فراسوی خبر آدینه 4 تیر

سیاست جهاد و شمشیر در سراسر جهان

زینت میرهاشمی

 

جان بسیاری از زندانیان سیاسی اعتصاب کننده در خطر است. زندانیان مقاومی که از اعتصاب غذا به عنوان آخرین حَربه اعتراض به شرایط موجود و در برابر وحشیگریهای حکومت استفاده می کنند، به دلیل عدم رسیدگی و بی توجهی، خطر مرگ آنها را تهدید می کند.

در شرایطی که فعالان کارگری، معلمان، مدافعان حقوق کودکان و زنان، دگراندیشان و مخالفان ارتجاع در زندان به سر می برند، حسن روحانی بی شرمانه  دم از آزادی مطبوعات و رسانه ها می زند و به آن افتخار می کند.  

همزمان بیانیه قاسم سلیمانی در رابطه با بحرین همراه با موضع گیری حسین سلامی، جانشین سرکرده کل سپاه پاسداران با تاکید بر منطق جهاد و شمشیر،  تاکیدی بر ادامه صدور تروریسم به کشورهای دیگر است. پاسدار سلامی در برابر همه آنهایی که دلشان را به تغییر شرایط پسابرجام خوش کرده اند گفت:هرگز نمی خواهیم به یک کشور عادی در نظم جهانی تبدیل شویم. نجات همه جوانان حتی جوانان غربی رسالت ماست.. وی نقشه راه را در منطق جهاد و شمشیر ترسیم کرد.

حرفهای خامنه ای در روز چهارشنبه 2 تیر پیرامون سرکوب خونین قیام 30خرداد 88، وجه داخلی سیاست جهاد و شمشیر را نشان داد. خلیفه ارتجاع که کابوس قیامهای سال 88 او را رها نمی کند روز چهارشنبه گفت: در شرایط فتنه همچون قضایای سال 88، نباید سخن، سکوت، اقدام و حتی نوع نگرش، موجب تقویت فتنه شود. خامنه ای حتا از سکوت در برابر قیام مردمی هم وحشت دارد.  

 
 

 

بازگشت به صفحه نخست