فراسوی خبر... شنبه ۵ خرداد

 

اعتصاب گسترده کامیونداران نمایشی از قدرت مردم

زینت میرهاشمی

 

در حالی که ابلاغیه تهدید آمیز شرکت ملی بخش فرآورده های نفتی در اصفهان برای پایان یافتن اعتصاب رانندگان کارساز نبوده، ورود سپاه پاسداران برای درهم شکستن اعتصاب گسترده کامیونداران، نشانه ضعف حکومت در مقابل مقاومت کامیونداران معترض است.

اعتصاب رانندگان کامیون که از روز سه شنبه اول خرداد در بسیاری از شهرهای ایران آغاز شد تا روز آدینه ۴ خرداد ادامه یافت و مورد حمایت سریع و همگانی بسیاری از کامیونداران در شهرهای مختلف قرار گرفت. تا زمان نوشتن این فراسو بر طبق داده های خبری در رسانه های جمعی، اعتصاب  کامیونداران به حدود ۱۷۰ شهر در ۲۹ استان گسترش یافته است.

 

اعتراض کامیونداران واکنشی بر حق در برابر شرایط ظالمانه ای است که بر کار و زندگی آنها پنجه انداخته است. جمله نوشته شده بر یکی از بنرهای کامیونداران مبنی بر حق گرفتنی است، دادنی نیست در عمل با حرکت متحد، عبور از شرایط تحمیل شده با نام اقتصاد مقاومتی و تحمیل ریاضت کشی را در دستور کار قرار داده است.

همبستگی و تداوم اعتراض کامیونداران به واکنش وزارت راه و شهرسازی منجر شد. سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای در برابر گسترده شدن اعتصاب کامیونداران اعلام کرد که کرایه رانندگان کامیون از روز شنبه تا سقف ۲۰ درصد اضافه خواهد شد.

با توجه با کاهش ارزش ریال و بحران اقتصادی موجود که نتیجه بلافصل آن صعود قیمتها است، اضافه کردن ۲۰ درصدی کرایه ها تاثیری بر وضعیت زندگی و معاش کامیونداران نخواهد داشت. همراه با بالا رفتن نرخ تورم این افزایش اگر چه موفقیتی برای کامیونداران خواهد بود اما مشکلی را درمان نخواهد کرد.

اعتراضهای نیروهای کار که هر روزه بر بستر بی عدالتیهای موجود در جامعه و سیاستها و عملکردهای ضد مردمی رژیم شکل می گیرد، از شهری به شهر دیگر، از استانی به استان دیگر امتداد خواهد یافت. جنبشها، قیامها، خیزشها و اعتراضهایی که پیکر رژیم را هر چه بیشتر فرسوده خواهد کرد.

 
 

 

بازگشت به صفحه نخست