فراسوی خبر... یکشنبه ۵ اردیبهشت

سورچرانی میلیاردی عماد مُغنیه؛ فُقرا پای صندوق بیایند!

منصور امان

هزینه حُکمرانی رژیم جمهوری اسلامی برای مردُم ایران ۲.۶ میلیارد دُلار بیشتر شده است. این صورت حساب تازه ای است که سورچرانی خونین نظام ولایت فقیه در لُبنان و عربستان، در دامن کارورزان فقیر، جوانان بیکار، حُقوق نگرفته ها، اخراج شده ها، حاشیه نشینها، دستفروشها و کولبرها گذاشته است.  

دادگاه عالی آمریکا هفته گذشته رژیم جمهوری اسلامی را به دلیل سازماندهی دو انفجار مرگبار در بیروت - لُبنان و خُبر - عربستان سعودی به پرداخت ۲.۶ میلیارد دُلار غرامت به بیش از هزار بازمانده قُربانیان محکوم کرد. مبلغ هنگُفت مزبور از حساب بانک مرکزی "نظام" در نیویورک به گونه مُستقیم برداشت و به خانواده قُربانیان پرداخت خواهد شد.

حاکمان کشور که توانسته بودند با صرف ده ها میلیون دُلار هزینه، این پرونده را بیش از یک دهه به مراحل مُختلف رسیدگی قضایی بکشانند و از تصمیم گیری در باره آن جلوگیری کنند، اینک با بُهت زدگی و شوک با رای نهایی دادگاه روبرو شده اند. آنها به ویژه روی تخفیفهای احتمالی حاصل از سر کشیدن "جام زهر" هسته ای حساب باز کرده بودند؛ مُحاسبه ای که اشتباه درآمدن آن، یک ضربه دوچندان برای "نظام" به شمار می آید.  

مسوولان این خسارت کلان اکنون برای جا خالی دادن از نقد و پُرسش زیان دیدگان اصلی، فرار به جلو را پیشه کرده اند و در کنار صحنه واقعی، به معرکه گیری علیه سیستم قضایی آمریکا و مُتهم کردن دولت این کشور پرداخته اند. هدر دهندگان ثروت مردُم ایران، برای رد گُم کردن به گونه ریشخندآمیزی به جلد مُدعی درآمده اند و "غارت و دُزدی اموال ملت" را غرغره می کنند.

بی تردید هنگامی که رهبران جمهوری اسلامی کامیونهای مملو از مواد انفجاری را زیر مراکز "شیطان بُزُرگ" در بیروت و خُبر مُنفجر می کردند، از پیامدهای خسارت بار اعمال خود بی خبر نبودند، اما آنها پیش از نگاه به سود و زیان کشور و مردُمان آن، به منفعت باقی ماندن در قُدرت مُتعهد بوده و هستند.  

هم از این روست که آقای مُحسن رفیق دوست، سرکرده سپاه پاسداران در زمان انفجارهای تروریستی مزبور، سینه جلو می دهد: "آن مواد منفجره ای که با آن ایدیولوژی ترکیب شد و در مقر تفنگدارهای دریایی چهارصد افسر و درجه دار و سرباز را یک مرتبه به جهنم فرستاد، هم تی ان تی اش مال ایران بود و هم ایدیولوژی اش."

همین "ایدیولوژی" یا به بیان روشن تر، "ثروت و قُدرت مُقدس" است که آقای ظریف، وزیر خارجه مُلاها، را بی اعتنا به در جریان بودن دادرسی پرونده انفجارها به پای گور عماد مُغنیه، یک از رهبران حزب الله لُبنان و سرکرده عملیات تروریستی مزبور، می کشاند و به خطابه خوانی و وجد می آورد.

آقای ظریف اما تنها عُضو کابینه آقای روحانی نیست که در "عقبه استراتژیک نظام" تمرین "اعتدال" کرده است. پاسدار حُسین دهقان، وزیر کنونی دفاع نیز می تواند به سرکردگی خود بر نیروهای سپاه پاسداران به لُبنان و زیر مجموعه بومی آن، حزب الله، در هنگام انفجار پایگاه آمریکایی استناد کند.    

نه فقط اکنون، رژیم ولایت فقیه با ریخت و پاش بیهوده هسته ای، خرج ثروت کشور به پای بشار اسد، فساد حُکومتی و دُزدیهای کلان و جز آن نشان داده است که وجودش سراسر زیان برای کشور و مردُم است. بدون پایان دادن به این حُکمرانی غیرعقلانی و کوته بینانه، غرامت ۲.۶ میلیارد دُلاری آخرین خسارتی نخواهد ماند که "نظام" بر سر جامعه خراب می کند.

 

 

بازگشت به صفحه نخست