قایم شهر پلمپ شد. سکوت روحانی در مورد این اقدام نیروهای سرکوبگر و عدم توجه به نامه ۵۴ تن از تجار و اقتصاددانان شناخته شده از سراسر جهان که خواستار پایان دادن به آزار و اذیت و تبعیض علیه بهائیان در ایران شدند، نمونه کوچکی از کرامات شیخ حسن است.

 

 
 

 

بازگشت به صفحه نخست