فراسوی خبر ... پنجشنبه ۴ مرداد

روحانی در نقش محمد رضا شاه

زینت میرهاشمی

 

حرکتهای اعتراضی غارت شدگان توسط نهادهای مجوز دار بانک مرکزی در گوشه و کنار ایران و تداوم اعتصاب کامیونداران در بسیاری از شهرهای ایران که از روز اول مرداد آغاز شده است، فوران خشم انباشت شده در برابر  رژیمی است که نه می خواهد و نه می تواند به خواستهای اقشار گوناگون مردم پاسخ دهد.

ستیز آرام ناپذیر بین مردم با حکومت، شدت گیری تضادهای درون حکومت، مسابقه باندهای درون رژیم برای مقصر معرفی کردن باند رقیب، احتمال جا به جایی مهره های دولت روحانی و بالاخره حرفهای خامنه ای که عامل اصلی همه بحرانها را آمریکا معرفی می کند، یادآور رویدادهای ماههای آخر حکومت محمد رضا شاه که نخست وزیران و وزرا به طور مرتب عوض می شدند، است.

در حالی که جنبشهای مردمی در کف خیابان تمامیت رژیم را هدف خشم خود قرار داده، رفتن سیف و آمدن همتی مشکلی را حل نخواهد کرد. رژیم ولایت فقیه، آشیانه دزدان، فاسدان، رانت خواران و باندهای مافیایی است که در مکتب آنها فقط چپاولگری معنای اقتصاد می دهد.

سیف، رئیس بانک مرکزی رژیم به دلیل انتقال میلیونها دلار به سپاه پاسداران در لیست تحریم خزانه داری آمریکا قرار داشت.  مساله تغییرات در کابینه روحانی با رفتن سیف و آمدن همتی در مقام رئیس بانک مرکزی کلید خورد. این جا به جایی چندین دلیل متفاوت می تواند داشته باشد. مهمترین دلیل آن، تنفر مردم نسبت به او که با شعارهای مرک بر سیف مشخص می شد، نقش او در انتقال پول به سپاه پاسداران و نقش فعال در تولید بحران ارزی کشور است. حکومت تلاش می کند که امید به بهبود وضع موجود را در میان مردم افزایش دهد و از گسترش قیامها و اعتراضها جلوگیری کند. یکی از راهها همین تعویض وزرا و یا مسئولان است. سیف یا همتی، هر دو از یک قماشند. شعار مردمی دیگه تمومه ماجرا بر همین موضوع تاکید می کرد.  

 
 

 

بازگشت به صفحه نخست