فراسوی خبر چهارشنبه 4 فروردین 94

 

پس لرزه های جام زهر، رویارویی حامنه ای و روحانی

زینت میرهاشمی

 

برآمد نمایش انتخاباتی و تن دادن به رقابت حداقلی بین باندهای حکومتی، ترکیبی را برای مجلسین رژیم رقم زد که می توان آن را محصول دوره پسا برجام و یک تحمیل جدید به ولی فقیه دانست.

پیام نوروزی حسن روحانی و پاسخ تند خامنه ای به آن در مشهد، سخن پراکنیهای مدافعان دو طرف، مانند سخنان نهاوندیان رییس دفتر روحانی در رابطه با اقتصاد مقاومتی، اظهار نظر حسین نقوی حسینی، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس پیرامون برجام 2 و 3 و حرفهای محسن رضایی، بازتابی از وضعیت تلخ و آشفته خامنه ای در پی نوشیدن جام زهر است. در عین حال اثرات دیگر عقب نشینی خامنه ای در پروژه هسته ای برای خلیفه ارتجاع به کابوس دوم پس از کابوس فتنه تبدیل و سبب آن شده که خامنه ای با تمام توان در مقابل زیاده خواهی های باند روحانی ایستادگی کند.

 

خامنه ای بار دیگر دم از اقتصاد مقاومتی زد و امسال را سال اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل نامید. حسن روحانی روز سه شنبه 3 فروردین، از تعامل سازنده با دنیا در رابطه با اقتصاد مقاومتی حرف زد. تعامل سازنده اسم رمز اقدامی است که خامنه ای در مشهد نسبت به آن هشدار داد.

از سویی دیگر پاسدار جزایری تاکید کرد که مخاطب اصلی ولی فقیه دولت است و اگر مذاکره و تعامل با آمریکا چاره ساز بود، مشکل کشورهای دیگر حل شده بود.

حسن روحانی پس از برجام و دستیابی به ترکیب جدید برای باند میانه حاکمیت در مجلسین رژیم در صدد است تا با طرح برجام 2 شراکت خود در باند قدرت و ثروت را بازگشت ناپذیر کرده و این موقعیت را سکوی پرش برای تعامل با آمریکا، عضویت در سازمان جهانی تجارت، دعوت سرمایه داران خارجی برای سرمایه گذاری در پروژه های میلیاردی و....کند و خامنه ای برای جلوگیری از طی شدن همین مسیر به صراحت رییس دستگاه اجرایی ولایت را مورد حمله قرار می دهد.

 

 
 

 

بازگشت به صفحه نخست