فراسوی خبر... دوشنبه ۵ مهر

آقای روحانی دانش آموزان و معلمان "شجاعت پرسش" دارند، شما شجاعت پاسخ دارید؟

لیلا جدیدی

حسن روحانی، نمایش دروغگویی و دودوزه بازی را در سخنرانی خود به مناسبت بازگشایی مدارس و خطاب به دانش آموزان و معلمان به سطح کمدی - درام رساند. وی موعظه هایی کرد که شخص خود سرمشقی در نقض آنان است.

روحانی در حالی که نه خود پاسخ سووالات مردم را می دهد و نه شجاعت زیر سوال بردن رهبرش را دارد، به دانش آموزان سفارش کرد که همواره "پرسشگر" باشند و "نهراسند" و آموزگاران نیز "پاسخگو"ی سووالات باشند. مضحک تر آنکه این رییس جمهور رژیم جنگ افروز و فرقه گرا، علیه "خشونت "و "تروریسم" سخن راند و به دانش آموزان و معلمان توصیه کرد، به یکدیگر احترام بگذارند.

از آنجا که این مسوول مملکتی خود نه جرات پرسش از خامنه ای، ولی فقیه دولتش، را دارد و نه "احترام" و "شخصیتی" برای مردم ما و جان و زندگی گرانقدر آنها و مردم دیگر کشورهای آشوب زده قایل است، بنابراین به نظر می رسد که به در می گوید که دیوار بشنود.

به هرجهت، دانش آموزان، دانشجویان و آموزگاران نیازی به این موعظه های واهی نداشته و ندارند. آنها همواره پرسیده اند و همواره هم پاسخ آنان بازداشت و زندانهای طولانی مدت  بوده است. معلمان پرسشگر که پیام خود و محصلین را مطرح کرده اند، سالهای زیادی از زندگی خود را که می توانستند به مشکلات و مسایل آموزشی بپردازند، با پیگرد و زندان سپری کرده اند و پس از آزادی نیز دایم مورد تهدید قرار گرفته اند.

دانش آموزان و آموزگاران سوال می کنند: ما شجاعت داریم و می پرسیم چرا برای خاموش کردن ما مراکز تفتیش عقاید در مدارس و دانشگاه ها دایر کرده اید؟ چرا برای تشدید سانسور و خاموش کردن ما علاوه بر "امام جماعت" و "بسیج مدرسه" و "امور تربیتی"، قرار است یک مامور عمامه به سر دیگر را برای "مدیریت" و توجه به "نوع تربیت دانش آموزان" راهی مدرسه ها بکنید؟

آنها از روحانی می پرسند: اگر راست می گویید، چرا زمینه پرسشگری را با برچیدن نهادهای سرکوب آزادی بیان و فیلترهای استخدامی معلمان و غیره فراهم نمی کنید؟

فرهنگیان و دانش آموزان از این سووالها بسیار دارند. اما آیا حسن روحانی شجاعت و بضاعت پاسخ دادن به آنها را دارد؟ اما نگران نشوید، آنها پاسخ پرسشهای شان را می دانند!

 

 

بازگشت به صفحه نخست