فراسوی خبر ... شنبه ۵ آبان

 

به جیب خالی کولبران هم رحم نمی کنند

زینت میرهاشمی

 

دزدان دانه درشت و برادران قاچاقچی، اختلاس گران، رانت خوارها و جیره خواران حکومتی، در زیر سایه پر برکت رژیم با سرکوب کولبران به بهانه جلوگیری از ورود کالاهای قاچاق، حسابی خوش می گذرانند و از خانه خرابی مردم، برای خودشان کاخ می سازند.

کولبران در گذر زمان و در زیر بار سنگین فقر و تنگدستی شغل دیرینه باربری را در قرن بیست و یکم، قرن رشد تکنولوژیهای پیشرفته، نه تنها دوباره احیا کردند بلکه جان شان را هم با آن پیوند زدند. شغل کولبری که دستاورد نفرت انگیز رژیم ولایت فقیه است به برکت همین رژیم از جمله پر خطرترین شغلها است که البته از جانب رژیم به رسمت شناخته نمی شود.

رژیمی که ثروتهای مردم را برای ساختن موشک و کمک به تروریستها بر باد می دهد بعد از گذشت سه دهه از جنگ هنوز برای مین روبی، عملی انجام نداده است. مردم شهرهای استانهای کردستان همچنان با خطر رفتن روی مین روبر هستند. قربانی این مینها همچنان کودکانی هستند که برای بازی طعمه مین می شوند. تا کنون کولبران زیادی در حین عبور از مرز گرفتار مین شده و پاهای خودشان را از دست داده اند. رژیم که مسئول مین زدایی است نه تنها هیچ اقدامی جدی نمی کند بلکه از کولبرانی که طعمه مین می شوند، جریمه دریافت می کند. این در حالی است که کولبران بیمه ای پولی برای درمان بعد از حادثه را هم ندارند چه رسد به پرداخت جریمه.

رژیم با بستن مرزها و شلیک به کولبران، عملا مرگ و نیستی در پی فقر را به آنها تحمیل می کند. یکی از راههای سرکوب کولبران، جریمه نقدی کردن آنها است.

برای نمونه: ۱۵ کولبر اهل سردشت توسط بیدادگاه انقلاب سردشت به اتهام حمل بار قاچاق به زندان و پرداخت جریمه نقدی محکوم شدند. حبس و جریمه های چند میلیونی این کولبران، نهایت بی شرمی حکومتی است که چیزی جر فقر برای مردم به ارمغان نیاورده است.

۱- شورش پادرشی٫ کمال علیزادە و جمال رحیمی هر یک بە پرداخت  یازده میلیون و پانصد و بیست هزار تومان جزای نقدی و تحمل ١٠ ماه حبس تعزیری،

 ٢ـ رضا صحرانورد، فرزند محمدرضا، زانیار حاجی خلانی، مصطفی عزیززاده، صدیق فقه حسن‌ پور و محمد رحیمی هر یک بە پرداخت هفت میلیون و ششصد و چهل هزار تومان جزای نقدی و هشت ماه حبس تعزیری،

۳ - لقمان آتش رک، بە پرداخت هفت میلیون و ششصد و هشتاد هزار تومان جزای نقدی و تحمل هشت ماه حبس تعزیری،

٤ـ امید و یوسف قربانی‌زاده، کیوان اله مرادی، زانیار زارعی و صابر یحیی‌پور ، هر یک به پرداخت پنج میلیون و دویست و هشتاد هزار تومان جزای نقدی و شش ماه حبس تعزیری،

۵ـ صدیق ژاله، بە پرداخت هفت میلیون و دویست هزار تومان جزای نقدی و شش ماه حبس تعزیری محکوم شدە اند.

در شهرهایی که هیچ شغل و فرصتهای رشد و کار برای مردم نیست، بستن مرزها و قطع درآمد مردم محل، بدون توسعه پایدار و ایجاد فرصتهای برابر شغلی، فرو بردن هر چه بیشتر مردم به چاله فقر است. چاله فقری که نصیب کولبران شده است همان ترکشهای اقتصاد مقاومتی خلیفه ارتجاع است که از کردستان، سیستان و بلوچستان تا همه ایران برای مردم پرتاب شده است.

تنها راه رهایی از این چاله های ساخت رژیم ولایت فقیه، سرنگونی آن است.

 
 

 

بازگشت به صفحه نخست