فراسوی خبر چهارشنبه 5 خرداد

 

 

وظیفه خبرگان ملاها، حفاظت از ولایت خلیفه

زینت میرهاشمی

 

گزینش احمد جنتی به ریاست مجلس خبرگان، بار دیگر بر نمایشی بودن هر گونه انتخاباتی در رژیم ولایت فقیه مهر تاکید گذاشت. تنفر از سه دایناسور معروف؛ محمد تقی مصباح یزدی، محمد یزدی و احمد جنتی منجر به ناکامی هر سه تن از ورود به مجلس خبرگان شد. اما با دخالت حجازی که مسئول امنیت بیت خامنه ای است، احمد جنتی در آخر لیست جاگذاری شد. اکنون وی از ردیف آخر به صندلی ریاست پرتاب شد.

در حالی که تنها وظیفه مجلس خبرگان نطارت بر اعمال ولی فقیه و نهادهای تحت امر او و انتخاب ولی فقیه در صورت لزوم است، خامنه ای این وظایف را دور زده و در پیام خود به جلسه افتتاحیه این مجلس، مسئولیت این نهاد را حراست دقیق و همه‌ جانبه از هویت اسلامی و انقلابی نظام حاکم بر کشور دانست. وی در پیام خود که در تاریخ اول خرداد صادر شده و در جلسه روز سه شنبه 4 خرداد خوانده شد، برای شیوخ حاضر در اجلاس به شمول رفسنجانی و روحانی روشن کرد که نظارت بی نظارت!

این موضوع را احمد جنتی پس از آن که بر صندلی ریاست تکیه زد این گونه بیان کرد: ولایت فقیه همان ولایت رسول ‌الله است و امیدواریم زیر سایه مقام معظم رهبری بتوانیم کاری کنیم که هم خدا، هم مقام معظم رهبری و هم مردم از ما راضی باشند.

در مورد چرایی انتخاب جنتی در جایگاه رئیس مجلس با توجه به تنفر همگانی که از وی وجود دارد، قلمزن کیهان خامنه ای موضوع را روشن کرده است.

حسین شریعتمداری در یادداشت روزنامه کیهان بر مهندسی ورود جنتی و رئیس شدن او مهر تایید زد. وی انتخاب جنتی را نشان دادن ضرب شست به دشمنان دانست و بر اهمیت ریاست خبرگان تاکید کرده و نوشت بایستی به دشمن کینه توز بیرونی نشان داده می شد که خبرگان رهبری دقیقا به سمت و سویی می روند و کسی را به ریاست مجلس بر می گزینند که از آن نگران و گریزان بوده و هستید.

شریعتمداری درست می گوید؛ چرا که احمد جنتی کسی است که پس از خامنه ای منفور ترین فرد در جامعه ایران است. مردم ایران که دشمن اصلی رژیم هستند از خلیفه ارتجاع و دست نشانده او بر ریاست مجلس خبرگان گریزان بوده و خواهند بود.

 

 

 
 

 

بازگشت به صفحه نخست